fbpx

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Sydost för studerande
Sydost

Välkommen till Sydost!

I vår region arbetar vi kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv. Syftet med detta samverkansarbete är att säkra kompetensförsörjningen i regionen.

Teknikcollege Sydost är ett samarbete mellan kommunerna Emmaboda, Karlshamn, Ronneby och Olofström. Arbetet leds av fyra lokala styrgrupper och en regional där representanterna från näringslivet är i majoritet. Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen är i behov av skickliga medarbetare som har kvalificerad utbildning, både på gymnasial- och eftergymnasial nivå. I Teknikcollege Sydost finns både industriföretag med högteknologisk kompetens, företag med mer verkstadsteknisk inriktning och dessutom blir områden inom bl.a. vård mer teknikintensiva. För att planera utbildning för detta behövs ett nätverk som fångar upp behov av kompetens och där start av utbildningar kan ske så snabbt som möjligt.

i Fokus

Specialidrott är perfekt för unga med sikte på en elitkarriär

Specialidrott är perfekt för unga med sikte på en elitkarriär

Läs mer


21 april
i Fokus

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Läs mer


4 december

Gymnasieutbildningar

I Sydost har vi kvalitetssäkrade utbildningar i Emmaboda, Karlshamn, Olofström, och Ronneby. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval. Kontakt hittar du längre ner på siten.

UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Produkt- och maskinteknik
Vad blir du? Industritekniska programmet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell material­bearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Produktionsteknik, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap
Vad blir du? Inriktningen ger dig kunskaper och färdigheter i informations-, kommunikations-, och medieteknik. Den behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator och kommunikationsteknik. I samarbete med Blekinge tekniska högskola arbetar vi på vår skola med spelutveckling och spelprogrammering.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El och energiprogrammet
Inriktning: Elteknik, Energiteknik
Vad blir du? Du som gått El- och energiprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan eller högskola. Du kan välja grundläggande högskolebehörighet på El- och energiprogrammet utan utökad studietid!
Utbildning: Fordons- och transportprogrammet
Inriktning: Personbil och transport
Vad blir du? En elev som gått Fordons- och transportprogrammet kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på yrkeshögskolan. Du kan välja de kurser du behöver för att studera vidare på högskolan. Programfördjupningen erbjuder en stor flexibilitet.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Teknikvetenskap, Informations- och medieteknik
Vad blir du? Med Teknikprogrammets stora utbud och många valmöjligheter är du garanterad en bred utbildning. Teknikprogrammet förbereder dig både för högskoleutbildning och kommande yrkesliv eftersom datorer och teknik genomsyrar programmet. Programmets nyckelord är teknik, entreprenörskap, design, produktutveckling och naturvetenskap. Teknikprogrammets kärna är den teknik som människan skapat och människans förhållande till denna teknik.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El och energiprogrammet
Inriktning: Automation
Vad blir du? Automationsutbildning är för dig som vill arbeta med framtidens teknik, moderna maskiner och utrustningar som har avancerade styrsystem. Utbildning i automation ger dig stora möjligheter att välja yrkesbana och en stor arbetsmarknad öppnar sig både i Sverige och övriga världen
Utbildning: Ett fjärde år Gymnasieingenjör
Inriktning: Design och produktutveckling
Vad blir du? Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till elever som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.
Utbildning: Fordons- och transportprogrammet
Inriktning: Personbil
Vad blir du? Utbildning i personbilsteknik ger dig grunderna för att arbeta som mekaniker med service, underhåll och reparationer av personbilar. Här finns inslag av både teoretiska och praktiska övningar som felsökning och problemlösning.
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik
Vad blir du? Hos oss får du lära dig att leda och övervaka större process. Vi erbjuder certifikat för både svetsning och Heta arbeten. Du får styra datoriserade maskiner och du får lära dig produktionsplanering. Allt börjar redan i årskurs ett då du får en egen dator och ett helt utbildningsteam med stor erfarenhet av internationell såväl som nationell industri. I vårt utbildningsteam är vi fokuserade på processtänkande, anställningsbarhet, entreprenörskap, men framför allt på dig!
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap
Vad blir du? Undervisningen på Teknikprogrammet varvar till stor del teori och praktik. Du jobbar ofta i projektform och företagande och entreprenörskap är en viktig del i processen från idé till färdig produkt. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den fokuserar på teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Här läser du fysik, kemi och matematik med speciell vikt lagd vid tekniska processer.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El och energiprogrammet
Inriktning: Elteknik
Vad blir du? El- och energiprogrammet ger dig tekniska och teoretiska kunskaper inom elteknik. De tekniska ämnena kompletteras med kurser där man lägger stor vikt på servicekänsla, kvalitetsmedvetande, entreprenörskap och projektledning. Mycket arbete i branschen utförs självständigt. Säkerhetstänkande och noggrannhet är extremt viktigt på alla områden.
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Produkt- och maskinteknik, Driftsäkerhet och underhåll, Svetsteknik
Vad blir du? Det Industritekniska programmet ger dig en bred och bra plattform att stå på inför kommande arbetsliv. Under din praktiktid kommer du att stifta bekantskap och lära känna ett antal företag i regionen som senare kanske blir din arbetsgivare. Det kan du påverka själv.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggnad och miljö, Teknikvetenskap
Vad blir du? Teknikprogrammet ger bred behörighet att söka till högskola och universitet. Du kan välja att utbilda dig till civilingenjör, designer, spelutvecklare och mycket mer. Inriktningen teknikvetenskap ger, utan vidare val under programmets gång, behörighet till civilingenjörs- och
högskoleingenjörsutbildningar.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El- och energiprogrammet
Inriktning: Elteknik
Vad blir du? Exempel på yrkesutgångar efter El- och Energiprogrammet kan vara: industrielektriker, installationselektriker, automationstekniker, drift och underhållstekniker, nätverkstekniker, larmtekniker, hisstekniker, eldistributionsmontör.
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Svetsteknik
Vad blir du? Yrkesmöjligheterna är många efter dina tre år på IN-programmet: Internationell svetsare, licens svetsare, svetsare t.ex.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- och Medieteknik eller Teknikvetenskap
Vad blir du? Kanske har du tänkt bli civil- eller högskole­ingenjör, arkitekt eller någon annan form av tekniker. Även t.ex. ekonomer, jurister, poliser eller brandmän med teknisk utbildning är eftertraktade på arbetsmarknaden.

Eftergymnasiala utbildningar

I Sydost har vi kvalitetssäkrade utbildningar för vuxna.

UTBILDNING
INRIKTNING
ANORDNARE
VAD BLIR DU?
Utbildning: Yrkeshögskola
Inriktning: Automations- och robotingenjör (400 Yh poäng)
Vad blir du? Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin. Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri.
Utbildning: Yrkeshögskola
Inriktning: Produktions-utveckling (220 Yh poäng)
Vad blir du? Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:
Underhållstekniker
Kvalitetstekniker
Produktionsledare
Produktionstekniker
Arbetsuppgifterna består av att t.ex. optimera och kontrollera tillverkningsprocesser, övervaka och styra flöden samt kvalitetssäkra produktionen. Det handlar dessutom om att ha en helhetssyn över produktionsflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.
Utbildning: Yrkeshögskola 400 p
Inriktning: Processtekniker - smart industri (400 Yh-poäng)
Vad blir du? Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:
Driftstekniker
Processoperatör
Processtekniker
Produktionstekniker
En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende på tillverkningen och antalet personer som ingår i arbetslaget.
Utbildning: Yrkeshögskola
Inriktning: Produktionsutveckling
Vad blir du? Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis underhållstekniker, kvalitetstekniker, produktionsledare eller produktionstekniker. Arbetsuppgifterna består av att t.ex. optimera och kontrollera tillverkningsprocesser, övervaka och styra flöden samt kvalitetssäkra produktionen. Det handlar dessutom om att ha en helhetssyn över produktionsflödet.
Utbildning: Yrkeshögskola
Inriktning: Processtekniker
Vad blir du? Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis driftstekniker, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker. En processoperatörs huvuduppgift är att styra och kontrollera en tillverkningsprocess. Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum. Processoperatören har en helhetssyn över processflödet.

Kontakta oss

Fredrik Gummesson

Processledare
E-post: fredrik.gummesson@teknikcollege.se
Telefon: 076-648 94 50

Håkan Ljungbeck

Regional styrgruppsordförande
E-post: hakan.ljungbeck@volvocars.com
Telefon: 070-969 44 77

Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari
Case

Anton har redan fått jobb

Anton har redan fått jobb

Läs mer


14 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.