Du är här:
Status, kvalitet och matchning

Smarta kunskapspaket för vetgiriga

Det är skönt när hårt arbete börjar ge resultat. Flera olika insatsområden inom projektet Status, kvalitet och matchning har fokuserat på att ta fram efterfrågade och kvalitetssäkrade verktyg för alla som arbetar inom Teknikcollege.

Målsättningen är att ge alla samma chans att lyckas inom Teknikcollege – oavsett var i landet du arbetar. Nu börjar arbetet med att sprida dessa resurser i form av utbildningar, lärarstöd och metoder så att så många som möjligt ska kunna ta del av dem. De riktar sig till såväl elever och lärare som till beslutsfattare och ledningspersonal. Alla fokuserar på utmaningar som vi gemensamt identifierat inom Teknikcollege.

Bland de första som nappade var Teknikcollege Norrbotten, Linda Rönnbäck är processledare i regionen. Flera av SKMs erbjudanden passar som handsken i regionens strategi för att utveckla Teknikcolleges närvaro i Norrland. Ambassadörsutbildningen är ett av dem:

– Genom SKM och de regionala erbjudandena kommer vi att kunna genomföra två viktiga insatser för vår region. En är Camp Teknikcollege där vi under en och en halv dag kommer att utbilda 20 ambassadörer. Det är vår regionala styrgrupp som beslutat att vi ska genomföra Ambassadörsutbildningen för både elever och personal. Utbildade elevambassadörer är en viktig del i vår röda tråd. Det är vårt sätt att skapa inspirerande förebilder och öka attraktionskraften för utbildningarna, men också för att samt stärka vår samverkan med företagen. Företagen ser också fördelar med att kunna använda eleverna vid olika tillfällen och arrangemang i verksamheten, berättar Linda Rönnbäck.

Ett annat viktigt fokusområde inom SKM har varit att både bredda och stärka rekryteringen av nya samverkansföretag. Det är också viktigt att vårda och fördjupa de relationer som redan finns.

– Vi står inför en utmaning där vi behöver få in fler företag för att framtidssäkra kvalitén på utbildningarna. Vi har också ett ökat söktryck på utbildningarna. Fler elever innebär att vi behöver nå fler samverkansföretag, bland annat för att kunna erbjuda alla elever bra APL-platser. Utbildningen i Företagsrekrytering som nu erbjuds inom SKM sparar oss både tid och pengar, men det ger framför allt en högre kvalitet i det arbetet. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2019, berättar Linda Rönnbäck.

Vad behöver ni utveckla i er region?

Klicka här för att läsa om de olika erbjudanden som finns från projektet SKM. De riktar sig till samtliga Teknikcollegeregioner och är kostnadsfria. Er motprestation är att projektet kan registrera deltagarnas timmar i ESF-projektet SKM. Är du intresserad eller har frågor, kontakta Johan Ståhl.

SKMs sex erbjudanden:

• Ambassadörsutbildning

• Framtidssäkra din innovationsförmåga

• Genomgång av det digitala APL-verktyget

• Utbildning för handledare som ska utbilda fler handledare

• Grunderna i webbredigering

• Bli en vassare företagsrekryterare

• Ökad attraktionskraft med Teknikcolleges nya VR-upplevelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.