Du är här:

Uppstart och nystart i Jönköping

Fredagen den 17 augusti träffades ca 45 lärare från de certifierade Teknikcollegeutbildningarna på Erik Dahlbergsgymnasiet och Bäckadalsgymnasiet för att informeras kring hur Teknikcollege samarbetet ser ut regionalt och nationellt.

Temat var att visa att det är vi alla som bidrar till att skapa samverkan och på det viset också bidrar till att göra något av Teknikcollege. Inom regionen pratar vi mycket om att skapa mervärdet för elever, för lärare och även för de företag som är med i Teknikcollege.

I en workshop diskuteras målen  från Gymnasieskolans läroplan (avsnitt 2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv utvalt 3 av målen)

Mål 1

  • medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade erfarenheter och kunskaper

Mål 2

  • har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjligheter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder,

Mål 3

  • är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket

Det tittades på konkreta aktiviteter som Teknikcollege samarbetet, kan hjälpa till att uppfylla och nå med hjälp av den gemensamma samverkan inom Teknikcollege Södra Vätterbygden. Arbetet fortsätter nu under hösten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.