fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Starkare regional samverkan

Starkare samverkan börjar i näringslivet

Teknikcollege kvalitetsarbete vilar på åtta grundläggande kriterier. Ett av de allra viktigaste är att skapa en stark regional samverkan mellan näringsliv, utbildningsanordnare och kommun. På pappret kanske uppgiften inte låter särskilt utmanande. I verkligheten kräver god samverkan ett engagemang från alla inblandade, och är en absolut förutsättning för att det ska bli verkstad i varje regionalt Teknikcollege.

Det finns lika många sätt att arbeta med regional samverkan som det finns Teknikcollegeregioner. Alla har sina specifika förutsättningar, till exempel finansiering, politisk styrning, företagsstruktur och vilka utbildningsanordnare som är med. En lösning passar inte alla, men det finns gott om framgångsrika exempel på hur just samverkan kan främjas och säkras långsiktigt. Vi kontaktade Stefan Wiik, processledare i Teknikcollege Gästrikland och Hälsingland, som under många år arrangerat en återkommande inspirationsdag för både lärare och skolledare:

– Inspirationsdagarna har lite olika innehåll från år till år, men vi kör alltid tisdagar på höstlovet. Vi har haft samma dag ganska många år nu så både lärare och rektorer känner till det. Då blir det lättare att planera in, och det är enklare att komma loss när det är lov. Det gör också att vi kan lyfta den här dagen resten av året, för att skapa intresse och medvetenhet, och vi vet att många redan har det inskrivet i kalendern. Vi skickar inbjudan till både lärare och rektorer. Oftast deltar fler lärare än skolledare, men rektorn är en viktig beslutsfattare som kan uppmuntrar lärarna att delta, berättar Stefan Wiik.

Samarbete med högskola

Teknikcollege Gästrikland och Hälsingland samarbetar med Högskolan i Gävle, och i år kunde inspirationsdagarna genomföras i deras lokaler. Högskolan höll också en fortutbildning i Human LEAN med dels teoretiska moment, dels praktiska i HiGs välutvecklade trambilsfabrik:

Praktisk tillämpning av Human LEAN i HiGs välutvecklade Trampbilsfabrik.

– Ibland har vi bjudit in även grundskolelärare som jobbar med teknikämnet, men i år var det stort fokus på gymnasielärare. Vi satsade mycket på alla de erbjudanden som tagits fram i projektet ”Status, kvalitet och matchning” (SKM). Therese Arebratt som är ansvarig för Teknikprogrammet på Härnösands gymnasium introducerade oss till Teknikcollege nya sammanhållna innovationsprocess för gymnasiet. En arbetsmetod som skapar en röd innovationstråd genom hela gymnasiet. Tommy Töyrä som är projektledare inom SKM berättade mer om arbetet med kvalitetssäkrad APL och handledarutbildningen. Tillsammans med Susanne Hall-Fredholm, lärare vid Slottegymnasiet, visade de också upp det nya digitala APL-verktyget som fick mycket positiv feedback från deltagarna. APL-verktygen är något de kände de kommer att ha nytta av i sitt dagliga arbete. Jag tror vi ökade intresset för Teknikcollege uppdaterade Handledarutbildning också. Vi kommer att köra handledarutbildningen tidigt våren 2020, säger Stefan Wiik.

Olika regioner, olika förutsättningar

Inspirationsdagarna brukar locka mellan 25 och 35 deltagare. De flesta är lärare på teknik- och industriprogrammen. Även lärare som har samma elever i kärnämnena dyker upp för att lära sig mer om Teknikcollege och teknikutbildning i skolan. Stefan är processledare i två regioner med ganska olika förutsättningar:

–Totalt är det elva skolor med drygt 1100 elever på de Teknikcollegecertifierade utbildningarna. Inspirationsdagarna är ett bra tillfälle för kollegialt utbyte, och det märks att det motiverar deltagarna att engagera sig i Teknikcollege.  Samtidigt så blommar det upp en massa lokala initiativ där företagen tar ansvar och engagerar sig. Vi har till exempel flera olika varianter på Industrinatten, bussresor med öppna hus på företagen, hjälp att hitta finansieringslösningar vid investeringsbehov i utbildningarna och så vidare. Gästrikland har många stora samverkansföretag och Hälsingland har fler men mindre bolag så regionerna fungerar på lite olika sätt, med olika behov. Något som funkar jättebra på ett ställe funkar inte alltid lika bra på ett annat, berättar Stefan.

Stefan Wiik

De lokala initiativen är viktiga, och företagens engagemang är avgörande för attraktionskraften i utbildningarna. Stefan har som processledare en bra överblick och kan hjälpa till att inspirera och dela med sig av erfarenheter från evenemang och arbetssätt, både inom och mellan regionerna. Vad funkar. Vem ska göra vad. När och hur ska eventet genomföras:

– Det blir mycket fokus på attraktionsskapande aktiviteter för att locka elever till teknik- och industriutbildningarna på gymnasiet. I början var jag väldigt taggad och försökte starta upp en massa saker, till exempel att öka vår samverkan med grundskolan. Jag insåg snart att vi behöver öka våra resurser en del innan vi kan gå ”all in” gällande den biten. Jag fick backa och fundera. Inse att det är viktigt att börja i rätt ände. Få med fler företag på tåget, så vi blir fler som kan dela på allt som vi vill och behöver göra. Generellt sett upplever Stefan att det händer mest när initiativet kommer från företagen eller skolorna. Det blir både enklare och bättre då. En stor utmaning nu är att få fler företag att inse värdet av Teknikcollege:

– Vi behöver både få in fler företag, och öka engagemanget hos samverkansföretagen. Fler företag ger oss en stabilare grund att jobba utifrån. Vi tittar på olika aktiviteter för att lyckas med det. Vi tittar till exempel på möjligheten att arrangera en seminarieserie för teknik- och industriföretagen. Fokus kommer att ligga på frågor som är viktiga för dem, med koppling till kompetensförsörjning, och där vi hoppas att de ser Teknikcollege som den naturliga samverkansparten framöver. Jag kommer också åka runt till många företag och försöka engagera dem som samverkansföretag. Det är så mycket man vill se utvecklas. Speciellt när man ser vad andra gör och lär från kollegorna ute i landet, till exempel att lyfta innovationsprocessen med Blixtlåset och UF. Det ger ett bra sammanhang för närmare samverkan med företagen och en möjlighet att skapa den röda tekniktråden genom breddad samverkan med för- och grundskolorna. Samtidigt är det svårt att hinna vara överallt, just nu är det viktigaste att öka företagsengagemanget i båda regionerna. Då kan vi höja nivån på vårt arbete ett snäpp, säger Stefan Wiik.


Temaområde Stärkt regional samverkan inom SKM

Det regionala perspektivet, geografiskt läge, infrastruktur och inte minst kompetensförsörjning är väsentligt för företagens förmåga att stärka sin konkurrenskraft. Samtidigt saknas den regionala nivån i det formella utbildningssystemet. Målet inom temaområdet är att genom olika insatser och aktiviteter stärka kopplingen mellan det regionala kompetensbehovet och tillgången på utbildning i regionen. Exempel på insatser:

• Avsiktsförklaring
• Lathund för styrgruppsarbete
• Digitalisera Nationell rapportering
• Utbildning i företagsrekrytering
• Utveckla enkäter för att mäta nöjdhet

KONTAKT
Rickard Bäck: rickard.back@oskarshamn.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.