fbpx

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Skåne för studerande
Skåne

Välkommen till Skåne!

Framtidens utmaningar kommer att lösas med innovationer och ny teknik. Teknikcollege Skåne kvalitetssäkrar och certifierar utbildningar inom el, industri och teknik på gymnasiet och yrkeshögskolan – alltid i nära samarbete med näringslivet.

Det ger dig en utbildning med fler studiebesök och föreläsningar från företag i aktuella branscher, utbildade APL-handledare, diplompoäng och skarpa företagsprojekt. Du får helt enkelt en utbildning med plusmeny när du väljer ett program certifierat av Teknikcollege, och en snabbfil till arbetsmarknaden.

i Fokus

Specialidrott är perfekt för unga med sikte på en elitkarriär

Specialidrott är perfekt för unga med sikte på en elitkarriär

Läs mer


21 april
i Fokus

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Läs mer


4 december

Gymnasieutbildningar

I Skåne har vi kvalitetssäkrade utbildningar i Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Landskrona och Trelleborg. Kontakta oss om det är något du funderar över när det gäller ditt utbildningsval. Kontakt hittar du längre ner på siten.S

UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Teknikvetenskap
Vad blir du? Målet är att ge dig ett ingenjörsmässigt tänkande och arbetssätt. Du får utveckla din förmåga att formulera problem, ställa upp hypoteser och föreslå lösningar, framför allt i de projekt som du kommer att arbeta med under den företagsförlagda delen av utbildningen, men även i enskilda ämnen på skolan.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Svetsteknik, Produkt- och maskinteknik
Vad blir du? På industritekniska programmet lär du dig att bli en duktig yrkesarbetare.
Halva tiden ägnas åt så kallat verkstadsämne, som innebär praktiskt arbete antingen i skolmiljö eller ute på en arbetsplats. Totalt ingår 30 veckors praktik (APL, arbetsplatsförlagt lärande) ute på ett företag. Flertalet av våra elever på industritekniska programmet får bra betalda arbeten direkt efter skolan.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Teknikvetenskap, Design- och produktutveckling, Informations- och medieteknik
Vad blir du? Arbetsmarknaden skriker efter duktiga ingenjörer både i Sverige och utomlands. Men för att bli framgångsrik behövs ofta flera kompetenser. Du behöver ha språket med dig för att kunna förklara och sälja in dina tekniska idéer. Därför är samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen viktiga inslag i utbildningen. Det ger dig verktyg att kunna argumentera för dina tekniska lösningar. När ditt tekniska kunnande kombineras med entreprenörsanda och kreativ företagsamhet får du omgivningen med dig.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Informations- och medieteknik
Vad blir du? Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik lär dig att gå från idé till färdig produkt. Den röda tråden på vårt teknikprogram är problemlösning, programmering och innovation. Med våra tre fördjupningar ger vi dig möjligheten till en behörighet som passar dina framtidsplaner, oavsett om det är teknisk högskola, universitet eller yrkeshögskola.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: El och energiprogrammet
Inriktning: El och energi (EE), Automation, Lärlingsutbildning mot eldistribution
Vad blir du? Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom ellära, elektronik, datorteknik och styrteknik. Inriktningen Dator- och kommunikationsteknik är en bred grundutbildning för arbete med till exempel datorer, nätverk och IT. Inriktningen Elteknik ger certifikat för elarbete inom installation och industri. Den teoretiska undervisning varvas med praktiska övningar, som har en nära anknytning till verkligheten. Utbildningen kan även läsas som lärlingsutbildning.
Om du väljer inriktningen automation får du utveckla din förmåga att planera, installera och sätta automatiserade produktionssystem i drift och utveckla din förmåga att yrkesmässigt arbeta med underhållsarbete och felsökning i industrier.
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Produkt och maskinteknik, Svetsteknik
Vad blir du? Industritekniska programmet är en bred utbildning för dig som vill arbeta med produktionsteknik hos tillverkande företag – en bransch präglad av ny, avancerad teknik och datoriserade arbetsmoment. God förmåga att ta egna initiativ och att lösa problem är egenskaper som värdesätts högt. Du får 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande på några olika arbetsplatser.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö, Teknikvetenskap
Vad blir du? Teknikprogrammet ger dig kunskaper om hur teknik påverkar vårt dagliga liv och vilken betydelse teknik har för samhällsutvecklingen. På programmet får du lära dig hur teknik utvecklas – från idé till färdig produkt. Du får planera och genomföra projekt och du lär dig att förstå samband mellan teori och tekniska lösningar.
Utbildning: T4 - Fjärde året på Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Produktionsteknik, Samhällsbyggande
Vad blir du? Det fjärde året (T4) är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet. T4 ger fördjupade tekniska kunskaper och genomförs i samarbete med det lokala och regionala näringslivet. Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk. Den genomförs både i skolan och ute på företag i regionen. Kombinationen ger dig kunskaper, som är eftertraktade av näringslivet.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Driftsäkerhet och underhåll
Vad blir du? På Öresundsgymnasiet Landskrona har vi i samråd med näringslivet valt att fokusera på underhållsteknik och driftsäkerhet. Inriktningen ger dig kunskaper om bland annat underhållsteknikens betydelse för produktionen i ett företag och du får bland annat lära dig att renovera och reparera maskiner och utrustning. Det ingår också moment av styrteknik, hydraulik och svetsteknik.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Teknikvetenskap
Vad blir du? Teknikprogrammet ger en bred, högskoleförberedande utbildning som lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap eller teknik. Att programmet ingår i Teknikcollege innebär inte bara en kvalitetsstämpel på utbildningsnivån och förankring i näringslivet - det innebär också att delar av utbildningen genomförs ute på företag vilket ger en unik insikt i framtida yrkesmöjligheter och möjlighet till praktiskt omsättning av kunskaperna.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning: Svetsteknik, licenssvetsning
Vad blir du? Industritekniska programmet, är ett yrkesprogram för dig som vill arbeta i industrin. Programmet ger dig de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning
och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning. Du erbjuds dessutom att läsa grundläggande högskolebehörighet och får goda förutsättningar för att läsa vidare.
Utbildning: Teknikprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling
Vad blir du? Design- och produktutveckling är ett högskoleförberedande program som bland annat lägger grunden för olika ingenjörsutbildningar. Vi vänder oss till dig som vill arbeta med din kreativa förmåga och som har känsla för formgivning, konstruktion och design.
Utbildning: Yrkesutbildningar för vuxna
Inriktning: Svets
Vad blir du? Som svetsare kommer du att ha mycket stor chans till arbete i en spännande bransch med avancerad teknik. Det är ett självständigt arbete som ofta fodrar kreativitet för att lösa uppgifterna på bästa sätt. Hos oss får du en 40 veckors utbildning till Internationell svetsare (IW) vilket innebär att du kommer att jobba mot de senaste kravstandarderna som finns i Europa.
Utbildning: Yrkesutbildningar för vuxna
Inriktning: Svets, drift och underhåll, CNC skärande bearbetning
Vad blir du? Utbildningarna är på 1 år och CSN-berättigade med 30% skola och 70% lärlingstid ute på företag. Efter genomförd utbildning finns det mycket goda chanser till jobb som CNC-operatör, svetsare eller inom drift och underhåll.
Utbildning:
Inriktning:
Vad blir du?
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Industritekniska programmet
Inriktning:
Vad blir du? Drömmer du om att arbeta som ingenjör någonstans i världen, inom kemi-, läkemedels- eller livsmedelsbranschen? Vill du jobba med produktutveckling inom processindustrin, eller med något helt annat? Det Industritekniska programmet ger samma behö­righet för vidare studier som exempelvis NV-programmet.
Utbildning: El - och energiprogrammet
Inriktning: Automation
Vad blir du? Tycker du att det verkar spännande att programmera en robot? Vill du lära dig att planera el i fastigheter eller installera, driftsätta och felsöka produktionsutrustning? Kanske medverka i projekt för att utveckla nya tekniska lösningar? Då passar El- och energiprogrammet med inriktning automation.
UTBILDNING
INRIKTNING
SKOLA
VAD BLIR DU?
Utbildning: Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning: Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Teknikvetenskap, Samhällsbyggande och miljö, Informationsteknik
Vad blir du? Vill du lära dig att arbeta med laserskärare, 3D-printrar och andra moderna tillverkningstekniker? På Pauliskolan har vi ett rikt utrustat robot- och elektroniklabb, där du bland annat kan skapa kreativa designer.

På det naturvetenskapliga programmet arbetar du med många laborationer som tillsammans med matematik utgör stommen i utbildningen. Du kan välja spännande och utmanande fördjupningskurser i matematik, kriminalteknik, läkemedelskemi och medicinteknik.

Eftergymnasiala utbildningar

I Skåne har vi kvalitetssäkrade utbildningar för vuxna.

UTBILDNING
INRIKTNING
ANORDNARE
VAD BLIR DU?
Utbildning: Yrkeshögskola
Inriktning: Tågtekniker, Automationsingenjör, Elingenjör – Elkonstruktör, Elkraftsingenjör
Vad blir du? Som Elkraftsingenjör kommer du att ha ett utmanande och varierande arbete. Du kommer att arbeta såväl med det senaste inom teknik och förnyelsebar energi, som äldre befintlig och mer traditionell teknik. Att utbilda sig till Elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd ger möjlighet till arbete i flera verksamheter med olika inriktningar, allt från eldistribution till industrier och konsultföretag med arbete mot såväl låg som högspänningsrelaterade anläggningar.
UTBILDNING
INRIKTNING
ANORDNARE
VAD BLIR DU?
Utbildning: Grafiskt jobbspår
Inriktning:
Anordnare: Läs mer på
Vad blir du? Efter utbildningen ska du kunna arbeta på ett företag som har eller arbetar med dom olika tryckteknikerna eller efterbehandlings momenten efter utbildningen samt att bli klar med SFI.

Nyheter från Skåne

Kalender

Kontakta oss

Carina Lengbrant Malmberg

Processledare
E-post: carina.lengbrantmalmberg@skane.se
Telefon: 072-593 05 86

Lars-Olof Månsson

Regional styrgruppsordförande
E-post: lars-olof.mansson@sandvik.com
Telefon: 070-616 58 13

Kristin Sjöholm

Projektledare
E-post: kristin.sjoholm@helsingborg.se
Telefon: 073-059 15 48

Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari
Case

Anton har redan fått jobb

Anton har redan fått jobb

Läs mer


14 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.