fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Hur utformar vi aktiviteter för ökad kännedom om och ökad attraktivitet för våra Teknikcollege-certifierade utbildningar?

Inspirationseftermiddag kring ungdomars utbildningsval

I samband med Teknikcollege nationella kampanjdag den 1 oktober 2020 bjöd några närliggande Teknikcollegeregioner in sina engagerade lärare på gymnasiet, studie- och yrkesvägledare, rektorer för Teknikcertifierade utbildningar samt studie- och yrkesvägledare från grundskolor årskurs 7-9, till en digital inspirationseftermiddag på temat Ungdomars utbildningsval. Hur kan vi tillsammans hitta nya arbetssätt kring aktiviteter för att synliggöra och öka attraktionen för våra utbildningar för att få en ökad mångfald av elever som söker från grundskolan? Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern, expert på utbildning och kompetensförsörjning, öppnade eftermiddagen med att inspirerande berätta utifrån frågeställningen Hur tänker unga idag när de ska göra sina val av utbildning? Vad är viktigt och vad lockar? Erika Falk, President HI TECH at Jönköping University, föreläste om att vara tjej på en killdominerad utbildning och vad man kan göra för att locka fler tjejer till branschen.

Ulrik Hoffman vd för Ungdomsbarometern och expert på utbildning och kompetensförsörjning, öppnade eftermiddagen med att inspirerande berätta utifrån frågeställningen Hur tänker unga idag när de ska göra sina val av utbildning? Vad är viktigt och vad lockar? Ungdomsbarometern håller koll och hjälper oss att dra slutsatser utifrån alla data de samlar in. Ulrik gav oss det senaste kring Generation Z och vad som påverkar dem och styr deras val. 3 av 10 ungdomar uppger att deras framtidsplaner har förändrats p g a Corona. De söker trygghet och vill ha kontroll över framtiden. Intresset för skolan är stort och familjens ideal betyder mycket. En viktig fråga för ungdomarna inför gymnasievalet är Hur kommer mina tre år att bli och se ut?

Ungdomsbarometerns rapport visar att det som styr programvalet är intresset, vilket också kommer på första plats. Ulriks råd är därför att börja tidigt! Gå ner i åldrarna och möt upp dem. Prata gärna mer om hur teknikundervisningen i årskurs 7-9 kan knytas till ungdomarnas intresse. Berätta om yrkesprogrammens möjligheter. De uppfattas smala fortfarande efter så många år. Lägg in högskolebehörigheten i yrkesprogrammen redan från början.

Resultat av olika enkätundersökningar visar att många vill gå till gymnasiemässorna. men de betyder inte lika mycket som Öppet Hus för själva valet av utbildning. Han uppmuntrar också att inte ställa in utan ställa om, hitta sätt att ha en variant av Öppet Hus på. Varför inte digitala? Ulrik avslutar med att han tror det är av stor vikt att ungdomarna får träffa lärarna på yrkesprogrammen vid olika informationstillfällen. Det är viktigt för dem att få en känsla av hur en skoldag kommer att se ut.

Erika Falk, President HI TECH at Jönköping University, föreläste om att vara tjej på en killdominerad utbildning och vad man kan göra för att locka fler tjejer till branschen. Erika har uppehåll i studierna till högskoleingenjör i år p g a uppdraget som president för Hi Tech. Hon säger ”Ni vet väl att det är vi som har de gula overallerna?”

Vis av egna erfarenheter genom sin uppväxt i Gnosjö kommun föreslår Erika att börja i tidig ålder och att bygga upp för lång tid.  Visa att det är roligt med teknik i förskoleklass, på fritids. Återkom till aktiviteter som att visa olika företag, programmera, prata robotar, använda verktyg. Utveckla en bra samverkan mellan skola och arbetsliv så att eleverna får se verkliga företag.

Berätta för eleverna att efter Teknikprogrammet behöver man inte bli ingenjör. Du kan bli otroligt många fler yrken, det finns oändligt med möjligheter! uppmanar Erika. Ofta vet inte folk vad de är bra på, vad de skulle passa för. Uppmuntra eleverna på grundskolan att ta reda på mer om teknikutbildningar, berätta själv om olika utbildningar. Säg till dem, att det här är nog något som du skulle passa för.

När Erika gick årkurs 1 på teknikprogrammet, inriktning produktionsteknik, möjliggjorde hennes lärare för henne att besöka Teknis i Lund. Det betydde mycket för henne att träffa tjejer i samma ålder och några år äldre tjejer som berättade om sina olika vägar till olika utbildningar.

Som tjej på en killdominerad utbildning förväntas man ofta ta ett större ansvar och prestera på topp. Killarna tar gärna över i klassrummet och Ulrika poängterar vikten av stöttande lärare. Hon säger ”Jag har fått skinn på näsan av att ta alla diskussioner med killarna runt omkring mig genom åren. Det hjälper mig i livet idag.”

Varmt välkomna att göra ett besök hos oss! Ta med tjejerna till oss på högskolan och visa dem hur det ser ut. De kommer se att många av de studerande på tekniska högskolan är tjejer.  Vi behöver alla förebilder.
Erika brukar tänka ”Klarar hon det så klarar jag det!

Man ska trivas under sina tre år på gymnasiet eller sina år på högskolan. Klart att miljön spelar roll, avslutar Erika.

 

Eftermiddagen avslutades med en workshop i mindre grupper kring hur vi kan utforma aktiviteter för ökad kännedom om och ökad attraktion för våra Teknikcollege-certifierade utbildningar. Kan vi bli mer digitala eller hitta nya lösningar istället för Öppet Hus eller mässor? Med ny inhämtad kunskap om målgruppen ungdomar som söker till gymnasiet och med klokskap från Erikas pass, bidrog alla deltagare med förslag och idéer att tänka på och ta med tillbaka till sin arbetsplats.

Här kommer några av reflektioner från grupperna:

Rörelse och glädje! Viktigt att det händer något vid besöket, att saker rör sig lockar besökare att stanna till, lägga märke till. Glada elever och glada lärare som är förebilder och goda ambassadörer för sitt program tillsammans.

Vid Öppet Hus, tänka på att ha all personal tillgänglig och närvarande för olika personliga möten. Viktigt att grundskoleelever får kontakt med gymnasieelever som är 1-2 år äldre, som de kan relatera till och som de vågar prata med och ställa frågor.

Att få komma ut i tidig ålder på besök på industrier. Tidiga åldrar viktigt, Industri idag har hög teknisk nivå. Det finns en tanke med allt.

Exempel från Skövde, Skaraborg, att åk 6 besöker Lichron/ Industritekniska programmet en gång per läsår, i den åldern är eleverna lyriska efter besöket på Industritekniska programmet. Vad händer sedan?

Avslutningsvis vill vi inom Teknikcollege uppmuntra att gärna samtala kring ungdomars utbildningsval med dina kollegor på din arbetsplats – det blir säkert spännande samtal!

Teknikcollege Sverige har under tre år genomfört ett ESF-projekt kring Status, kvalitet och matchning där ett av temaområdena varit Ökad attraktionskraft. Bland flera olika verktyg som arbetats fram i denna utvecklingsgrupp finns inspirationsboken ”Den röda tekniktråden.”

Här kan du läsa mer om vad Teknikcollege arbetat fram genom ESF-projektet SKM, Status, kvalitet och matchning: https://teknikcollege.se/nyheter/the-factory-en-heldag-dar-vi-presenterade-vara-viktigaste-leveranser-fran-skm/

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.