plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
Teknikcollege Skåne stärker sitt valideringserbjudande - Teknikcollege

Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Teknikcollege Skåne stärker sitt valideringserbjudande

Med en snabb teknisk och digital utveckling ställs nya och förändrade krav på anställdas kompetens. Både stora och små industriföretag har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kunskaper. Genom medverkan i projektet ”Industrivalidering inom TC” tar Teknikcollege Skåne ett helhetsgrepp om de behov av kompetensutveckling företagen har – från ax till limpa.

Breddad kompetens hos testledare

I fokus för projektet står att stärka Teknikcollege testcenter. Företag som medverkar i projektet får hjälp med kartläggning, validering och efterföljande kompetensutveckling baserat på valideringsresultaten. Teknikcollege testcenter finns i Helsingborg, Perstorp, Hässleholm och Trelleborg, och de jobbar samtliga efter Svensk Industrivaliderings modeller – Industri BAS, Automation BAS och Underhåll BAS.

Win win för företag och utbildning

Åsa Persson, rektor på Perstorps tekniska skola och lokal samordnare för Teknikcollege, deltar i projektet.

– Inom Teknikcollege handlar det om att ge och ta. Våra samverkansföretag ställer upp med APL-platser och marknadsföring till exempel, att erbjuda validering och kompetensutveckling är ett sätt för oss som skola att ge tillbaka, säger Åsa. Dessutom stärks samarbetet och vår kunskap om företagens behov på kort och lång sikt.

Perstorp stärker valideringskompetensen
Jörgen Persson är ordförande i den lokala styrgruppen för Teknikcollege Perstorp och Åsa Persson, rektor på Pertorps Tekniska Gymnasium.

Process BAS under utveckling

Ytterligare en modell för validering, Process BAS, är under utveckling.

– Trycket från företagen är stort och man ser ett stort behov av kompetensutveckling inom det här området, berättar Åsa. I samarbete med Skärteknikcentrum lägger vi därför i en extra växel för att komma igång snabbt.

Är du och ditt företag intresserade av att delta i projektet och få ta del av kartläggning, validering och kompetensutveckling? Kontakta projektledare Kristin Sjöholm på kristin.sjoholm@helsingborg.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.