fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Industrirådets svar på Remiss Planering och Dimensionering av gymnasieskolan

Utbildning ska leda till jobb – inte arbetslöshet

Utbildning ska leda till jobb, inte arbetslöshet. Det säger Teknikcolleges ägare Industrirådet. Dagens gymnasie- och vuxenutbildningar klarar inte av att matcha arbetsmarknadens behov. Många unga utbildas in i arbetslöshet. De läser utbildningar där det är svårt att få jobb. Samtidigt skriker industrin efter kvalificerad arbetskraft. Det är inte ett hållbart utbildningssystem.

Ett nytt utbildningssystem

Vem ska bestämma över utbudet av gymnasie- och vuxenutbildning? Elevens önskemål eller arbetsmarknadens behov? Företagens behov ska prioriteras. Det föreslår den statliga utredaren Lars Stjernkvist som fick i uppdrag att se över den nuvarande utbildningsmodellen. Industrirådet välkomnar förslaget.

Antalet sökande till de industrirelevanta utbildningarna är alldeles för få och möter inte behovet av arbetskraft i näringslivet. En reform av utbildningssystemet är helt avgörande för industrins kompetensförsörjning och överlevnad. Industrirådet anser därför i likhet med utredningen att utbildningsystemet bättre måste balanseras och dimensioneras för att möta arbetsmarknadens behov.


Ett steg i rätt riktning

Industrirådet ställer sig i huvudsak positiv till utredning. Det gäller främst förslaget att utbudet av utbildning ska beslutas med hänsyn till arbetsmarknadens behov. Industrirådet understryker att förslaget på samverkan mellan kommuner också är väldigt viktigt. Dessa förslag liknar liknar lösningar som redan finns i Teknikcolleges verksamhet. I Teknikcollege har dessa principer ökad kvaliteten på utbildning och gett fantastiska resultat.

På principiell nivå ställer sig Industrirådet positiv till huvuddelen av utredningens förslag. Industrirådet är däremot kritisk till att utredningen väljer att lämna frågan om grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogrammen outredd. Ett nytt utbildningssystem ställer även krav på att även yrkesutbildningar är attraktiva och håller hög kvalitet. En grundläggande förutsättning anser industrirådet därför vara att samtliga yrkesutbildningar erbjuder grundläggande behörighet som utökat program men med möjlighet för de elever som så önskar att välja bort dessa. Inom industrin är grundläggande behörighet en förutsättning för elevernas möjlighet till livslångt lärande på företagen och vidare i utbildningssystemet.

Många av punkterna i Stjernkvists utredning är komplexa och därför har Industrirådet valt att kommentera några av förslagen.

Läs Industrirådets svar på utredningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.