plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
Utbildare - Teknikcollege

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Skåne för utbildningsanordnare
Skåne

Välkommen till Skåne!

Framtidens utmaningar kommer att lösas med innovationer och ny teknik. Teknikcollege Skåne kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och yrkeshögskolan – alltid i nära samarbete med näringslivet.

Det ger dig en utbildning med fler studiebesök och föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, diplompoäng och skarpa företagsprojekt. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden.

i Fokus

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

Läs mer


1 mars
i Fokus

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Läs mer


17 december

Utbildningsanordnare i din region

Kontakta oss

Carina Lengbrant Malmberg

Processledare
E-post: carina.lengbrantmalmberg@skane.se
Telefon: 072-593 05 86

Lars-Olof Månsson

Regional styrgruppsordförande
E-post: lars-olof.mansson@sandvik.com
Telefon: 070-616 58 13

Kristin Sjöholm

Projektledare
E-post: kristin.sjoholm@helsingborg.se
Telefon: 073-059 15 48

Nyheter från Skåne

Kalender

3 3
maj | 2021

Hur många yrken kan du nämna? Om man frågar högstadieelever landar svaret på 20-30. Läkare, lärare, polis. Affärsbiträde – eller varför inte influencer? Många av de som kan nämnas är sådana som eleverna stött på i sin vardag, vilket inte är konstigt. Samtidigt vet vi att många industriföretag skriker efter arbetskraft med rätt kompetens. Vi vet också att det är spännande och roliga yrken. Men hur bjuder vi in unga till industribranschen?
I Varberg arbetar man sedan flera år tillbaka framgångsrikt enligt SKAL-modellen, där SK står för skola och AL för arbetsliv. Nu kommer modellen att lanseras i Helsingborg. Vilka är vinsterna för er som företag att samarbeta med skolan? Välkommen till en timme om SKAL!

Teknikcollege och Helsingborgs stad bjuder in dig som företagare till en digital frukostträff

Tid: 5/3 kl 9.00-10.00 Plats: Digitalt via Teams

Program:

9.00 Samverkan mellan skola och arbetsliv enligt SKAL-modellen: Kristin Sjöholm från Teknikcollege Skåne berättar

9.15 Vilka vinster ser vi som företag med SKAL, och hur lägger vi upp samarbetet med skolan? Erica Karlsson, HR-koordinator på Södra Cell i Varberg, berättar och svarar på frågor

9:45 Vad är nästa steg? Marlene Klit Welin och Anna Magnusson, strateger på skolförvaltningen i Helsingborg, berättar om Helsingborgsmodellen

Välkommen med din anmälan till Kristin Sjöholm, kristin.sjoholm@helsingborg.se, senast 4/3 kl 14.00. Länk till frukostträffen skickas ut efter anmälan. Varmt välkommen!

19 19
maj | 2021

APL, LIA och praktik är centrala delar av den studerandes utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupphandledare och potentiella handledare på företag, yrkeslärare

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

25 25
maj | 2021

Det företagsförlagda lärandet är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för att utbildningsanordnaren, den studerande och företaget ska få ut så mycket som möjligt av den arbetsplatsförlagda tiden. Den bygger på beprövad erfarenhet och är godkänd av Skolverket.

Målgrupp: Du som kommer att hålla Teknikcolleges handledarutbildning regionalt och lokalt

> ANMÄLAN OCH MER INFO

Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

Teknikcollege Skåne omorganiserar för tillväxt

Teknikcollege Skåne omorganiserar för tillväxt

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.