plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
Student - Teknikcollege

Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Södra Vätterbygden för studerande
Södra Vätterbygden

Välkommen till Södra Vätterbygden!

Du som studerar på en Teknikcollege-certifierad utbildning kommer att stå bra rustad för den arbetsmarknad som väntar efter skolan. När eller om du vill plugga vidare efter gymnasiet ger Teknikcollege dig en stabil grund även för fortsatta studier. Utbildningarna strävar efter att ha regelbundna föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, och skarpa företagsprojekt eller studiebesök. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden. I regionen finns det ungefär 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt ca 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft.

Att utvecklas inom teknik ger möjligheter!

Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildningen– alltid i nära samarbete med näringslivet.
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som vissa utbildningar får. Den visar att utbildningen matchar kraven som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i ditt framtida jobb. En Teknikcollege-certifierad utbildning ger dig både en bred teoretisk och en praktisk grund. Stor vikt läggs vid din personliga utveckling och din förmåga att arbeta i team, samtidigt som du får kontakt med arbetslivet under din utbildning

Industrin har en mycket stor betydelse för Jönköpings län. Industrin i vårt län svarar för en betydligt större del av länets ekonomi än snittet för riket. Det leder i sin tur till att fler personer på arbetsmarknaden är beroende av industrin än vad som är fallet i andra delar av landet. Företagen som ingår i samverkan kring Teknikcollege-utbildningarna är väldigt intresserade av vad du väljer för utbildning, för det avgör om de kan erbjuda dig jobb hos dem om några år – och det vill de gärna! Hos industriföretagen i vår region finns massor av framtidsmöjligheter och de behöver dig.

Vi är alla bra på olika saker. Du är kanske den som kan laga och fixa sådant som går sönder? Dina kunskaper är värdefulla att ta vara på och vara stolt över, och är helt rätt i tiden då vi gärna vill kunna reparera och återanvända saker.

Är du kanske en påhittig, kreativ person som kommer på nya idéer? Tycker du exempelvis om att designa och uppfinna eller är nyfiken på hur saker är konstruerade?

Vill du vara med och arbeta tillsammans med andra för bättre och smartare lösningar på vardagsproblem eller bidra med lösningar på globala utmaningar i samhället och utveckla innovationer som bidrar i stort?

Om svaret är ja på någon av frågorna eller alla - då är industri och teknikbranschen något för dig! Allt som finns runt omkring oss börjar ju i någons fantasi som en idé innan det tillverkas.

Teknikcollege Södra Vätterbygden är ett samarbete mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö.

I regionen finns det 600 teknik- och industriföretag som ger jobb åt 15 000 personer och 75 procent av dessa jobb är i en internationell miljö. Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft. Företagen i vår region har en nyckelroll i utbildningen. Genom att ha ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får elever och studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen.

Förutom företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall och Jönköpings Tekniska Högskola i samarbetet. Utbildningsanordnare är Bäckadalsgymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping och Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Industritekniska programmet på vuxenutbildningen i Jönköpings och Vaggeryds kommuner ingår också i samverkan.

i Fokus

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Läs mer


4 december
i Fokus

Teknikcollegedagen!

Teknikcollegedagen!

Läs mer


1 oktober

Gymnasieutbildningar

I Södra Vätterbygden har vi Teknikcollege-certifierade utbildningar i Jönköping och Vaggeryd. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval. (Kontakt hittar du längre ner på siten.) https://gymnasieval.jonkoping.se/gymnasie-program/teknikcollege.html

UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El och energiprogrammet
Inriktning: Automation
Vad blir du? Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering - med enkla eller avancerade styrsystem och robotar. Dessa system finns t.ex. inom verkstadsindustrin och fastighetsbranschen, där du kan arbeta som automationstekniker. Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens du får inom inriktningen Automation. Du kommer att arbeta i vår helt fullutrustade verkstad.
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Produkt- och maskinteknik och Svetsteknik
Vad blir du? Vi erbjuder dig en utbildning som leder dig tekniskt avancerade yrken, något som efterfrågas av företag inom industri- och teknikbranschen. På programmet lär du dig att använda industriell teknik och att delta i produktion. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Din praktik (APL) är en central del av utbildningen och ger dig goda kontakter inför framtida anställning. På samtliga yrkesförberedande program får du minst 15 veckor praktik.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Produktionsteknik
Vad blir du? Vi erbjuder dig en utbildning som lägger grunden för vidare studier inom till exempel teknik och naturvetenskap på högskola och universitet. Under din utbildning utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får förståelse för hur det du lär dig används i praktiken, och det ger också goda kontakter inför kommande studier och yrkesliv. Vi arbetar för att du ska få erfarenhet av och kontakter med näringslivet, bland annat genom att utbildningen innehåller en praktikperiod (APL) där du jobbar med arbetslivsorienterade uppgifter.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Samhällsbyggande och miljö, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap
Vad blir du? På teknikprogrammet ges du möjlighet att utveckla dessa intressen. Att arbeta med teknik idag innebär mer än att göra beräkningar, mäta och rita. Kunskaper i matematik är fortfarande viktiga, men teknikområdet är idag så brett att många fler kompetenser behövs.
Utbildning: Vuxenutbildningen, Industritekniska programmet
Inriktning: Certifierad CNC-tekniker samt Internationell svetsare
Vad blir du? För oss är det en självklarhet att det ska vara enkelt och flexibelt att utbilda sig – även som vuxen. Vi erbjuder yrkesutbildning inom industriteknik till exempelvis CNC-operatör eller svetsare och ligger i framkant när det gäller digitalisering
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Driftsäkerhet och underhåll, Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik, Processteknik
Vad blir du? Du lär dig använda olika verktyg, maskiner och material.
Du lär dig att använda datorstyrda maskiner.
Du lär dig att göra ritningar i datorn.
Du tränar dig i entreprenörskap - från idé till verklighet!
Du knyter kontakter via praktik och utbyten.
Du får möjlighet att bli behörig till högskolan.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik
Vad blir du? Du läser mycket matematik som även tillämpas i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena
Du lär dig ett vetenskapligt arbetssätt genom mycket experiment och laborationer.
Du kommer att arbeta i välutrustade lokaler för såväl fysik som kemi och teknik.
Du kommer att ha minst 1 veckas praktik per år.
Du tränar dig i entreprenörskap — från idé till verklighet.
Du blir väl förberedd inför många utbildningar på högskolan.

Samverkande företag

Plugga för en hållbar framtid! En teknikcollegeutbildning ger dig som studerar en utbildning som hänger med i den snabba teknikutvecklingen, anpassade till dagens och framtidens industri. Teknikbranschen har stora möjligheter till ett roligt och spännande arbetsliv och passar många olika slags människor, exempelvis dig som tycker om att undersöka hur saker fungerar och att lösa utmaningar av olika slag, ensam eller tillsammans i grupp Vi behöver dig som framtida medarbetare och bryr oss om vad du lär dig i skolan. Dagens teknik löser kanske inte våra globala utmaningar. Därför behöver vi dig som kreativ problemlösare på våra företag. Vi vill gärna träffa er som studerar på teknik- och industri-utbildningar, visa vår arbetsplats och berätta om vilka medarbetare vi söker för att utvecklas. Vi samarbetar på olika sätt genom samverkan i Teknikcollege regionala och lokala styrgrupper i Södra Vätterbygden, Det gör vi för din skull - och för vår.

Nyheter från Södra Vätterbygden

Kalender

8 8
mar | 2021

Det företagsförlagda lärandet (APL) är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad APL bygger på beprövad erfarenhet och är framtagen för att utbildningsanordnaren, den studerande och företaget ska få ut så mycket som möjligt av den arbetsplatsförlagda tiden.  Teknikcolleges digitala APL-stöd kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt det arbetsplatsförlagda lärandet. Med APL-stödet kan den studerande enkelt dokumentera vad hen gör på företaget utifrån lärandemålen. Handledaren kompletterar sen studerandes bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Läraren på skolan får genom push-notiser snabbt reda på när den studerande gjort ett nytt inlägg och kan stötta lärandet genom formativ feedback.

Under utbildningen går vi igenom Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad APL och varför ett strukturerat arbete är en framgångsfaktor. Vidare lär vi oss hur man jobbar med det digitala apl-stödet och dess funktioner.

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

11 11
mar | 2021

Öppet Hus Tekniska Högskolan, JU

Programansvariga inom teknik och ingenjörsprogram presenterar sina program tillsammans med studenter på respektive program.

Start kl 17.00 Läs gärna mer här  https://ju.se/studera/traffa-oss/oppet-hus.html

16 16
mar | 2021

Varmt välkommen till Teknikcolleges digitala konferens.

Tema är företagssamverkan. Att bygga bra relationer med företag är en utmaning för många utbildningsanordnare idag. Dagens talare presenterar praktiska tips och deras framgångsrika och beprövade modeller för företagssamverkan. Lyssna och inspireras!

Konferensen äger rum mellan 09.00-11.00. Anmäl dig här. Mer info kommer inom kort.

Vi avslutar förmiddagen med utdelning av verksamhetens finaste priser – Teknikcolleges stora samverkanspris. Vi uppmärksammar fantastiska lärarlag, företag och handledare. Vilka tycker du var de bästa goda exemplen från 2020? Sista dag för nominering är den 8 mars.

Nominera årets bästa lärarlag
Nominera årets bästa företag
Nominera årets bästa handledare

16 16
mar | 2021

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

 

Varmt välkommen till Teknikcolleges digitala konferens.

Tema är företagssamverkan. Att bygga bra relationer med företag är en utmaning för många utbildningsanordnare idag. Våra talare däribland Tillväxtverket, Väderstad presenterar praktiska tips och deras framgångsrika och beprövade modeller för företagssamverkan. Lyssna och inspireras!

Vi avslutar förmiddagen med utdelning av verksamhetens finaste priser – Teknikcolleges stora samverkanspris. Vi uppmärksammar fantastiska lärarlag, företag och handledare. Vilka tycker du var de bästa goda exemplen från 2020? Sista dag för nominering är den 8 mars. 

Nominera årets bästa lärarlag

 

Nominera årets bästa företag
Nominera årets bästa handledare

16 mars

9.00-11.00
Anmäl dig här
22 22
mar | 2021

Vi satsar på ytterligare ett tillfälle med digital information om vilka möjliga studier inom teknikindustrin som erbjuds genom högskolan och Yrkeshögskolan. Skarpt läge kl 9.40 ca 30 minuter

22 22
mar | 2021

Ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen. En industri i teknisk framkant – efterfrågade över hela världen. Ett land som exporterar lösningar på globala problem och betraktas som en innovationsstormakt.

Under den ambitionen kallar Industrirådet till Industridagen 2021. Vilka reformer tar Sverige först till framtiden? Och vilka krav ställer det på samhällets olika aktörer – på politiskt ledarskap, industriellt ledarskap, akademi och lärande?

Industridagen 2021 startar den 22 mars och landar – via tre digitala nedslag – den 27 september för en heldagsfinal. Vi gör det från en plats där man är en innovationsstormakt på spåret – Västerbotten!* Under hela resan blir det utmanande samtal, diskussioner och vägval. När vi ses i september landar vi det arbete som skett på vägen. Läs mer nedan! Och anmäl dig nu.

knapp-anmalan-2-vuwz.png

Vi ser fram emot att ha dig med på resan!
* Vi tror på innovation och utveckling och hoppas att vi ska kunna ses den 27 september, om det inte är möjligt ställer vi om till digital version.

25 25
mar | 2021

APL, LIA och praktik är centrala delar av den studerandes utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupphandledare och potentiella handledare på företag, yrkeslärare

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

26 26
mar | 2021

Inbjudan FläktGroup IGE-day 26 mars RÄTT    vårt samverkansföretag Fläkt Group bjuder in till ett event kl 9-11 den 11 mars.

Men vänta… Hur går IGEday till nu igen?

Du anmäler dig till ett företag, tar ledigt från skolan några timmar den 26/3 och deltar fysiskt eller digitalt. Ni är cirka 20 tjejer som deltar från hela Sverige. Företagen lägger extra mycket fokus på att göra dagen unik och kul enbart för er. Särskilt eftersom de vet att ni är trötta på att sitta framför en datorskärm hela dagarna.

Målet är att du ska bli motiverad, orka igenom den här tröga pandemin och förstås få upp ögonen för ingenjörsyrket!

Välkommen!

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från Womengineer för att öka intresset till teknik bland unga tjejer.
26 mars 2021.Dagen kommer att ske på företag över hela Sverige, digitalt eller fysiskt med hänsyn till Covid19

Introduce a Girl to Engineering Day

 

Kontakta oss

Malin Blomqvist

Processledare
E-post: malin.blomqvist2@jonkoping.se
Telefon: 036-10 29 72

Björn Landén

Regional styrgruppsordförande
E-post: bjorn.landen@husqvarnagroup.com
Telefon: 070-394 63 92

Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari
Case

Anton har redan fått jobb

Anton har redan fått jobb

Läs mer


14 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.