fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Teknikcollege Östergötland satsar på ny ambassadörsutbildning

Smart skolstart på Ebersteinska gymnasiet

En av Teknikcolleges viktigaste uppgifter är att öka attraktionskraften för utbildningar inom teknik och industri, inte minst på gymnasiet. En framgångsrik strategi är att låta högstadieeleverna möta inspirerande ambassadörer från Teknikcollege, gärna en trevlig gymnasieelev som kan berätta om och motivera sitt utbildningsval.

 

Ambassadörer under utbildning på Ebersteinska gymnasiet i Norrköping.

Inom ramen för utvecklingsprojektet SKM har därför en helt ny ambassadörsutbildning tagit form. Nu finns ett komplett utbildningskoncept med lärarhandledning, övningar och aktiviteter tillgängligt för alla som är intresserade att köra igång ambassadörsutbildningar ute i regionerna.

Rivstart på Ebersteinska

Teknikcollege Östergötland blev en av de första regionerna att köra skarpt. Ebersteinska gymnasiet i Norrköping tände på idén och redan under skolans introduktionsvecka fick hela 60 elever gå utbildningen. Sofia Ahlqvist ansvarade för projektet och har också varit med i utvecklingsarbetet av utbildningen. Hon är positivt överraskad av elevernas stora engagemang och nöjd med resultatet. 60 nya röster som kan tala för Teknikcollege, men också personliga insikter i att de faktiskt gjort ett riktigt klokt gymnasieval:

– Så snart utbildningen fanns tillgänglig inom Teknikcollege berättade vi för alla våra rektorer. Ebersteinska gymnasiet i Norrköping nappade direkt. De lyckades planera in den redan i elevernas introduktionsvecka vid skolstart. En smart idé skulle det visa sig. Tillsammans gjorde vi en del anpassningar, till exempel att alla elever i årskurs ett och två skulle få gå utbildningen, inte bara de som valts ut för att bli ambassadörer. Vi körde tre mixade grupper med 20 elever i varje. Väldigt få av eleverna kände ens till att de gick på ett Teknikcollege. Nu fick alla chansen att förstå fördelarna och argumentera kring sitt utbildningsval. Eftersom många av eleverna var nya inleddes utbildningen med mingel där de fick lära känna varandra. De fick berätta olika fakta om Teknikcollege och ställa förberedda frågor. Utbildningspaketet är väldigt bra och innehåller allt man behöver, till och med förslag på olika aktiviteter som skapar bra dialog och övningar för att träna på att bemöta människor på rätt sätt, berättar Sofia Ahlqvist.

Sofia Ahlqvist, Teknikcollege/Skill
Tydligare bild av Teknikcollege

Det är inte helt lätt att få grepp om vad Teknikcollege egentligen innebär. Utbildningsmaterialet hjälper till att förtydliga Teknikcollege från grunden. I olika grupparbeten fick eleverna bland annat ta fram tre egna argument om varför man ska välja Teknikcollege:

– Det var intressant att se hur allt sjönk in under passet. Eleverna fick en bild av Teknikcollege och kunde argumentera kring Teknikcolleges fördelar. Deras slutsats var att Teknikcollege gör det lättare att få ett bra jobb, att näringslivet är engagerat i deras utbildning och att man får lära sig bra och relevanta saker som man har nytta av i arbetslivet. Allra störst nytta hade nog de som gick i årskurs två. Det var studiemotiverande att koppla ihop det de lär sig med vilka kompetenser som behövs på arbetsmarknaden och vad en kompetent medarbetare inom teknik och industri behöver kunna. De kunde också resonera kring att Teknikcolleges utbildningar är viktiga för samhället i stort, och att det ökar landets konkurrenskraft, säger Sofia Ahlqvist.

Bra case att lyfta fram

Tack vare rivstarten tillsammans med Ebersteinska gymnasiet finns nu ett riktigt bra case att förmedla ut till lärare och rektorer hos andra utbildningsanordnare i regionen. Det är upp till var och en att besluta om det ska bli av, men nu finns det en bra referens att luta sig mot. Utbildningen är viktig och erbjuds kostnadsfritt av Teknikcollege Östergötland.

– Utbildningsmaterialet är flexibelt och väl förberett. Det gick bra att anpassa till målgruppen och det finns mycket bra tips, stöd och material att utgå ifrån. Upplägget är enkelt och skapar delaktighet. Nu har vi till exempel fått en förfrågan att köra utbildningen med lärarna på Ebersteinska gymnasiet också. Det är verkligen en bra introduktion till Teknikcollege. Nu hoppas vi att fler skolor väljer att utbilda sina elever till TC-ambassadörer.

Teori varvat med praktiska övningar

Utbildningspaketet innehåller både teoretiska och praktiska uppgifter. En del av övningarna ska förbereda deltagarna på skarpa situationer, till exempel kommunikation, monterträning och presentationsteknik.

Teknikcollege Östergötland leds av processledare Mia Hasselgren Lundberg och Sofia Ahlqvist. Sofia jobbar främst som kommunikatör och spenderar en stor del av sin tid ute i skolorna. Hon delar sin tjänst mellan Teknikcollege och Skill, två koncept som är tätt sammanflätade i regionen.


Temaområde Ökad attraktionskraft inom ESF-projektet SKM

Det finns en stor bredd av arbetsuppgifter och karriärmöjligheter inom industrin som ungdomar ofta inte känner till. Ett sviktande rekryteringsunderlag i kombination med industrins utmaningar när det kommer till kompetensförsörjning kräver satsningar för att öka kännedomen om industrin som en attraktiv arbetsplats. Målet med temaområdet är att skapa en tydlig ”Röd tekniktråd” i en samordnad och politiskt förankrad organisationsmodell med aktörer som ökar och bibehåller ungdomars intresse för teknik och industrirelevanta utbildningar. Exempel på aktiviteter inom detta temaområde är:

  • Teknikcollege VR-upplevelse
  • Ambassadörsutbildning
  • PRAO-inspiration för företag
  • Mall för Den röda tekniktråden

Läs mer här >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.