fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Nu lanseras Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap

Under flera decennier har det talats om innovation och entreprenörskap i den svenska skolan. Lägg till ämnesintegrering och det är lätt att tappa tråden helt och hållet. Oavsett hur ambitiös och kompetent en lärare är kan det vara svårt att överföra de här idéerna och begreppen till praktisk undervisning.

Många lärare saknar ett strukturerat sätt att arbeta med innovation och entreprenörskap. Teknikcollege har därför tagit fram en arbetsmodell för detta. Det är resultatet av tre års ihärdigt arbete. 22 lärare och 851 elever har testat, utvärderat och utvecklat modellen.

Arbetsgivare vill anställa kreativa problemlösare. Genom att utbilda i innovation och entreprenörskap hjälper vi dagens elever att klara morgondagens utmaningar och bidrar till att skapa hållbara och innovativa företag.

– För att vara framgångsrik på arbetsmarknaden behövs både innovativa och entreprenöriella förmågor och ett starkt teknisk kunnande samt yrkesskicklighet. Det har under flera år funnits ett behov av att förstärka dessa områden inom Teknikcollege, säger Jens Carlenfors Linered från Teknikcollege Sverige som samordnat utvecklingsarbetet.

Två etablerade och beprövade koncept som bygger på just dessa idéer är innovationstävlingen Blixtlåset och entreprenörskonceptet UF-företagande. Båda är utformade för att utveckla elevernas förmåga att identifiera möjligheter och omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. Teknikcolleges modell kombinerar koncepten – från idé till marknad. På så sätt kan man på ett effektivt sätt utveckla elevers förståelse för innovation och entreprenörskap.

– Att använda Blixtlåset tillsammans med UF-företagande kändes klockrent för oss. Vi hade UF-företagande men vi behövde få igång innovationsarbetet tidigare under utbildningen. Det här upplägget ger bättre höjd i arbetet och högre innovationsnivå, säger Thomas Nilsson, lärare på Björknäsgymnasiet i Boden.

Nu lanserar vi Teknikcolleges modell på Tc-portalen! Man får tillgång till en praktisk handledning och två bilagor med grund i forskning kring innovation och entreprenörskap. Bilagorna är fördjupningsmaterial som stödjer modellen.

– Vi smygstartade egentligen lanseringen redan innan årsskiftet. Teknikcollege Sverige genomförde en seminarieserie riktad till regionala Teknikcollege och dess utbildningsanordnare. Materialet var inte riktigt färdigställt då men nu är vi nöjda och skickar ut tryckta versioner till samtliga regioner, säger Jens Carlenfors Linered.

 

Här hittar du Teknikcolleges modell för innovation och entreprenörskap.

Har du frågor kring materialet? Kontakta Jens Carlenfors Linered.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.