fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
RIKSKONFERENS

Teknikcolleges rikskonferens – en matnyttig förmiddag med temat företagssamverkan

Teknikcolleges första digitala rikskonferens var en hit! Konferensen lockade över 170 lyssnade som fick praktiska tips och exempel på lyckad samverkan mellan företag och utbildningsanordnare.

ROBOT I SKOLA

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att genomföra Robotlyftet, ett spännande nationellt projekt med mål att stärka svensk kompetens inom robotisering. Hur kan utbildningsanordnare och industrin samverka kring spridning av robotisering? Dagens första talare Ivan Obrovac, expert och rådgivare på Tillväxtverket, berättade om hur myndigheten i samarbete med aktörer såsom ABB tillhandahållit robotutrustning till fyra skolor runtom i landet. Eleverna fick lära lära sig mer om programmering och annat som är viktigt inom robotisering. Det här lyckade initiativet planeras att spridas till fler skolor.

SVETSSKOLA SOM REKRYTERINGSVERKTYG

Näst på tur var representanter från industriföretaget Väderstad. Mathias Otterheim, Talent Acquisition HR och Johan Andersson, Welding Specialist Quality berättade om initiativet Svetsskolan. Väderstad likt andra industriföretag har stort behov av att rekrytera personal med kompetens. De tog saken i egna händer och startade en svetsskola där de tar emot gymnasieelever. Det här samarbetet med utbildningsanordnare i kommunen innebär att Väderstad tar emot praktikanter två gånger i veckan.

– Svetsskolan är ett fantastiskt rekryteringsverktyg för Väderstad. Vi får träffa våra framtida medarbetare när de går i skolan och har då möjlighet att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare, säger Mathias.

ÖKAD ATTRAKTIONSKRAFT

Anders Södergren, rektor på Curt Nicolin Gymnasiet berättade om deras långsiktiga arbete med att rekrytera elever till gymnasieskolan. Deras framgångsfaktor är skolans starka samarbete med näringslivet. Bakom CNG står tunga industriföretag i kommunen som är involverade i skolans verksamhet. Ett exempel på det är skolans yrkesprogram som erbjuder anställning på Siemens direkt efter examen. Curt Nicolin Gymnasiets nära samarbete med företag innebär att eleverna kan arbeta med den senaste tekniken under studierna. Det här har gjort Curt Nicolin Gymnasiet till en väldigt populär skola med högt söktryck.

Utbildningsminister Anna Ekström

Vår sista talare för dagen var utbildningsminister Anna Ekström. Näringslivets kompetensbehov är beroende av att det finns ett högt söktryck på industrirelevanta program. Färre söker till dessa utbildningar vilket är oroväckande för svensk industri.

– Det är viktigt att jobba med lösningar likt den som Teknikcollege står för. Tillsammans kan vi säkra att dessa utbildningar är så attraktiva som möjligt för unga. Det är Teknikcollege som kan visa Sveriges ungdomar hur fantastiskt bra våra industriella utbildningar är och hur bra de borde uppfattas av de som är de egentliga kritikerna – ungdomarna själva, säger Anna.

Den statliga Regeringsutredningen Planering och dimensionering av gymnasieskolan är en hjärtefråga för industrins parter som står bakom Teknikcollege. Utbildningsministern ställer sig positiv till förslaget om att anpassa utbudet av gymnasieutbildning med hänsyn till arbetsmarknadens behov.

–  Stjernkvists utredningar har fått positivt bemötande. Det är viktigt att vi får igenom förslaget i riksdagen, kommenterar Anna.

PRISUTDELNING

Konferensen avslutades med utdelning av Teknikcolleges stora samverkanspriser till årets handledare, lärarlag och samverkansföretag. Utmärkelserna syftar till att sprida information om nya arbetssätt och goda exempel som kan inspirera.

I kategorin handledare vann Tobias Genberg, systemutvecklare på Hogia.

–  Tobias gör ett fantastiskt arbete med att handleda våra blivande gymnasieingenjörer inom mjukvarudesign under deras praktik. Det märks att han är mån om att eleverna ska utvecklas, inte bara inom teknik utan också som människor. I linje med Teknikcolleges syn på kompetensförsörjning arbetar denne handledare med naturliga kopplingar mellan teori och praktik. Våra elever får genom Tobias försorg redan under studietiden attraktiva förmågor som gör dem eftertraktade på arbetsmarknaden, säger Ronnie Johansson, lärare på Nösnäsgymnasiets Teknikcollege Stenungssund.

– Väldigt glädjande! Det här är en bekräftelse på att praktikanterna och deras handledare på skolor tycker att att jag gör ett bra jobb som handledare. Jag själv är jätteintresserad av området som jag lär ut och jag tror att det smittar av sig på praktikanterna. När de får en uppgift gör jag samma vid sidan. Det tror jag är väldigt lärorikt, säger Tobias.

I kategorin lärarlag vann Nösnäsgymnasiets Teknikcollege Stenungsunds, en skola som länge har satsat på mångfald och bredd i programutbud.

– Det här är en välförtjänt vinst för mina kollegor. Lärarlaget arbetar mycket med innovation och entreprenörskap i skolan. Vår nyckel till framgång är kompetensutveckling. Lärarlaget deltar i många nationella och lokala kompetensutvecklande initiativ. Våra duktiga lärare attraherar många elever till skolan, säger Niklas Hellström, lokal processledare Teknikcollege Stenungsund.

Teknikcollege Stenungsunds lärarlag levererar både bredd och spetskvalitet i samverkan mellan skolan och det regionala näringslivet som gör eleverna anställningsbara på en lokal, nationell och global arbetsmarknad, säger Anna Jillmyr, rektor Skolenhet 4 på skolan.

I kategorin samverkansföretag vann CEJN.

– CEJN är alltid involverade i Lichron Teknikgymanasiets olika evenemang och aktiviteter så som öppna hus, studiebesök, styrgrupper, praktik och sommarjobb. Företaget ställer alltid upp i olika sammanhang och är en del i skolans utveckling då det gäller kurser och ny teknik. De har alltid haft god kommunikation samt värnar och nämner vår skola och elever som goda exempel. De har ett gott ledarskap och är en inspiration, förebild för våra elever, säger Jonas Bergström, rektor på Lichron Teknikgymnasium.

– Ett glädjande pris och ett bra kvitto på att den samverkan vi har i Teknikcollege är nyckeln till framgång för att attrahera ungdomar till att söka industri och teknikutbildningar och jag hoppas att vi kan inspirera andra företag att engagera sig i Teknikcollege. Kompetensförsörjning är en viktig del i vår produktionsstrategi och företaget är engagerad i många olika samarbeten med skolor och elever. Att jobba tillsammans i Teknikcollege med våra duktiga skolor och övriga engagerade företag i Skaraborg för att stärka regionens framtida kompetensförsörjning är mycket stimulerande och att vi ser att det ger en bra effekt genom ett högt söktryck på industrirelevanta utbildningar, säger Gunnar Hellichius, produktionschef på CEJN.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.