fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
LEAN är en resa utan slut

Kompetensutveckling tema LEAN för lärare på TC-utbildningar

LEAN är en väletablerad metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt värde av de resurser som finns. Många av våra samverkansföretag inom Teknikcollege har lyft vikten av att inkludera LEAN i utbildningarna. Scania inspirerade deltagarna genom att berätta om sitt förbättringsarbete och vi visades runt i Elitfönsters lokaler och fick på olika sätt ta del av hur branschen jobbar med LEAN och förbättringsarbete. Lärare från Göteborgs Tekniska College visade på verktyg och övningar att genomföra med eleverna. Stort tack till alla för att ni bidrog till en givande dag!

Flera Teknikcollegeregioner gick samman för att samlas för en dag med erfarenhetsutbyte och inspiration kring ständigt förbättringsarbete. Deltagarna var lärare på olika Teknikcollege utbildningar från sju av Jönköpings läns gymnasieskolor. Dagens blev innehållsrik och vi fick med oss mycket tillbaka till våra olika arbetsplatser.

Det var mycket intressant att få ta del utav Scanias arbetssätt kring ständigt förbättringsarbete. Lina, Niclas och Magnus representerade företaget. LEAN är en resa utan slut, säger de. Det pågår hela tiden träning, coachning, utmaningar kopplat till förbättringar. Bl a arbetar koncernen genom en tankemodell som grund kring deras sätt att tänka och göra för att nå ökade resultat. Den innehåller olika kärnvärden, ledarskapsprinciper och verksamhetsprinciper. Kärnvärden som exempelvis kunden först, respekt för individen, beslutsamhet, laganda och integritet.

Bland ledarskapsprinciperna finns bla

Samordna men arbeta självständigt – ta ansvar.

Bygg kunnande genom kontinuerligt lärande.

Stimulera till engagemang genom delaktighet.

De lyfter fram vikten av att hela tiden utmana normalläget och förbättra olika delar i verksamheten. Här finns många kopplingar till skola, undervisning, mindset och ledarskap i klassrummet och kultur på arbetsplatsen. Samtala gärna mer om förhållningssätt kring att lämna ifrån sig ett bra jobb utan avvikelser, konsekvenser för närmaste kund kring detta på din arbetsplats.

Scania i Oskarshamn har ett återkommande långsiktigt samarbete på olika plan med skolorna i Teknikcollege Östra Småland och börjar med insatser tidigt, fr o m årskurs 5.

Vi fick testa en engagerande och rolig LEAN-övning tillsammans med Scania där vi la pussel tillsammans i grupper. Detta kan vi gärna upprepas med våra elever för att de ska få ökad förståelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günter Sand från Göteborgs Tekniska College inspirerade deltagarna kring LEAN i skolan och gav flera exempel på kopplingar till samverkansföretag. Günter leder arbetet med att etablera och lyfta LEAN bland Teknikcolleges utbildningsanordnare. LEAN börjar med 5S och fortsätter med de 7+1 slöserierna, säger Günter.

Det åttonde slöseriet som lagts till är medarbetares outnyttjade kreativitet.

När man kört igenom denna process så börjar man om från början för att förbättra ytterligare. För att kunna förstå och arbeta med LEAN behöver man förstå dessa olika verktyg och utveckla färdigheter kopplade till detta. Det är viktigt att våra elever känner till detta för att kunna vara anställningsbara och lättare kunna få jobb. Günter tipsade om att låta eleverna identifiera och kartlägga värdeflödet för en vanlig produkt och följa upp med verkliga exempel från samverkansföretag. Fråga samverkans företag om underlag kring processkartläggning, uppmuntrade Günter. Det är också viktigt att låta eleverna träna på att skriva instruktioner som andra kan följa. Han tipsade också om att arbeta in detta redan från att eleverna kommer till årskurs 1 så att ett förhållningssätt och en kultur som utgår från 5S sätts från början. Vi avslutade passet med en kortleksövning kring förbättringsarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensutvecklingsdagen var förlagd till Elitfönster i Vetlanda, ett samverkansföretag i Teknikcollege Höglandet. De ingår i Inwidokoncernen och i Vetlanda finns ungefär 550 anställda. Produktionen av fönster sker i Vetlanda och Lenhovda.

Företaget var nominerat till två utmärkelser under Rikskonferensen i Skövde. Dels som årets samverkansföretag, dels som årets handledare. Vi träffade medarbetarna Daniel och Johan som gav oss en rundvandring där vi tittade på deras verktyg för daglig styrning med visuella tavlor ute i produktionen och fick lära oss ännu mer om förbättringsgrupper och att avsätta regelbunden tid för korta avstämningsmöten.

Deras kollega Robert Rask vann samverkanspriset Årets Handledare i november. Vi på Teknikcollege gratulerar till detta och tackar Daniel och Johan för att vi fick vara på Elitfönster för en heldag med nätverkande och lärande kring LEAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koppling till ESF-projektet SKM:

Teknikcollege´s nationella utvecklingsarbete kring status, kvalitet och matchning (SKM) har sex olika temaområden. I temaområdet LEAN ger vi eleverna förståelse för de bakomliggande tankesätt och principer som LEAN bygger på.

Här kan du hitta mer information om Teknikcolleges utvecklingsarbete genom SKM: https://teknikcollege.se/skm/

LEAN i skolan och LEAN-lyftet för lärare: https://teknikcollege.se/tc-case/valtrimmad-kunskap-attraktiv-pa-arbetsmarknaden/?fbclid=IwAR25LCSokrpDXW4vYhtXkvuJKMRvB0YYG0VmSgWheIfeShPt67Uc7dmafvo

Rikskonferensen: https://teknikcollege.se/nyheter/det-har-hande-pa-rikskonferensen-2019/

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.