Du är här:
Pressmeddelande

Så framtidssäkrar Teknikcollege Sverige som industriland

Teknikcollege rikskonferens arrangeras idag i Skövde för att prata framtidsfrågor med utgångspunkt i utmaningarna kring svensk industris kompetensförsörjning. Katarina Borstedt från Northvolt är konferensens huvudtalare och med i programmet finns stora frågor om hur vi med rätt insatser når rätt målgrupp och hur Teknikcollege förankrar sig politiskt som ett viktigt verktyg för industrins tillväxt.

Vd Adela Martinovic har varit med och utvecklat Teknikcollege-konceptet i 13 år. Där man genom samverkan mellan kommuner, näringsliv och skolor har satt en lyckad nationell arbetsmarknadsstruktur utifrån industrins behov. Relevanta aktörer arbetar gemensamt för att stärka industrins kompetensförsörjning.

– Tack vare Teknikcollege har vi samlat företagen och fått de att se över sina strategier för kompetensförsörjning och kompetensutveckling av anställda. Jag vågar påstå att företagen är mycket närmare de politiska beslutsfattarna numera och att de är bättre rustade kravställare kring industrins framtida kompetensbehov, säger Adela Martinovic, vd på Teknikcollege Sverige.

En Teknikcollegeutbildning ska ge studerande den kunskap som eftersträvas ute hos företagen. Då blir det lättare att erbjudas jobb eller fortsätta med högre studier, men framförallt för att Sveriges industri fortsatt ska vara konkurrenskraftigt.

För mer information: http://www.teknikcollege.se/rikskonferens19

 

Kontakt

Jens Linered Carlenfors
Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Jens.linered@teknikcollege.se

Sara Bondarevsky
Kommunikatör, Riksföeringen Teknikcollege Sverige
sara.bondarevsky@teknikcollege.se
0705 75 75 29


Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcollege initierades av Industrirådet* 2004 och grundstenen i konceptet är tio kvalitetskriterier som syftar till att öka statusen och kvaliteten för utbildningarna samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har.

* Industrirådet omfattar ledande arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer inom svensk industri och därmed omfattas också ca 700 000 anställda inom industrins olika branscher.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.