fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Tc + UF = Sant

Fler gymnasieelever ska få bättre förutsättningar inför framtiden med innovation och entreprenörskap på schemat. För att göra det möjligt har vi tillsammans med Ung Företagsamhet påbörjat ett smart samarbete. 

Idag använder flera av Teknikcolleges certifierade program sig av UF-företagande som en del av utbildningen. Det innebär att gymnasieeleverna får starta, driva och avveckla ett eget företag inom ramarna för sin utbildning. Där ryms en stor variation av affärsidéer, men långt ifrån alla har en koppling till teknikämnet. För att få fler av eleverna att tänka teknikinnovation vid start av ett miniföretag behöver de därför ges rätt förutsättningar och verktyg.

Ung Företagsamhets grundtanke är alltså att entreprenörskap ska vara en del av utbildningen. Något som även Teknikcollege arbetar med regionalt och nationellt genom att bland annat fokusera på en stimulerande lärmiljö, företagsmedverkan och de studerandes innovationsförmåga. Tillsammans med Ung Företagsamhet siktar vi nu mot att göra teknik- och industrirelevanta utbildningar ännu mer kvalitativa. Gemensamt har vi därför tagit fram en modell för att stärka elevers innovationsförmåga genom att slå samman de två koncepten Blixtlåset och UF-företagande.

För Teknikcollege innebär detta exempelvis en efterlängtad lärarhandledning med utgångspunkt i den gemensamma modellen för innovation och entreprenörskap.

”Ung Företagsamhet är vår viktiga samarbetspartner för att framtidssäkra industrirelevanta utbildningars kvalitet och matchning med arbetslivet”, säger Adela Martinovic, vd Teknikcollege Sverige.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation som utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande. Organisationen finns både på regional och nationell nivå och utbildar årligen cirka 30 000 gymnasieelever, varav många går på teknik- eller industritekniska programmet.

Blixtlåset är ett samarbete mellan svenska industriföretag, Teknikcollege Sverige och ett antal entusiastiska gymnasieskolor som anordnar svenska gymnasiemästerskapen för innovatörer. Tävlingen är en mötesplats för alla inom gymnasiesverige som vill satsa på aktiverande lärande, entreprenörskap, moderna arbetsformer och kreativa och utvecklande projekt.

Kontakt Teknikcollege
jens.linered@teknikcollege.se
08 782 09 85

Kontakt Ung Företagsamhet
aino.pleiner@ungforetagsamhet.se
08 783 80 68

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.