fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Teknikcollege säkrar svensk industrikompetens

Validering av industrikompetens säkrar trygghet och tillväxt

Rätt utbildad arbetskraft är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Validering av industrikompetens ökar rörligheten på arbetsmarknaden och är ett kraftfullt verktyg för att kartlägga både rekryterings- och fortbildningsbehov. Validering är också ett effektivt sätt att kvalitetssäkra industriutbildningar och se till att eleverna blir anställningsbara på arbetsmarknaden. Teknikcollege arbetar för att säkra tillgänglighet och etablering av validering av industrikompetens runt om i Sverige.

KVITTO PÅ KOMPETENS

Validering av industrikompetens är en strukturerad och standardiserad bedömning och dokumentation av en individs kunskap, färdighet och förmåga – oavsett hur den förvärvats. Svensk Industrivalidering är industrins gemensamma satsning på ett kvalitetssäkrat system för validering av industrikompetens. Genom samverkan mellan referensföretag, facket, arbetsgivare och branschorganisationer har modeller för att validera en individs yrkeskompetens utvecklats. Det finns tre grundläggande valideringsmodeller som är gemensamma för stora delar av svensk industri – Industriteknik Bas, Automation Bas och Underhåll Bas. Det finns även modeller som motsvarar kvalifikationer inom specifika branscher, exempelvis Grafisk Industri, Trä- och möbelindustri, Processindustri och Livsmedelsindustri.

Inom Teknikcollege finns förnärvarande 24 testcenter som alla är ackrediterade av Svensk Industrivalidering. På varje testcenter finns certifierade testledare som genomför kompetensvalidering på uppdrag av företag samt gymnasie- och vuxenutbildningar med industrirelevant inriktning.

eavy-duty-doing-jo

VIKTEN AV VALIDERING

Yrkesvalidering ger en aktuell bild av ett företags gemensamma kompetens, uttryckt i termer som industrin själva varit med och formulerat. Processen synliggör både grupper och enskilda individers unika kompetens och identifierar om och var den behöver förstärkas eller kompletteras. Valideringen kan också vara underlag för att utfärda olika typer av kompetensbevis och certifieringar. Kompetensbevisen är alltid personliga vilket ger medarbetarna ett kvitto på sina egna styrkor och svagheter, oavsett hur de tillgodogjort sig dessa. Detta är extra viktigt för personer som av olika anledningar inte kan visa upp dokumentation eller betyg på sin yrkeserfarenhet, exempelvis som nyanländ eller om man arbetat i samma företag under hela sitt yrkesliv. Dokumentationen ökar samtidigt rörligheten på arbetsmarknaden eftersom ett aktuellt kompetensbevis gör det lättare att intyga sin kompetens för en framtida arbetsgivare.

Inom utbildningssektorn är yrkesvalidering ett viktigt verktyg för att öka kvaliteten i utbildningen. Genom att regelbundet testa elevernas kompetens gentemot industrins kompetenskrav kan utbildningarnas inre kvalitet förbättras. Det ger också skolan möjlighet att anpassa utbildningen utifrån varje elevs unika behov. Valideringen ger också goda förutsättningar att kontinuerligt anpassa utbildningarna utifrån arbetsmarknadens behov av arbetskraft. Det gör eleverna mer anställningsbara direkt efter utbildningen.

Inom Teknikcollege samverkar 3000 företag, 180 kommuner och cirka 150 utbildningsanordnare för att säkra svensk industris kompetensförsörjning. Totalt studerar fler än 16 000 personer på någon av de industrirelevanta utbildningar som kvalitetssäkras av Teknikcollege. Inom Teknikcollege pågår ett långsiktigt arbete med att öka och tillgängliggöra resurser för yrkesvalidering. Det gör vi genom att fortsätta etablera fler testcenter hos våra utbildningsanordnare runt om i landet, utbilda och certifiera fler testledare samt bredda och utveckla utbudet av branschspecifika valideringar tillsammans med Svensk Industrivalidering.

Just nu pågår också ett långsiktigt arbete med att skapa utbildningsmetoder för att möta det fortbildningsbehov som synliggörs genom valideringsprocessen. Här kan Teknikcollege, tack vare sin unika samverkansstruktur mellan skola och näringsliv, erbjuda ett viktigt nätverk för att möta behovet av kompetensutveckling inom svensk industri.

Läs mer om projektet här. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.