fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Risk för massvarsel och permitteringar inom skånsk industri:

Teknikcollege Skåne öppnar för fri yrkesvalidering av friställd arbetskraft

Många skånska industriföretag tvingas nu varsla och permittera personal i Coronakrisens spår. Ett sätt att öka rörligheten på arbetsmarknaden och att få medarbetarnas kompetens på pränt är validering av yrkeskompetens. Inom Teknikcollege Skåne drivs tre ackrediterade valideringscenter. Nu erbjuder Teknikcollege Skåne en kostnadsfri validering av permitterad och varslad personal för kompetensbevis inom Industriteknik BAS.

Skånes tre ackrediterade testcenter erbjuder nu validering enligt Industriteknik BAS kostnadsfritt för skånska industriföretag.

Syftet med valideringserbjudandet är dels att säkra regionens tillväxt och konkurrenskraft, dels att skapa möjligheter för företag att utveckla sin arbetsstyrka på ett sätt som säkrar deras framtid. Det ger dessutom den anställde en trygghet att ha sin yrkeskompetens dokumenterad eftersom det ökar möjligheterna att hitta en ny och relevant tjänst snabbare, eller att få nya arbetsuppgifter inom företaget. Valideringen skapar också möjlighet att på längre sikt kompetensinventera medarbetarna och rikta kompetensutveckling till rätt insatser.

– Tack vare en snabb beslutsprocess har vi kunnat få den här möjligheten på plats för Skånes industriföretag. Tillgängligheten till våra testcenter är tillfällig eftersom våra elever nu är hänvisade till fjärr- eller distansundervisning, så våra testcenter står redo för validering. Därför kan vi nu erbjuda skånska företag att kostnadsfritt validera sin personal i Industriteknik Bas genom Teknikcollege Skåne. Erbjudandet riktar sig till personal som är varslad eller permitterad. Valideringen kommer att genomföras av något av våra tre ackrediterade testcenter i Trelleborg, Hässleholm eller Helsingborg och testerna genomförs av våra utbildade testledare. Valideringen tar ungefär två timmar och företaget kommer själv överens med närmaste testcenter var och hur valideringen ska genomföras, säger Carina Lengbrant Malmberg som är processledare för Teknikcollege Skåne.

Först till kvarn…

Erbjudandet gäller under den tid som skolornas elever är hänvisade till undervisning på distans. Kostnadsfri validering för företag finns tillgängligt fram till den 30 april 2020 under fas ett. Om det blir aktuellt påbörjas sedan fas två som löper fram till den 12 juni 2020. Tillgången till valideringstesten är begränsade och gäller i mån av resurser.

Kontaktuppgifter för mer information och bokning på respektive valideringscenter:

Valideringscenter Trelleborg: pernilla.bergkvist@trelleborg.se
Valideringscenter Hässleholm: roger.fast@hassleholm.se
Valideringscenter Helsingborg: jerker.modeer@helsingborg.se

För mer information, kontakta:
Carina Lengbrant Malmberg

Carina Lengbrant Malmberg
Regional processledare, Teknikcollege Skåne
Avdelningen för Regional utveckling, Region Skåne

Mobil: 0725-93 05 86
E-post: carina.lengbrantmalmberg@skane.se
Hemsida: www.teknikcollege.se/skane


Industriteknik BAS

Industriteknik BAS är en av industrins gemensamma branschvalideringar och säkerställer den lägsta kompetensnivån som krävs för arbete i industrin oavsett vilken bransch det gäller.

Svensk industrivalidering är huvudman för Industriteknik BAS  samt genomförarstrukturen med ackrediterade testcenter och behöriga testledare. Bakom Svensk industrivalidering står industrins arbetsgivar-, arbetstagar- och fristående nationella branschorganisationer.

En validering gentemot Industriteknik BAS är webbaserad och tar cirka fyra timmar att genomföra för den som valideras. Valideringen planeras tillsammans med en behörig testledare som efter utförd validering går igenom resultatet och lämnar förslag på kompetensutveckling där det behövs.

Läs mer på: https://svenskindustrivalidering.se/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.