fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Positiv bild av Hallands Teknikcollege

Omcertifieringsdag för Teknikcollege Halland

Den 9/5 genomförde Teknikcollege Halland omcertifieringsdag i Laholm. Syftet med dagen är att följa upp arbetet som görs i regionen, lyfta fram de aktiviteter som genomförs och sätta fokus på utvecklingsområden. Det är också ett tillfälle för lokala Teknikcollege att lära av varandra och för politiker att få en inblick i arbetet med kompetensförsörjningsfrågor.

På plats under en heldag i Laholm fanns Industrirådet från Stockholm , lokal- och regionpolitiker och såklart representanter från hela Tc Halland. Dagen innehöll presentationer och arbetet med Tc kriterier, studiebesök på Campus Laholm samt på företaget Nilsson Special Vehicle. Vi fick tillslut en mycket positiv reaktion där man lyfte fram att Tc Halland under senaste året har vänt en besvärlig situation men också förslag till ytterligare utveckling från kommittén.

Vi har nu fått en första skriftlig kommentar av från Henrik Smedmark i Industrirådets granskningskommitté.
”Det jag uppfattar är att ni har internaliserat kriterierna och essensen i Tc och utifrån detta tagit ett steg till där kriterierna blir den fond mot vilken utvecklingen sker. Detta innebär att företagen och företagens behov är en självklar utgångspunkt, att samordning ses som en styrka och att tc kriterierna rörande utbildningen är självklara. Det innebär också att frågor kring ”små” branscher ses som utvecklingsmöjlighet och inte ett störningsmoment. Flera regioner och utbildningar kämpar fortfarande med att säkra kriterierna.”

Tack alla inblandade för en bra och framåtsyftande dag och extra plus till fd regional ordförande Ebbe Johansson som fixade så Industrirådet fick åka limousine till och från flygplatsen!

Nu väntar vi in det slutgiltiga protokollet som gör att vi i ytterligare fem år kan få möjlighet att använda den fina kvalitetsstämpeln Teknikcollege!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.