fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Nystart för Teknikcollege i Dalarna

Teknikcollege i Dalarna gör en nystart och i februari tillträder Ingrid Saksvik som ny processledare. Uppdraget är att få fler i regionen att välja utbildningar mot industri och teknik.

– Näringslivet och utbildningssystemet måste samverka så att företagen i Dalarna kan rekrytera rätt medarbete. Genom att skapa attraktiva utbildningar får fler upp ögonen för teknikutbildningar. Därför går vi nu in och stöttar Teknikcollege i Dalarna och vi är glada att välkomna Ingrid Saksvik till organisationen, säger Klas Wåhlberg, vd för arbetsgivar- och branschorganisationen Teknikföretagen.

Teknikcollege är en samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning. Bakom föreningen står Industrirådet som är en samverkansorganisation för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Tillsammans med utbildningsanordnare, kommuner och företag bedrivs verksamheten i 25 regioner i landet.

– En relevant kompetensförsörjning är nödvändig för att industrin i regionen kunna verka och utvecklas också i framtiden. Samtidigt går teknikutvecklingen i en rasande fart, grön omställning och digitalisering i en global konkurrens kräver att industriföretagen hänger med. Arbetets innehåll behöver utvecklas och utbildningssystemet måste ligga i framkant av den utvecklingen. De som utbildas nu måste motsvara kommande behov, säger Per Hidesten, vd för arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna.

–  I det här arbetet är Teknikcollege är en viktig plattform för att skapa en matchning mellan utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag har, säger Per Hidesten.

Industrin i Dalarna sysselsätter totalt drygt 27 000 personer, varav 14 800 indirekt bland industrins underleverantörer av varor och tjänster. Industrin genererar 4,2 miljarder kronor i skatteintäkter till verksamheten inom Dalarnas kommuner och regioner.

Ingrid Saksvik tillträder som processledare för Teknikcollege Dalarna i februari och kommer att vara verksam i Industriellt Utvecklingscentrum, IUC Dalarnas organisation. Läs mer här.

 

Ingrid Saksvid, regional processledare i Teknikcollege Dalarna

4 snabba frågor till Teknikcolleges nya processledare

Grattis till nya jobbet, hur känns det?

– Det känns bra! Det finns en del att göra kring de här frågorna i Dalarna men utgångsläget känns riktigt bra med många engagerade personer både hos företag och utbildningsanordnare så jag är peppad på att komma igång, säger Ingrid.

Kan du berätta mer om kompetensbehovet i regionen?

– Dalarna är en industritung region med många arbetstillfällen. Framförallt råder brist på yrkesutbildade där arbetsmarknadsbehovet ligger långt ifrån antalet som examineras per år. Dessutom efterfrågas tekniker, ingenjörer och spetskompetens inom olika områden. Industrins kompetensförsörjningsproblem är en utmaning för hela regionen eftersom branschen utgör en förhållandevis stor andel av sysselsättningen jämfört med exempelvis storstadsregionerna. Eftersom Dalarna också står för en betydande del av Sveriges export är kompetensförsörjningsproblematiken kring regionens industri ett nationellt problem, kommenterar Ingrid.

Vilka områden prioriterar du framöver?

– Eftersom Teknikcollege Dalarna inte haft någon processledare under en tid är det viktigt att se till att regionen har fungerande lokala Teknikcollege-grupper och programråd. Detta behöver finnas på plats inför den återcertifiering som ska genomföras. Regionen har kommuner som ligger långt framme med arbetet kring Teknikcollege och där är det viktigt att stötta upp från regionalt håll och att ta med sig goda exempel till de kommuner som är mindre aktiva idag. Det är även viktigt att se över hur olika utbildningsanordnare samverkar med arbetslivet och tillgodoser deras kompetensbehov. Där ska vi använda Teknikcollege som en plattform för samverkan mellan olika anordnare för att jobba för att de utbildningsplatser som finns i länet matchar Industrins kompetensbehov, säger Ingrid.

– En annan huvudprioritering i Dalarna är samverkan mellan olika aktörer, vi har i regionen många organisationer som jobbar för företagen på olika sätt men insatserna är inte alltid samordnade. Jag är övertygad om att det är vi som jobbar i kringorganisationerna som behöver göra jobbet med att samordna oss och göra insatser tillsammans istället för att springa på varsitt håll, fastslår Ingrid.

Vad hoppas du uppnå i regionen?

–  Jag har som mål att matchningen mellan företagens kompetensbehov och de utbildningsplatser som erbjuds i Dalarna ska vara bättre synkade. Jag hoppas också att komma långt i att använda den kvalitetsstämpel som Teknikcollege innebär för att synliggöra alla spännande yrken som finns inom Industrin och att därigenom öka branschens attraktivitet. Genom detta är målet på sikt att få upp söktrycket till efterfrågade utbildningar, säger Ingrid.

–  I arbetet tar jag stöd av Mats Sundstedt, VD på FEAL tillika ordförande i Teknikcollege Dalarna och Björn Hansson, bildningschef i Avesta kommun. De har varit drivande i att få till en nystart av Teknikcollege Dalarna. Mats och Björn är starka röster kring de här frågorna och deras samarbete genom åren är ett bra exempel på vad Teknikcollege kan vara. Det är perfekt att ha den erfarna duon i ryggen för mig som är ny i rollen som processledare, avslutar Ingrid.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.