fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Stort intresse för Teknikcollege Skåne

Intensiv granskningsvecka startade på Pauliskolan i Malmö

Intresset för Teknikcollege Skåne har växt markant under de senaste åren. Från det att en första kontakt tas mellan en ny utbildningsanordnare och Teknikcollege Skåne kan det ta ett bra tag innan en ansökan är inskickad, och det är dags för granskning. Under vecka 40 fick inte mindre är fyra skånska skolor få besök av granskarna från Industrirådet. Det var Helsingborgs Lärlingsgymnasium och Rönnowska skolan i Helsingborg, Automationsinriktningen på Industriprogrammet vid Jakobsskolan i Hässleholm och Pauliskolan i Malmö.

Åsa Pålsson, Christer Månsson och Fredrik Engman grillades av granskarna från Industrirådet.

Klassiska Pauliskolan i Malmö startade redan 1853 som tekniskt läroverk. När Industrirådets granskningskommitté kom på besök var det skolans Teknikprogram och Naturvetenskapliga program som hamnade under luppen. Granskarnas uppgift är att undersöka om skolan arbetar efter Teknikcolleges åtta kvalitetskriterier, som formulerats av Industrirådet med representanter från såväl fack som arbetsgivare. En av frågorna var varför Pauliskolan valt att skicka in en ansökan om certifiering:

– Vi ser ett mervärde i Teknikcollege och tror att en certifiering kommer att stärka teknikutbildningen på vår skola. Vi vill höja Teknikprogrammets status och öka både nivån och antalet elever på utbildningen, och inte minst andelen tjejer. Tjejer är duktigare i skolan och med en bättre könsfördelning tror vi att motivationen hade ökat för alla på Teknikprogrammet. Teknikcollege är ett starkt varumärke, vi har sett vilken kraft det finns i det, inte minst i samarbetet med andra skolor och näringslivet, svarade Christer Månsson som biträdande rektor och ansvarig för Teknikprogrammet på Pauliskolan.

Åsa Pålsson är biträdande rektor och ansvarig för Naturvetenskapliga programmet på Pauliskolan. Inriktningen är naturvetenskap och de 300 natureleverna kan välja mellan profilerna kriminalteknik och medicinteknik:

– Jag har sett att det finns en kraft och vinst i att vara certifierad. Mina egna söner har gått på TC skolor och det är framför allt samarbetet med universitet och näringsliv som känns viktigt.

Bilal Ayubi, Anton Lundqvist och Adrian Shamin pluggar teknikvetenskap på Pauliskolan i Malmö.

På Pauliskolan pluggar ungefär 400 elever på Teknikprogrammet, med fyra olika inriktningar. Sedan en tid tillbaka finns en stark koppling till den växande spelindustrin i Malmö, spelföretaget Massive Entertainment ingår i skolans nätverk. En av utmaningarna framöver är att bredda basen av samverkansföretag inom industrin, även om det redan idag finns ett aktivt nätverk och nära samarbete både inom näringsliv och universitet. Nätverket Pauli Akademi är ett exempel där talare från både företag och universitet ställer upp och föreläser på skolan.

– I min värld är industrin väldigt bred och vi är inriktade mot vissa delar av industrin, t ex spel- och läkemedelsindustrin. Vi har många företagskontakter men alla behöver inte vara med i styrgruppen. Vi saknar en funktion inom kriminalteknik och medicinteknik för Naturvetenskapliga programmet, sen är styrgruppen komplett, säger Christer Månsson.

Som en del av Industrirådet ska Teknikcollege gynna alla industrigrenar, bil-, livsmedel- och skogsindustrin är bara några exempel. Det är viktigt att skolan som certifieras speglar behovet av kompetensförsörjning i det lokala näringslivet, och det gäller alla inriktningar på de certifierade utbildningarna.

– Det är bra att lyfta blicken. Spelföretagen är inte ointressanta, men de kanske inte är representativa för svensk industri. Samtidigt så är många av de kompetenserna som efterfrågas inom spelindustrin också viktiga inom den bredare industrin. Som samverkansföretag har man ganska stora möjligheter att påverka kursutbudet. Vi vill att det ska vara en diskussion med företagen, vad behöver de? Det är också viktigt med ett bra samarbete med grundskolan för att på sikt tillgodose behovet av rätt utbildad personal i svensk industri, direkt eller via universitetet. Så funkar Teknikcollege, säger granskaren Jesper Edin från Industrirådet.

Efter besöket kommer granskarna att gå igenom ansökningarna från de skånska skolorna. Granskningen resulterar i en rapport. En certifiering innebär en kvalitetsstämpel på utbildningen, men också ett kvitto på att man jobbar efter Teknikcolleges process. De åtta kvalitetskriterierna är fastställda av Industrirådets medlemmar och de bygger på bra exempel från skolor över hela landet. Det viktiga är inte alltid resultatet utan Teknikcollege fokuserar mer på processen, och processen i sin tur beskrivs i de åtta kriterierna.

Om några veckor får vi veta om Pauliskolan i Malmö och de andra skånska utbildningarna blir en del av Teknikcollege Skåne i höst. Vi håller tummarna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.