fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Certifiering

Region Södra Vätterbygden återcertifierat inom Teknikcollege

Södra Vätterbygden har blivit återcertifierad som en Teknikcollegeregion. Regionerna inom Teknikcollege måste efter en tid genomgå en viktig återgranskningsprocess för att säkerställa att certifierade utbildningar är anpassade till industrins kompetensbehov. Målet är att ge studerande kunskaper och färdigheter som är relevanta för arbetslivet i regionen.


Malin Blomqvist, processledare i region Södra Vätterbygden.

TEKNIKCOLLEGE ÄR EN VIKTIG PART I REGIONENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Södra Vätterbygden fick det glädjande beskedet förra veckan. Vi har ställt några frågor till Malin Blomqvist gällande beslutet om återcertifiering för fem år.

– Beskedet om återcertifiering var verkligen välkomnat. Vi har nått en viktig milstolpe i arbetet med att kvalitetssäkra kompetensförsörjning i regionen och kan nu gå vidare med vårt utvecklingsarbete kommenterar Malin Blomqvist, ansvarig processledare i Södra Vätterbygden.

Under återcertifieringsprocessen är det viktigt att visa hur Teknikcollege tillför mervärde i regionen. Södra Vätterbygden har av den anledningen etablerat en arbetsgrupp som arbetar med att lyfta och tydliggöra kompetensbehovet i regionen.

– Södra Vätterbygden är en brygga mellan arbetslivet och utbildning. Det är viktigt att synliggöra arbetslivet och stötta de studerande att kunna göra väl underbyggda val för framtiden. De behöver känna till att det finns goda karriärsmöjligheter för dem inom industrin. Södra Vätterbygden är en del av Jönköpings län där tillverkningsindustrin är mycket betydelsefull.  Av den anledningen har vi etablerat en fantastisk samverkan med kommunerna i regionen; Jönköping, Vaggeryd, Habo och Mullsjö. Tillsammans är vi starka. Genom Teknikcollege kan kommunerna gemensamt jobba med den viktiga frågan och nå bättre resultat än de hade fått enskilt när det gäller att tillgodose industrin med välbehövlig kompetens. Exempel på viktiga kompetensområden i regionen är artificiell intelligens, simuleringar, robotteknik samt 3D-printing, säger Malin Blomqvist.

Södra Vätterbygdens regionala styrgrupp är väl sammansatt med företrädare från kommun, utbildning och viktiga parter i näringslivet som Teknikföretagen och IF Metall. Prioriterat framöver är att engagera fler företag inom samverkan, bland annat i det lokala styrgruppsarbetet. Där vill regionen koppla samman utbildningen med det lokala näringslivet.

– Vi söker fler samverkansföretag för att kunna erbjuda våra studerande regelbunden kontakt med arbetslivet under hela utbildningen. Företagen är viktiga i arbetet med att förbereda unga för en karriär inom industrin. För studerande på Teknikcollegecertifierade utbildning är våra företagsrepresentanter bra förebilder som ger en första introduktion till arbetslivet. I gengäld får företag direktkontakt med deras potentiella framtida arbetskraft. De kan då positionera sig som elevernas naturliga val av arbetsgivare efter examen vilket är viktigt i industrier som har svårt att rekrytera unga, förklarar Malin Blomqvist.

 

PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN

Nu när regionen är återcertifierad planerar Södra Vätterbygden att utveckla sitt samverkansarbete med viktiga aktörer .

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att synliggöra mervärden med Teknikcollege i olika sammanhang såsom arbetslagen på certifierade utbildningar, i programråd och ute på samverkansföretag. Nu i dessa tider är det viktigare än någonsin att ta tillvara på möjligheter att utveckla samverkan inom regionen. Det finns ett behov av att förankra samverkan för att nå ut till de studerande på våra certifierade utbildningar via respektive arbetslag där de verksamhetsnära frågorna är i fokus. Vi kommer också utveckla samarbeten med vuxenutbildningen i Jönköping och andra aktörer för att öka attraktiviteten för teknikindustrirelevanta utbildningar, säger Malin Blomqvist.

 

Vill du komma i kontakt med Teknikcollege Södra Vätterbygdens regionala processledare? Se kontaktuppgifter nedan. Ingen fråga är för liten!
Malin Blomqvist, processledare
E-post: malin.blomqvist2@jonkoping.se
Telefon: 036-10 29 72

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.