fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Teknikcollege kommenterar

Regeringen öppnar för undervisning i skolans lokaler vid särskilda omständigheter

Gymnasieskolor har tidigare rekommenderats att bedriva undervisning på distans för att förhindra smittspridning av Coronaviruset men regeringen har nu gått ut med nya direktiv: undervisning i skolans lokaler kan bedrivas vid särskilda omständigheter. Teknikcollege är mycket positiv till beslutet. Läs vd Peter Stenbergs kommentar till rekommendationen nedan.

 

Teknikcollege kansli har tillsammans med Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning – IRAK och Svenskt Näringsliv jobbat aktivt med att påverka regeringens rekommendation kring skola-, fjärr- och distansundervisning med anledning av Coronapandemin. Det nya direktivet möjliggör kombinerad fjärr- och distansundervisning med mindre undervisnings- och examinationsgrupper på plats i skolan är positivt. Regeringens rekommendation ökar möjligheterna för gymnasieelever att slutföra sin utbildning med god kvalitet.

Teknikcollege 24 regioner med sina ca 150 skolor har den senaste tiden deltagit och bidragit till digitala erfarenhetsutbyten i syfte att fortsatt säkra kvalitén i framför allt yrkesutbildningar. Där bedöms svårigheterna vara störst när det gäller de praktiska momenten i lärandet. Regeringens nya hållning ökar möjligheterna att dels genomföra utbildning, men underlättar även bedömning och examination av momenten.

I pressmeddelandet nämns även ökade möjligheter för elever i behov av särskilt stöd, vilket även det är positivt. Elever som har lättare att lära i liten grupp och med metoder som bygger på mer praktisk undervisning kommer gynnas av detta beslut, vilket kan vara skillnaden för dessa elever att kunna gå ut i ett arbete efter gymnasiet.


Peter Stenberg, vd Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Läs regeringens pressmeddelande.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.