plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
Företag - Teknikcollege

Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Höglandet för företag
Höglandet

Hur säkerställer ni ert framtida kompetensbehov?

Teknikcollege samordnar kontakter och aktiviteter mellan företag och utbildning. Vinsterna är många både för er som företag och dem ni kommer att anställa i framtiden. Genom att engagera er i de lokala utbildningarna har ni möjlighet att påverka och bidra till en hög kvalitet i utbildningarna samtidigt som ni får tillgång till nya arenor där n i kan träffa era framtida medarbetare vilket både kan förenkla och förkorta rekryteringsprocessen.

Teknikcollege Höglandet finns mitt i Småland, i Jönköpings län, på det småländska Höglandet. Regionen präglas av en stor mängd tillverkande företag inom såväl trä- som metallindustrin med både små och stora företag och med såväl nationellt som internationellt fokus. För att konkurrera och hitta kompetent arbetskraft krävs tillgång på kompetent arbetskraft och genom att samverka med utbildningarna skapar ni bättre förutsättningar för detta. Region Höglandet har ett stort engagemang från näringslivet men inte så bra att det inte går att förbättra. Er ständiga utveckling gör att skolorna är beroende av ert engagemang för att ha en möjlighet att utbilda eleverna i det som är aktuellt och relevant för att ni ska hitta den kompetens ni söker och därmed fortsatta nå framgångar. Samarbetet mellan er, utbildningsanordnarna och kommunerna är en avgörande faktor för att regionen ska kunna förse er med efterfrågad kompetens under lång tid framöver.

Teknikcollege Höglandet är ett samarbete mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Vi består av en regional styrgrupp och tre lokala styrgrupper där företagen är i majoritet tillsammans med representanter från utbildare, politik och fackförbund. Är ni intresserade av utbildningsfrågor och vill veta mer om hur ert företag kan bidra - tveka inte att höra av er!

i Fokus

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

Teknikcolleges rikskonferens – digital edition

Läs mer


1 mars
i Fokus

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Teknikcollege Värmland och Industriråd Värmland slås samman för att sätta ännu större fokus på industrins kompetensfrågor

Läs mer


17 december
Vill du skapa intresse för ditt företag och er bransch?

Ta emot elever på PRAO

Visste du att en av de viktigaste vägarna för unga att få kunskap om näringslivet är via PRAO. En väl planerad och givande PRAO-tid under högstadiet ger många unga ovärderlig kunskap inför sitt kommande gymnasie- och yrkesval.

Många unga har ingen relation eller erfarenhet av de yrken som finns inom området industri och teknik vilket gör att de kanske väljer något de känner till på gymnasiet. Många är de som gått till exempel Samhällsprogrammet eller Barn- och fritid för att som vuxna ändå jobba inom industrin. Den vägen fungerar bra men det är mer effektivt både för samhället och individen om valet blir så rätt som möjligt från början.

Genom att tänka skuggning och fältstudier kan PRAO genomföras även i tillverkande industrier med krav på 18-åriga medarbetare. Klicka dig vidare för mer inspiration kring hur ni kan bidra till en ung människas kloka yrkesval!

Läs mer
Teknikcollege Höglandet på sociala medier

Facebook, Instagram och LinkedIn

Följ oss på sociala medier:

Instagram - teknikcollegehoglandet
Speciellt för dig som ska söka en utbildning och vill veta mer om hur det är att studera på en certifierad utbildning.

Facebook - TeknikcollegeHoglandet
För alla som är intresserade av Teknikcollege Höglandet och vill veta mer om vad vi gör och vad som händer.

LinkedIn - Teknikcollege Höglandet
För näringslivet och andra som är intresserade av hur skolan och företag kan samarbeta för att bidra till framtidens kompetensförsörjning.


Kontakta oss

Kontakta respektive skola eller företag för mer information om specifika utbildningar eller engagemang. Vill du ha övergripande information om Teknikcollege Höglandet kan du kontakta processledaren.

Camilla Karlsson

Regional processledare, lokal processledare Vetlanda
E-post: camilla.karlsson@vetlanda.se
Telefon: 0383 975 06

Vakant

Regional styrgruppsordförande
E-post:
Telefon:

Helen Ax

Lokal processledare Eksjö
E-post: helen.ax@eksjo.se
Telefon: 0381 423 91

Kenneth Evaldsson

Lokal processledare Nässjö
E-post: kenneth.evaldsson@nassjo.se
Telefon: 0380 51 86 45

Samverkande företag

Vi samverkar med utbildningsanordnarna för att kompetensförsörjningen till industri- och teknikföretagen på höglandet ska framtidssäkras. Vi sitter bland annat med i programråd, ledningsgrupper, lokala och regionala styrgrupper. Vårt intresse och inspel är på många sätt en förutsättning för att utbildningarna håller hög kvalitet och är relevanta för att bidra till kompetensförsörjningen i regionen. Vill ert företag också vara med? Kontakta processledaren för mer information!

Nyheter från Höglandet

Kalender

Här hittar du viktiga datum för dig som samverkar med Teknikcollege Höglandet

8 8
mar | 2021

Det företagsförlagda lärandet (APL) är en viktig del av varje yrkesutbildning. Det ger den studerande möjlighet att utveckla sitt yrkeskunnande på ett företag. Genom praktiken kommer unga människor ut i arbetslivet och kan med sina nya idéer och förhållningssätt lyfta och utveckla företagen.

Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad APL bygger på beprövad erfarenhet och är framtagen för att utbildningsanordnaren, den studerande och företaget ska få ut så mycket som möjligt av den arbetsplatsförlagda tiden.  Teknikcolleges digitala APL-stöd kvalitetssäkrar och underlättar hela processen runt det arbetsplatsförlagda lärandet. Med APL-stödet kan den studerande enkelt dokumentera vad hen gör på företaget utifrån lärandemålen. Handledaren kompletterar sen studerandes bilder och reflektioner med uppmuntrande och utvecklande kommentarer. Läraren på skolan får genom push-notiser snabbt reda på när den studerande gjort ett nytt inlägg och kan stötta lärandet genom formativ feedback.

Under utbildningen går vi igenom Teknikcolleges modell för kvalitetssäkrad APL och varför ett strukturerat arbete är en framgångsfaktor. Vidare lär vi oss hur man jobbar med det digitala apl-stödet och dess funktioner.

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

16 16
mar | 2021

Varmt välkommen till Teknikcolleges digitala konferens.

Tema är företagssamverkan. Att bygga bra relationer med företag är en utmaning för många utbildningsanordnare idag. Dagens talare presenterar praktiska tips och deras framgångsrika och beprövade modeller för företagssamverkan. Lyssna och inspireras!

Konferensen äger rum mellan 09.00-11.00. Anmäl dig här. Mer info kommer inom kort.

Vi avslutar förmiddagen med utdelning av verksamhetens finaste priser – Teknikcolleges stora samverkanspris. Vi uppmärksammar fantastiska lärarlag, företag och handledare. Vilka tycker du var de bästa goda exemplen från 2020? Sista dag för nominering är den 8 mars.

Nominera årets bästa lärarlag
Nominera årets bästa företag
Nominera årets bästa handledare

25 25
mar | 2021

APL, LIA och praktik är centrala delar av den studerandes utbildning och innebär att lärandet i kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger dig verktygen för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra din framtida kompetensförsörjning.

Målgrupphandledare och potentiella handledare på företag, yrkeslärare

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

26 26
mar | 2021

Womengineer anordnar Introduce a Girl to Engineering day! Här får du inspiration för att kanske bli nästa generations ingenjörer. Anmälan är öppen för årets IGEday som äger rum den 26 mars för alla tjejer eller icke-binära mellan 13-19 år får chansen att vara ingenjör för en dag och därmed bejaka sitt teknikintresse. Över 50 företag finns att välja bland!

7 7
apr | 2021

Vill du bli tryggare och mer framgångsrik i ditt arbete med att värva samverkansföretag till era utbildningar? Nu erbjuder Teknikcollege dig en utbildning i företagsrekrytering. Vi kommer att avdramatisera rekryteringsarbetet, plocka fram Teknikcolleges framgångsfaktorer, formulera varför vi är värdefulla för företagen och hur vårt erbjudande egentligen ser ut.

Vi kommer att sparra er i konsten att förbereda och genomföra samtal i olika praktiska moment, och ni kommer att få hemläxa som bland annat innebär att ni ska kontakta några av era blivande samverkansföretag.

Målgrupp: Du som deltar är förmodligen processledare, yrkeslärare eller apl-samordnare – eller så arbetar du i någon annan befattning med att rekrytera och skapa goda relationer med Teknikcolleges samverkansföretag.

Utbildningen sker digitalt den 7 och 22 april mellan 09.00-16.00. Vänligen notera att du måste kunna delta under båda kurstillfällen.

> ANMÄLAN OCH MER INFO HÄR

12 12
apr | 2021

På vår kommande nätverksträff för ansvariga Teknikcollege-lärare och programansvariga lärare på Industritekniska programmet i Jönköpings län fokuserar vi på: Hur gör vi en bra fungerande utbildning? Hur skapar vi goodwill tillsammans med företagen i Teknikcollege? Vad är det som bidrar till att göra eleverna ännu mer anställningsbara? Vilka goda exempel på samverkan företag och utbildning kan respektive skola och region sprida vidare?

Case

Industrirådet är överens om hur kompetensförsörjningen kan stärkas!

Industrirådet är överens om hur kompetensförsörjningen kan stärkas!

Läs mer


22 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.