plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
Utbildare - Teknikcollege

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Höglandet för utbildningsanordnare
Höglandet

Vi framtidssäkrar regionen och utbildningarna

Som utbildningsanordnare är värdet av att ha Teknikcollegecertifierade utbildningar stort. Det betyder att er utbildning är nationellt kvalitetssäkrad och håller mycket hög klass.

Ni blir en del av ett nätverk både regionalt och nationellt. Som utbildningsanordnare inom Teknikcollege kan du vara säker på att de studerande får relevanta kunskaper. Detta eftersom företagen är med och kvalitetssäkrar innehållet i utbildningarna. Resultatet är attraktiva utbildningar som ger de studerande en ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden. De studerande får kunskaper som matchar företagens framtida behov av kompetens.

i Fokus

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

Läs mer


1 mars
i Fokus

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Läs mer


17 december
Teknikcollege Höglandet på sociala medier

Facebook, Instagram och LinkedIn

Följ oss på sociala medier:

Instagram - teknikcollegehoglandet
Speciellt för dig som ska söka en utbildning och vill veta mer om hur det är att studera på en certifierad utbildning.

Facebook - TeknikcollegeHoglandet
För alla som är intresserade av Teknikcollege Höglandet och vill veta mer om vad vi gör och vad som händer.

LinkedIn - Teknikcollege Höglandet
För näringslivet och andra som är intresserade av hur skolan och företag kan samarbeta för att bidra till framtidens kompetensförsörjning.


Utbildningsanordnare i din region

Inom Teknikcollege Höglandet samverkar Eksjö Gymnasium i Eksjö, Brinellgymnasiet i Nässjö, Njudungsgymnasiet i Vetlanda och Vetlanda Lärcentrum. Gymnasieskolorna erbjuder certifierade utbildningar inom Teknikprogrammet, Industritekniska programmet samt El- och energiprogrammet. Vetlanda Lärcentrum erbjuder Industri BAS och yrkeshögskoleutbildningarna Trähusprojektör och Underhållstekniker. Läs mer genom att klicka på bilderna nedan. Är din skola intresserad av att certifiera utbildning, hör av er till processledaren.

Kontakta oss

Kontakta respektive skola eller företag för mer information om specifika utbildningar eller engagemang. Vill du ha övergripande information om Teknikcollege Höglandet kan du kontakta processledaren.

Camilla Karlsson

Regional processledare, lokal processledare Vetlanda
E-post: camilla.karlsson@vetlanda.se
Telefon: 0383 975 06

Vakant

Regional styrgruppsordförande
E-post:
Telefon:

Helen Ax

Lokal processledare Eksjö
E-post: helen.ax@eksjo.se
Telefon: 0381 423 91

Kenneth Evaldsson

Lokal processledare Nässjö
E-post: kenneth.evaldsson@nassjo.se
Telefon: 0380 51 86 45

Nyheter från Höglandet

Kalender

Här hittar du viktiga datum för dig som utbildar i Teknikcollege Höglandet

19 19
maj | 2021

APL, LIA och praktik är centrala delar av den studerandes utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupphandledare och potentiella handledare på företag, yrkeslärare

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

25 25
maj | 2021

Det företagsförlagda lärandet är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för att utbildningsanordnaren, den studerande och företaget ska få ut så mycket som möjligt av den arbetsplatsförlagda tiden. Den bygger på beprövad erfarenhet och är godkänd av Skolverket.

Målgrupp: Du som kommer att hålla Teknikcolleges handledarutbildning regionalt och lokalt

> ANMÄLAN OCH MER INFO

Samverkande företag

Vi samverkar med utbildningsanordnarna för att kompetensförsörjningen till industri- och teknikföretagen på höglandet ska framtidssäkras. Vi sitter bland annat med i programråd, ledningsgrupper, lokala och regionala styrgrupper. Vårt intresse och inspel är på många sätt en förutsättning för att utbildningarna håller hög kvalitet och är relevanta för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen. Vill ert företag också vara med? Kontakta processledaren för mer information!

Case

Tc + UF = Sant

Tc + UF = Sant

Läs mer


22 februari
Case

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

”Det är viktigt att kunna karriärväxla”

Läs mer


21 februari
Case

Ny utbildning sporrar teknikintresserade elevambassadörer

Ny utbildning sporrar teknikintresserade elevambassadörer

Läs mer


15 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.