Du är här:

Teknikcollege Halland omcertifierat

Campus Laholm, Kattegattgymnasiet i Halmstad, Falkenbergs Gymnasieskola, Peder Skrivares skola i Varberg och näringslivet arbetar gemensamt för att kvalitetssäkra teknikinriktade utbildningar i Halland. Vid en omcertifiering presenteras arbetet både lokalt och regionalt. Under en dag, som denna gången var i Laholm, fanns Industrirådet på plats för att på plats få underlag för certifieringsarbetet. En nyhet är att samverkande företag nu är med och finansierar Teknikcollege Hallands verksamhet. Sedan tidigare är också kommuner och Region Halland finansiärer.

”För regionen blir det viktigt att fortsatt arbeta vidare med en övergripande kompetensbehovsinventering, en inventering som ska ligga till grund för vidare diskussioner kring utbildningsutbudet för att stärka matchningen ytterligare”, skriver

Industrirådet.

”Industrirådet anser att arbetet med kompetensförsörjning generellt fungerar bra i Teknikcollege Halland. Det finns lokala variationer samt några utvecklingsområden men överlag är samtliga aktörer engagerade och villiga att driva utvecklingsarbete”, skriver också Industrirådet.

Vad är Teknikcollege?
Teknikcollege erbjuder en samverkansplattform som möjliggör arbetet med kompetensförsörjning inom svensk industri för att säkerställa tillväxt och konkurrenskraft på både lång och kort sikt. Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Tack vare kvalitetssäkrade utbildningar möjliggör Teknikcollege framtiden för industrins tillväxt.

Kontakt:

Patrik Appelquist
Ordförande, regional styrgrupp, Teknikcollege Halland
Tel: 076-104 24 50

Pär Wiik
Regional processledare, Teknikcollege Halland
Tel: 070-251 32 44

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.