Du är här:

Nu är vi en ideell förening

Teknikcollege Östergötland har en bra och stabil grund i regional samverkan med bland annat kommunala samverkansavtal för både gymnasium och vuxenutbildning. Nu under hösten har de tagit det steget längre genom att bilda en ideell förening.

Teknikcollege Östergötland har en bra och stabil grund i regional samverkan med bland annat kommunala samverkansavtal för både gymnasium och vuxenutbildning. Nu under hösten har de tagit det steget längre genom att bilda en ideell förening.

En av orsakerna är att det går att söka pengar inom regionala stödfunktioner för intresseorganisationer vilket då kräver att man är en formell organisation med organisationsnummer och bankkonto. Valet att skapa en ideell förening för att kunna dra nytta av detta var då klart för Tc Östergötland.

Den befintliga regionala styrgruppen utger medlemmarna i föreningen och styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ledamot. Föreningsmöten sammanfaller med ordinarie styrgruppsmöten, därför är det en smidig övergång som inte kräver vare sig nya möten eller ny organisation.

Om någon annan region går i samma tankar så kontakta gärna Tc Östergötlands processledare som kan dela med sig av de lärdomar som har tillkommit på vägen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.