fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Filbornaskolan redo för kostnadsfri validering av permitterad och varslad industripersonal:

Unikt erbjudande för skånska industriföretag i kris

Vikten av att validera sin industrikompetens har aldrig varit tydligare än nu. Skåne väntar på att Coronakrisen ska nå sin topp. Hela branscher går på lågvarv för att överleva ett totalstopp i efterfrågan. Vågen av permitteringar och varsel lamslår länder världen över, och Skåne är inte förskonat. Då är det tryggt för både de anställda och företagen att det finns papper på vad medarbetarna faktiskt kan, ett sätt är att låta personalen validera din yrkeskunskap.

 

Anders Davidsson, Jerker Modéer och Nicklas Lishöj från Filbornaskolan i Helsingborg.
Anders Davidsson, Jerker Modéer och Nicklas Lishöj är redo att validera industripersonal på Filbornaskolan i Helsingborg.

Sedan några veckor har Teknikcollege Skåne öppnat upp sina tre testcenter i Helsingborg, Trelleborg och Hässleholm för skånska industriföretag. Just nu, medan eleverna är ute på praktik eller får sin undervisning i hemmet, står lokalerna tomma och företagen har möjlighet att kostnadsfritt validera sina medarbetares kompetens. En tjänst som i vanliga fall kostar ungefär 3500 kronor per medarbetare:

– Kompetensbeviset är en värdehandling, ett intyg på dina yrkeskunskaper. Just nu är valideringen enligt Industriteknik BAS för permitterad eller varslad personal kostnadsfri hos Teknikcollege Skånes testcenter. Det är ett sätt för oss att hjälpa industrin, men också för att hålla verksamheten igång nu när eleverna inte får vara på skolan. Valideringen är en trygghet för både medarbetaren och företaget, och det ökar rörligheten på arbetsmarknaden så att rätt person är på rätt plats. Därför är det läge att satsa på validering nu, både om man blivit av med jobbet eller om man som företag vill passa på att fortbilda personal medan arbetsbelastningen är låg, säger Anders Davidsson som är yrkeslärare och testledare på Filbornaskolan i Helsingborg.

Anders Davidsson har förstås själv intyg på sin gedigna yrkeskompetens, och ser gärna att fler utnyttjar möjligheten få sina kunskaper på pränt.

Validering ett kvitto på kunskap

Validering är inte fortbildning, utan en kartläggning som ger ett kvitto på kunskaper. Kartläggningen ligger ofta till grund för fortbildningsinsatser i företaget. Teknikcollege Skånes tre testcenter ligger på skolor med utbildningslokaler för Industriprogrammet. Ofta finns goda möjligheter lägga upp en skräddarsydd utbildningsinsats efter att valideringen visat var behovet är som störst:

– Vår huvudsakliga målgrupp är visserligen gymnasie- och vuxenelever, men vi är experter på utbildning och kan också skräddarsy och erbjuda utbildningsinsatser för industrin. Vi har till exempel hjälpt ett företag att utbilda sina medarbetare i ritningsläsning. Vi upplever att många företag inte riktigt sett möjligheterna med validering. Det kanske inte heller känns naturligt att vända sig till oss som skola för validering och fortbildning. Det kanske beror på att andra utbildningsaktörer är mer etablerade, eller att vi erbjuder tjänsten kostnadsfritt just nu. Vi behöver nog också kommunicera mera vad vi kan hjälpa till med och Teknikcollege Skåne håller på att rekrytera resurser som ska hjälpa till att informera om validering och nå ut med erbjudandet. Det blir en bra kick i rätt riktning, säger Jerker Modéer som är biträdande rektor för Industritekniska programmet.

Viktigt att kommunicera ut värdet av validering

För ett tag sedan bjöd Filbornaskolan in industriföretag i regionen för att informera om möjligheten att validera sina anställdas kompetens, ett 40 tal personer kom. Överlag var reaktionerna positiva men några kände att de hade koll på behovet av fortbildning ändå, att valideringen kändes som en omväg. Någon menade också att det ökade risken att medarbetarna byter arbetsgivare när de fått ett kvitto på vad de faktiskt kan.

– De som valideras får ett kvitto på vad de kan. Det är bra både för individen och företaget. För de som förlorar jobbet just nu är det ett sätt att snabbare komma i arbete igen. Vi både vill och har kapacitet att köra många valideringar nu, men det är ett tidsbegränsat erbjudande. Vi rekommenderar att alla börjar med Industriteknik BAS och sedan kompletterar efter behov med specialiserade valideringar inom t ex CNC, automation och underhåll. De kan vi utföra här i Helsingborg redan idag, och på sikt kommer även svets, berättar Anders Davidsson som tidigare var lärare och testledare på Jacobskolan i Hässleholm.

Kompetensbevis funkar i praktiken

Ett annat konkret exempel på att validering fungerar var när Filbornaskolan anställde två nya yrkeslärare. För att bli behöriga behövde de komplettera sin utbildning med pedagogik. Nicklas Lishöj gjorde valideringen Industriteknik BAS och använde sitt intyg i ansökan till lärarhögskolan:

– Intyget visade att jag hade goda baskunskaper från industrin och det var det som Lärarhögskolan behövde veta för att erbjuda mig en plats på utbildningen. Det är ett bra exempel på hur det kan funka i praktiken, säger yrkeslärare Nicklas Lishöj på Filbornaskolan.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.