fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Ett givande lunchmöte med föreläsning och workshop. Stort tack till alla som var med och bidrog!

Nystart för Teknikcollege Södra Vätterbygden

Den 11 november 2019 arrangerades ett välbesökt lunchseminarium som nystart för Tc Södra Vätterbygden. Lärande om och nya tankar kring Teknikcollege vision i stort och inspiration kring vad som erbjuds nationellt tack vare utvecklingsarbetet i ESF-projektet Status, kvalitet och matchning (SKM) väckte motivation och nytt engagemang för vårt fortsatta arbete i Södra Vätterbygden.

Deltagarna vid arrangemanget kom från alla våra målgrupper i de fyra kommunerna d v s olika företag och skolors elever, lärare, SYV och skolledning, lokal och regional styrgrupp, utbildningsförvaltning och politiker. Även Teknikföretagen och IF metall representerades. En del med lång erfarenhet av Teknikcollege, andra helt nya i detta sammanhang.

Henrik Smedmark representerade Industrirådet och Andreas Mannberg nationella kansliet på Teknikcollege. De ramade in temat för lunchseminariet genom en föreläsning om vad Teknikcollege är för något och om visionen: Vi vill genom Teknikcollege skapa rätt förutsättningar för industrin, samhället och individ och utvecklas i takt med förändringar i omvärlden.

”Det krävs engagemang och lyhördhet av alla de grupper som sitter här. Det gäller att fånga upp hur kan vi göra det och utan att faktiskt leta efter hur:et. Ge förutsättningar för skolorna för att ge eleverna möjlighet att utvecklas mer på era utbildningar än andra”, säger Henrik.

Andreas berättade om goda exempel bl a om lyckade samarbeten i Mälardalen för en långsiktig rekrytering till industrin där bla återkommande aktiviteter från förskola genom grundskolan till gymnasievalet. Teknikcollege har ett pågående nationellt utvecklingsarbete SKM med sex olika temaområden, ett av dem är ökad attraktionskraft. Andreas avslutade med att lyfta fram exempel på actions som gav resultat för Teknikcollege Västra Mälardalen och dess tillväxt på industritekniska programmet.

Eleverna som representerade ED bidrog med tankar om positiv utveckling efter att skolans teknikprogram certifierats våren 2018. ”Vi har märkt att vi får möjlighet att ha kontakt med företag. Exempelvis att hälsa på hos företag för att få större förståelse för det vi läser om.”

I workshopen Fler mindre aktiviteter som ger mervärde för olika målgrupper och även vid överläggning i mindre grupper kring frågeställningarna Hur utvecklar vi samverkan tillsammans? Vart vill vi vara om tre år? Vilka mål har vi uppnått tills dess? kom det fram stort engagemang för att utveckla vår samverkan. Dessa frågor kan med fördel upprepas framåt i arbetslagen på respektive skola och samverkansföretag.

Blandade röster från utvärderingen av arrangemanget:

Vad tar du med dig framåt från detta arrangemang?

  • Att vi får en samsyn på vad vi behöver förändra, (företag, skola, kommunledning)
  • Fantastiskt trevligt forum att få medverka vid. Många kloka tankar och ett påtagligt engagemang.
  • Som ny i detta var det väldigt bra att få en bättre inblick och lite bättre koll på olika saker.
  • Samarbetet med företagen är en förutsättning för att vi ska kunna bedriva utbildning. Vi måste ännu mer veta hur många apl-platser vi kan få och utifrån det ta in antal elever
  • Idén att försöka ordna specifika teknikpraoplatser som enbart tjejer får välja
  • Mycket bra engagemang

Har du någon övrig kommentar kring lunchseminariet som en nystart för vår Teknikcollege-region Södra Vätterbygden?

  • Bra början till något nytt
  • Nu är det dax att det blir verkstad på alla plan
  • Hoppas på fler företag

Under höstterminen har vi 557 gymnasieelever på våra olika TC-utbildningar i Södra Vätterbygden. Vi ser gärna att vi utökar antalet samverkansföretag i vår region för att kunna ge alla studerande regelbunden kontakt med arbetslivet i teknikindustribranschen. Ni på företagen får kontakt med era framtida medarbetare tidigt i deras utbildning.

Ta gärna kontakt med processledare Malin Blomqvist eller ordförande Björn Landén för att diskutera hur ni kan vara en del av Teknikcollege.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.