fbpx

Du är här:
Träffsäker kompetensutveckling genom projektet Framtidssäkrad industri 2020–2022

Möjlighet till kompetensutveckling under Coronapandemin

Nu finns möjlighet att anmäla intresse för att ta del av insatserna i projektet Framtidssäkrad industri. Det handlar om validering, träffsäker kompetensutveckling och erkända kompetensbevis för närmare 1 000 anställda. Projektet rustar upp till 100 företag med rätt kompetens för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.

Att delta i projektet är kostnadsfritt och det enda som krävs är att man avsätter den tid som behövs för planering och genomförande av insatserna. Vi startar i september 2020 och håller på tills deltagande företag är klara och som längst till december 2022.

Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner ur Europeiska Socialfonden till projektet Framtidssäkrad industri för att stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter och branschorganisationer inom Svensk industrivalidering samt Unionen. I första hand riktar sig projektet till företag och deras anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom att tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

Vad erbjuder projektet?
I projektet deltar företaget i tre beprövade, enkla och resurseffektiva insatser som under de senaste två åren använts med stor framgång i drygt 200 industriföretag runt om i Sverige. Med sikte på träffsäker kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetensförsörjning deltar man i följande:
1. Handledning från erfaren kompetenscoach ger stöd till ett företagsinternt team som planerar validering och kompetensutveckling för utvalda medarbetare och belyser företagets nuvarande arbetssätt med strategisk kompetensförsörjning. Omfattar cirka 8 timmar fördelade på 3–4 strukturerade samtal.
2. Branschvalidering för kollektivanställd produktionspersonal inom industrins erkända system för branschvalidering genomförs av behörig testledare från ett ackrediterat testcenter. Valideringen visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Kompetensbehovsanalys för tjänstemän med stöd från behörig testledare utifrån företagets befintliga kompetensmatriser eller liknande. För valideringstillfället avsätts cirka 4 timmar och för kompetensanalysen krävs cirka 2 timmar. Mer information om branschvalidering finns på www.svenskindustrivalidering.se.
3. Kompetensutveckling med utgångspunkt i resultaten från validering och kompetensbehovsanalys.

Är ni intresserade av att delta i projektet?
Jönköping och Kronoberg är Sveriges mest industritäta län och resurserna i projektet täcker kanske inte den efterfrågan på kompetensutveckling som finns. För att snabbt komma igång snabbt efter sommaren frågar vi nu efter ert intresse att delta i projektet.
Ni anmäler ert intresse genom att gå in på svenskindustrivalidering.se/framtid och fyller i uppgifter som efterfrågas där.
Anmälan är inte bindande och den utgör heller inte en garanti för ett deltagande i projektet. Men den är viktig för att vi ska kunna komma i kontakt med motiverade och intresserade företag! Anmäl er senast 2020-08-14.

För mer information kontakta Rima Hanna, Projektledare Framtidssäkrad industri, Region Jönköpings län rima.azizhanna@rjl.se

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.