fbpx

Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Södra Vätterbygden för utbildningsanordnare
Södra Vätterbygden

Välkommen till Södra Vätterbygden!

Teknikcollege Södra Vätterbygden är ett samarbete mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildningen– alltid i nära samarbete med det lokala näringslivet. Teknikcollege är alltså en kvalitetsstämpel som vissa utbildningar får, den ger den studerande både en bred teoretisk och en praktisk grund. Stor vikt läggs vid den studerandes personliga utveckling och förmåga att arbeta i team. Utbildningarna strävar efter att ha regelbundna kontakter med arbetslivet. Exempelvis genom att erbjuda föreläsningar från företag i aktuella branscher, ha utbildade APL-handledare och skarpa företagsprojekt eller göra studiebesök. Företagen i vår region har på så sätt en nyckelroll i utbildningen. Genom att utbildningsanordnarna har ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får elever och studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen i olika kurser.

Förutom företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall och Jönköpings Tekniska Högskola i samarbetet. Utbildningsanordnare är Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Veldi Kompetens är utbildningsanordnare på uppdrag av vuxenutbildningen i Jönköpings kommun.

I regionen finns det ungefär 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt ca 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

Scrolla gärna ned här på sidan för att ta del av nyhetsartiklar som visar exempel på olika arbetssätt för en ökad attraktion för våra olika utbildningar och branschen i stort.

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för kompetensförsörjning inom industrin och arbetar nationellt, regionalt och lokalt. Genom att få företag, kommuner och utbildnings-anordnare att samarbeta skapar vi en matchning mellan utbildning och arbetsliv. Vi har ett gemensamt mål – industrins tillväxt genom kompetent arbetskraft tack vare kvalitetssäkrade utbildningar.

i Fokus

Nytt nationellt utvecklingsprojekt

Nytt nationellt utvecklingsprojekt

Läs mer


12 november
i Fokus

The Factory – slutkonferensen där vi presenterade våra viktigaste leveranser från SKM

The Factory – slutkonferensen där vi presenterade våra viktigaste leveranser från SKM

Läs mer


19 oktober

Utbildningsanordnare i din region

I vår region Södra Vätterbygden erbjuder tre gymnasieskolor Teknikcollege-certifierade utbildningar. De är Bäckadalsgymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping samt Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd. Veldi Kompetens är utbildningsanordnare på uppdrag av Vuxenutbildningen i Jönköping. Industritekniska programmets båda inriktningar är certifierade inom Teknikcollege.

Kontakta oss

Malin Blomqvist

Processledare
E-post: malin.blomqvist2@jonkoping.se
Telefon: 036-10 29 72

Björn Landén

Regional styrgruppsordförande
E-post: bjorn.landen@husqvarnagroup.com
Telefon: 070-394 63 92

Nyheter från Södra Vätterbygden

Kalender

Planera in kommande aktiviteter redan nu, Välkommen att anmäla dig längre fram.

8 8
dec | 2020
Platser till Teknikcollege Sveriges digitala handledarutbildning  i oktober och november fylldes snabbt! Då efterfrågan är stor erbjuder vi nu ett extrainsatt kurstillfälle 8 december.

Det företagsförlagda lärandet är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

APL, LIA och praktik är centrala delar av den studerandes utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupp: handledare och potentiella handledare på företag, yrkeslärare

Utbildningen sker digitalt via Teams mellan 09.00-16.00.

Utbildningen är kostnadsfri för Teknikcolleges samverkansföretag.

Anmälan senast den 1 december. Tolv platser per kurstillfälle.

Har du frågor rörande utbildningen? Kontakta johan.stahl@teknikcollege

Anmälan till kurs den 8 december
14 14
dec | 2020

Ambassadörsutbildning för vår region Södra Vätterbygden åk 1 och åk 2 elever på TC-certifierade utbildningar, gärna från olika inriktningar. Utbildningen passar att göra tillsammans med svensk-lärare. Vid frågor och bokning av denna utbildningsdag  kontakta Malin.

oktober 2020_Elevambassadörsutbildning Inbjudan åk 1 och 2 olika inriktningar 1 april 2020

Nu erbjuder vi på nytt den nationella elevambassadörsutbildningen anpassad efter rådande omständigheter. Respektive skola kan boka in Malin på en utbildningsdag för vissa intresserade elever i åk 1 och 2.

 

 

14 14
jan | 2021

För dig i Södra Vätterbygdens fyra kommuner som ska handleda elever på APL under läsåret. Detta är ett preliminärt datum för nästa tillfälle med Teknikcollege Handledarutbildning.  Heldagsutbildning, ca 7 h.

Hör gärna av dig med intresseanmälan till Malin genom e-post till

malin.blomqvist2@jonkoping.se 

så snart som möjligt

  • Handledarutbildning för dem som ska ta emot en APL-elev erbjuds alla samverkansföretag. Vi planerar att genomföra Teknikcollege handledarutbildning (heldagsutbildning, 7 h) för de som ska ta emot APL-elever i Vaggeryds kommun i slutet av september. Fler är givetvis välkomna, allt beror på antalet intresserade. Rolf (utbildningsledare, Fenix) och jag önskar därför stämma av intresse och möjlighet att genomföra detta. Vi kan gärna genomföra detta under en dag i Mullsjö-Habo-Jönköping utifrån behov och intresse. Återkom om ni har medarbetare som behöver ”påfyllnad”.

Samverkande företag

Vi engagerar oss i Teknikcollege-utbildningarna för att ge både personal och studerande en meningsfull och verklighetsförankrad utbildning där vi kan ha ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte. Teknikutvecklingen går snabbt framåt. Samverkan inom Teknikcollege underlättar anpassningen till denna. Vi har möjlighet att inom ramen för Teknikcollege korsbefrukta erfarenheter och kunskaper mellan olika skolor, program och kurser i de industrirelevanta utbildningarna i olika skolformer. Tillsammans säkrar vi också att studenterna får kontakt med arbetslivet och olika personer som representerar olika yrken inom branschen. Tillsammans med lärarna och skolledningarna höjer vi ribban för nivån på undervisningen, erbjuder en utbildning i framkant och ser till att den matchar företagens framtida kompetensbehov genom samverkan i Teknikcollege styrgrupper,

Case

Ny CNC-lösning som talar elevens språk

Ny CNC-lösning som talar elevens språk

Läs mer


6 maj
Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.