fbpx

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Södra Vätterbygden för studerande
Södra Vätterbygden

Välkommen till Södra Vätterbygden!

Du som studerar på en Teknikcollege-certifierad utbildning kommer att stå bra rustad för den arbetsmarknad som väntar efter skolan. När eller om du vill plugga vidare efter gymnasiet ger Teknikcollege dig en stabil grund även för fortsatta studier. Utbildningarna strävar efter att ha regelbundna föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, och skarpa företagsprojekt eller studiebesök. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden.

Att utvecklas inom teknik ger möjligheter!
Teknikcollege kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och vuxenutbildningen– alltid i nära samarbete med näringslivet.
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som vissa utbildningar får. Den visar att utbildningen matchar kraven som arbetsmarknaden kommer att ställa på dig i ditt framtida jobb. En Teknikcollege-certifierad utbildning ger dig både en bred teoretisk och en praktisk grund. Stor vikt läggs vid din personliga utveckling och din förmåga att arbeta i team, samtidigt som du får kontakt med arbetslivet under din utbildning. Genom att ha ett gott samarbete och nära relationer med regionens företag och organisationer, får ni studenter den senaste kunskapen inom teknik och industribranschen.

Industrin har en mycket stor betydelse för Jönköpings län. Industrin i vårt län svarar för en betydligt större del av länets ekonomi än snittet för Sverige. Det leder i sin tur till att fler personer på arbetsmarknaden är beroende av industrin än vad som är fallet i andra delar av landet. Företagen som ingår i samverkan kring Teknikcollege-utbildningarna är väldigt intresserade av vad du väljer för utbildning, för det avgör om de kan erbjuda dig jobb hos dem om några år – och det vill de gärna! Hos industriföretagen i vår region finns massor av framtidsmöjligheter och de behöver dig.

Teknikcollege Södra Vätterbygden är ett samarbete mellan kommunerna Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö.
Genom satsningen Teknikcollege vill vi främja kompetensförsörjningen i regionen för att få en internationell konkurrenskraft. Förutom företag i regionen ingår Teknikföretagen, IF Metall, Jönköpings Tekniska Högskola, Yrkeshögskolan Jönköping och RISE i samarbetet. Utbildningsanordnare är Bäckadalsgymnasiet, Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping och Fenix Kultur- och Kunskapscentrum i Vaggeryd. Industritekniska programmet på vuxenutbildningen i Jönköpings och Vaggeryds kommuner ingår också i samverkan.

i Fokus

Specialidrott är perfekt för unga med sikte på en elitkarriär

Specialidrott är perfekt för unga med sikte på en elitkarriär

Läs mer


21 april
i Fokus

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Läs mer


4 december

Gymnasieutbildningar

I Södra Vätterbygden har vi Teknikcollege-certifierade utbildningar i Jönköping och Vaggeryd. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval. (Kontakt hittar du längre ner på siten.) https://gymnasieval.jonkoping.se/gymnasie-program/teknikcollege.html

UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El och energiprogrammet
Inriktning: Automation
Vad blir du? Du får vara med i mötet mellan elektronik, mekanik och programmering - med enkla eller avancerade styrsystem och robotar. Dessa system finns t.ex. inom verkstadsindustrin och fastighetsbranschen, där du kan arbeta som automationstekniker. Automation är ett yrkesområde som tillhör framtiden och allt fler företag efterfrågar den typ av kompetens du får inom inriktningen Automation. Du kommer att arbeta i vår helt fullutrustade verkstad.
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Produkt- och maskinteknik och Svetsteknik
Vad blir du? Vi erbjuder dig en utbildning som leder dig tekniskt avancerade yrken, något som efterfrågas av företag inom industri- och teknikbranschen. På programmet lär du dig att använda industriell teknik och att delta i produktion. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får en utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. Din praktik (APL) är en central del av utbildningen och ger dig goda kontakter inför framtida anställning. På samtliga yrkesförberedande program får du minst 15 veckor praktik.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Produktionsteknik
Vad blir du? Vi erbjuder dig en utbildning som lägger grunden för vidare studier inom till exempel teknik och naturvetenskap på högskola och universitet. Under din utbildning utvecklar du dina kunskaper i teknik, fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. Vårt goda samarbete med företag i regionen bidrar till att du får förståelse för hur det du lär dig används i praktiken, och det ger också goda kontakter inför kommande studier och yrkesliv. Vi arbetar för att du ska få erfarenhet av och kontakter med näringslivet, bland annat genom att utbildningen innehåller en praktikperiod (APL) där du jobbar med arbetslivsorienterade uppgifter.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Samhällsbyggande och miljö, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap
Vad blir du? På teknikprogrammet ges du möjlighet att utveckla dessa intressen. Att arbeta med teknik idag innebär mer än att göra beräkningar, mäta och rita. Kunskaper i matematik är fortfarande viktiga, men teknikområdet är idag så brett att många fler kompetenser behövs.
Utbildning: Vuxenutbildningen, Industritekniska programmet
Inriktning: Certifierad CNC-tekniker samt Internationell svetsare
Vad blir du? För oss är det en självklarhet att det ska vara enkelt och flexibelt att utbilda sig – även som vuxen. Vi erbjuder yrkesutbildning inom industriteknik till exempelvis CNC-operatör eller svetsare och ligger i framkant när det gäller digitalisering
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Driftsäkerhet och underhåll, Produkt- och maskinteknik, Svetsteknik, Processteknik
Vad blir du? Du lär dig använda olika verktyg, maskiner och material.
Du lär dig att använda datorstyrda maskiner.
Du lär dig att göra ritningar i datorn.
Du tränar dig i entreprenörskap - från idé till verklighet!
Du knyter kontakter via praktik och utbyten.
Du får möjlighet att bli behörig till högskolan.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik
Vad blir du? Du läser mycket matematik som även tillämpas i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena
Du lär dig ett vetenskapligt arbetssätt genom mycket experiment och laborationer.
Du kommer att arbeta i välutrustade lokaler för såväl fysik som kemi och teknik.
Du kommer att ha minst 1 veckas praktik per år.
Du tränar dig i entreprenörskap — från idé till verklighet.
Du blir väl förberedd inför många utbildningar på högskolan.

Jag tipsar om några olika initiativ och insatser som ni studerande kan följa vid intresse.

Tekn-IQ - Industritekniska Programmet (tekn-iq.se)

Rädda Planeten Programmet (hacktheworld.se)

Kom Tek Jönköping att programmera KomTek Digital - Upptech

Tjejer kodar https://www.tjejerkodar.se/

Tekniksprånget https://teknikspranget.se/

https://www.teknikforetagen.se/nyhetscenter/nyheter/2021/ny-facebookgrupp-for-gymnasietjejer-pa-industritekniska-programmet/

IGE Day https://womengineer.org/igeday/ årligen i mars

Hälsningar Malin Blomqvist, processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden

Hybrit, grönt stål mm aktuella samtalsämnen att lyfta i undervisningen

Några tips för dig som vill lära dig mer om fossilfritt stål , Hybrit och andra miljardsatsningar som är aktuella samtalsämnen.

https://www.svtplay.se/video/29611308/aktuellt/aktuellt-29-mars-21-00-1?modalId=jNwZQY6 Se gärna inslag i Aktuellt 29 mars 2021

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/60-sekunder-detta-ar-hybrit

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gront-stal-ger-10-000-nya-jobb-nu-kravs-att-folk-flyttar-till-norrland

https://www.nyteknik.se/samhalle/har-ska-miljardanlaggningen-for-fossilfritt-stal-byggas-7012022

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/beskedet-gallivare-vann-dragkampen-om-hybrit

https://www.dn.se/ekonomi/hybrit-lagger-demonstrationsanlaggning-i-gallivare/

https://www.jernkontoret.se/sv/vision-2050/koldioxidfri-stalproduktion/


Samverkande företag

Plugga för en hållbar framtid! En teknikcollegeutbildning ger dig som studerar en utbildning som hänger med i den snabba teknikutvecklingen, anpassade till dagens och framtidens industri. Teknikbranschen har stora möjligheter till ett roligt och spännande arbetsliv och passar många olika slags människor, exempelvis dig som tycker om att undersöka hur saker fungerar och att lösa utmaningar av olika slag, ensam eller tillsammans i grupp Vi behöver dig som framtida medarbetare och bryr oss om vad du lär dig i skolan. Dagens teknik löser kanske inte våra globala utmaningar. Därför behöver vi dig som kreativ problemlösare på våra företag. Vi vill gärna träffa er som studerar på teknik- och industri-utbildningar, visa vår arbetsplats och berätta om vilka medarbetare vi söker för att utvecklas. Vi samarbetar på olika sätt genom samverkan i Teknikcollege regionala och lokala styrgrupper i Södra Vätterbygden, Det gör vi för din skull - och för vår.

Nyheter från Södra Vätterbygden

Kalender

16 16
jun | 2021

För dig i Södra Vätterbygdens fyra kommuner som ska handleda elever på APL under läsåret. Detta är ett preliminärt datum för nästa tillfälle med Teknikcollege Handledarutbildning.  Heldagsutbildning, ca 7 h.

Hör gärna av dig med intresseanmälan till Malin genom e-post till

malin.blomqvist2@jonkoping.se 

så snart som möjligt så planerar vi vidare utifrån rådande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. 

  • Handledarutbildning för dem som ska ta emot en APL-elev erbjuds alla samverkansföretag. Vi planerar att genomföra Teknikcollege handledarutbildning (heldagsutbildning, 7 h) för de som ska ta emot APL-elever i Vaggeryds kommun i slutet av september. Fler är givetvis välkomna, allt beror på antalet intresserade. Rolf (utbildningsledare, Fenix) och jag önskar därför stämma av intresse och möjlighet att genomföra detta. Vi kan gärna genomföra detta under en dag i Mullsjö-Habo-Jönköping utifrån behov och intresse. Återkom om ni har medarbetare som behöver ”påfyllnad”.
22 22
jun | 2021

Aktiviteten riktar sig till SYV i Jönköpings län, både från grundskolor och gymnasieskolor samt vuxenutbildning.

Anmälan till Malin.blomqvist2@jonkoping.se

 

27 27
aug | 2021

I planeringsskedet inför Solbilsracet 2021 är 7 skolor anmälda skolor, flera klasser per skola. Bäckadal har fem EE-klasser anmälda och ED har fyra TE-klasser anmälda. Tidigare deltog 16 ekipage. JU Solar Team kommer att göra en ny film där vi önskat mer teknik och elektronik samt  att man lyfter fram förmågor som efterfrågas.  Filmen släpps 15 maj 2021. Sedan följer JU Solar Team upp filmen och tävlingen man står inför med ett live-event för medverkande elever med frågestund fredagen 27 augusti 2021.

Kontakta oss

Malin Blomqvist

Processledare
E-post: malin.blomqvist2@jonkoping.se
Telefon: 036-10 29 72

Björn Landén

Regional styrgruppsordförande
E-post: bjorn.landen@husqvarnagroup.com
Telefon: 070-394 63 92

Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari
Case

Anton har redan fått jobb

Anton har redan fått jobb

Läs mer


14 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.