fbpx

Du är här:

På den här sidan hittar du:
Information om region Fyrbodal för företag
Fyrbodal

Välkommen till Fyrbodal

För att kunna främja samverkan mellan företag och utbildningsanordnare jobbar vi i Fyrbodal mycket med kompetensförsörjningsfrågor och där är Teknikcollege en viktig part. Industri- och teknikföretagen i regionen efterfrågar kompetenser och där är samverkan är nödvändigt för att ta sig an utmaningarna.

I regionen finns det tre lokala styrgrupper (en i Lysekil/Munkedal/Sotenäs, en i Trollhättan/Vänersborg och en i Uddevalla) som samverkar kring hur vi bättre ska kunna möta företagens behov av kvalificerad arbetskraft och öka kvalitén på utbildningarna.

Idag har vi certifierade gymnasieutbildningar inom El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Dessutom har Munkedals Processtekniska gymnasium en certifierad yrkes-vuxutbildning, Industri-process.

Teknikcollege Fyrbodal är ett samarbete mellan kommunerna Lysekil, Munkedal, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. I våra styrgrupper sitter många företag men också fackliga representanter, Högskolan Väst, Vuxenutbildningen, Arbetsförmedlingen samt utbildningsanordnarna.

i Fokus

The Factory – slutkonferensen där vi presenterade våra viktigaste leveranser från SKM

The Factory – slutkonferensen där vi presenterade våra viktigaste leveranser från SKM

Läs mer


19 oktober
i Fokus

Teknikcollegedagen!

Teknikcollegedagen!

Läs mer


1 oktober

Kontakta oss

Cecilia Sandberg

Tf processledare
E-post: cecilia.sandberg@fyrbodal.se
Telefon: 0522-44 08 40

Susan Patriksson

Regional styrgruppsordförande
E-post: susan.patriksson@preem.se
Telefon: 010-450 35 97

Case

Industrirådet är överens om hur kompetensförsörjningen kan stärkas!

Industrirådet är överens om hur kompetensförsörjningen kan stärkas!

Läs mer


22 februari

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.