fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
På fyra år har utbildningen gått från nedläggningshot till rekord

Naturbruksgymnasiet bjöd in till Naturbruksdagar

Naturbruksgymnasiet i Kalix bjöd tillsammans med branschen in åk. 9 elever i länet till Naturbruksdagar den 26-27 september. Skolan som för fyra år sedan riskerade nedläggning pga. få sökande elever och där den dåvarande huvudmannen för skolan önskade avsäga sig huvudmannaskapet. Fyra år senare är det bara att konstatera de enormt positiva ändringar som skett.

2016 tog Kalix kommun över huvudmannaskapet för skolan. Då var de totala antalet sökande väldigt lågt och andelen tjejer som sökte till utbildningen var knappt 10%, idag är det annat lägre. För första gången på väldigt många år så var söktrycket så stort att eleverna räckte till två klasser istället för en. Andelen tjejer som antagits till utbildningen har också ökat och är nu uppe i 20%.
Idag erbjuder skolan eleverna tre yrkesutgångar; skogsmaskinförare, skogsvårdare, skogsmaskinservice men planerna finns att inom kort även kunna erbjuda en fjärde utgång då inom naturturism. För drygt ett år sedan blev skolan även det första naturbruksgymnasium i Sverige att certifieras inom Teknikcollege.

Mona Sunqvist rektor Naturbruksgymnasiet, Ulf Sandström Skoglig Samverkan

Vi träffade rektor Mona Sundqvist för att prata om hur de kunnat vända söktrenden och hur de tillsammans med regionens företag samverkar för långsiktig kompetensförsörjning. Hur känns det nu när höstterminen är igång?
– Det känns oerhört kul! I år har vi ju dubbla klasser i årskurs ett, vilket är länge sedan vi haft. Så under sommaren har vi förberett för att kunna ta emot alla dessa elever genom att säkerställa behöriga lärare och att vi har nog med praktikplatser, klassrum och utrustning.

Vad tror du är anledningen till att ni lyckats vända negativa söksiffror till rekordsiffror?
– Den främsta anledningen är vår fantastiska samverkan med företagen som hjälper oss på alla möjliga sätt. Vi har även förbättrat vår marknadsföring och når eleverna på ett annat sätt än tidigare, exempelvis via sociala medier. Att våra elever är nöjda och goda ambassadörer har också stor betydelse.

Hur ser elevernas möjlighet till jobb ut efter avslutad utbildning?
– Eleverna har stora jobbmöjligheter. Det är till och med så att vi ibland får stoppa elever från att avsluta sin utbildning i förtid då företagen är och rycker i dem. Vi vill ju allra först att de ska ta sin examen. 

Ulf Sandström, verksamhetsledare för Skoglig samverkan i Norrbotten är mycket positiv då det kommer till utvecklingen i Kalix.
– Vår samverkan med Naturbruksgymnasiet har stor betydelse för branschens fortsatta utveckling. Att skolan för ett år sedan certifierades inom Teknikcollege gav utbildningen ytterligare ett uppsving som bidrar till ökad attraktionskraft.  För eleverna finns det jobb inom skogsindustrin oavsett låg- eller högkonjunktur. Branschen har en relativt hög medelålder som är i stort behov av ny arbetskraft. Eleverna på Naturbruksgymnasiet i Kalix har mycket god kompetens och är eftertraktade. 

  

Intresset var stort bland de ca 170 åk. 9 eleverna från Råneå, Överkalix, Korpilombolo, Haparanda och Hedenäsets som besökte skolan under torsdagen. Under dagen fick eleverna besöka olika stationer på skolan och på så sätt få en inblick i vad en utbildning och på sikt ett jobb inom skogsbranschen skulle innebära. På plats fanns flera samverkansföretag som SCA, Norraskogsägarna och Skoglig samverkan för att inspirera och informera åk 9 eleverna att söka sig till just skogsbranschen. Den station som gav eleverna störst pirr i magen var nog möjligheten att själv köra en skotare under vägledning av en av Naturbruksgymnasiets befintliga elever.  

Till årets naturbruksdagar hade lärare och elever på skolan tillsammans byggt och startat en kolmila som fick namnet Grillbert. Arne Karlsson som arbetar som lärare berättade för eleverna om vikten av att hela tiden vakta kolmilan för att hålla den på rätt temperatur för att processen ska fungera och producera kol av hög kvalité.

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.