fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Industritekniska programmets två inriktningar Certifierad CNC-tekniker samt Internationell svetsare certifieras

Industritekniska programmet på Vuxenutbildningen Jönköpings kommun blir en del av Teknikcollege Södra Vätterbygden

Vi som arbetar för att öka attraktionen för våra teknikindustriutbildningar glädjs åt beslutet och krokar arm för att stärka vår regionala samverkan och samlas kring de industrirelevanta utbildningarna. Industritekniska programmet på vuxenutbildningen intiktningarna certifierad CNC-tekniker samt Internationell svetsare certifieras nu inom Teknikcollege Södra Vätterbygden. Att utveckla samverkan på olika sätt inom Södra Vätterbygden ger oss en starkare gemensam röd tråd genom teknikindustrirelevanta utbildningar på alla nivåer samtidigt som det ytterligare stärker kvalitetssäkringen av våra teknikutbildningar gentemot näringslivets behov. Elever som går en industriutbildning har goda möjligheter att komma ut i en anställning efter avslutad utbildning. Nu ser vi till att synliggöra vad som görs lokalt och regionalt på våra olika utbildningar för ökad attraktionskraft tillsammans.

Den 8 september 2020 fattade styrelsen för Riksföreningen Teknikcollege Sverige beslut om att även vuxenutbildningen i Jönköpings kommun, industritekniska programmet ingår i Teknikcollege. Just nu är det Veldi som är utbildningsanordnare. Industriutbildningen på Veldi har två olika yrkesutgångar: Certifierad CNC-tekniker, samt Internationell svetsare. De allra flesta av eleverna på industriutbildningarna studerar på heltid.

Martin Sievers är rektor för vuxenutbildningen i Jönköpings kommun. Martin berättar för lokal styrgrupp Jönköping att kommunen har haft ett samarbete med Roger Psajd och företaget Veldi Kompetens sedan 7 år tillbaka.  Han lägger till att vuxenutbildningens uppdrag att med kvalitet matcha utbildning mot arbetslivets behov och säger att han genom åren sett tydliga exempel hos Veldi på förmågan att lära de studerande  kunskaper anpassade till anställningsbarhet. Vuxenutbildningen erbjuder även utbildningar där SFI kombineras med gymnasiekurser inom industri för att korta vägen till jobb.

Roger Psajd berättar för styrgruppen om verksamheten. Det var här i Jönköping som Veldi Kompetens startade en gång i tiden. Veldi Kompetens arbetar med vuxna och har ungefär 150 studerande i Jönköping och totalt ungefär 1000 studerande på olika orter runt om i södra Sverige, vars snittålder är 24 år, avslutar Roger på lokalt styrgruppsmöte. Jag älskar industri och teknik! säger Roger. Veldi har jobbat aktivt med digitalisering sedan 2014. Exempel på detta är att lektioner filmas och man har en aktiv marknadsföring för att sprida industrins budskap.

Regional styrgrupp för vår Teknikcollege-region Södra Vätterbygden har ansökt om att vuxenutbildningen ska ingå i samverkan. Med tanke på den aktuella nationella utredningen sommaren 2020 som letts av Lars Stjernkvist, Planering och dimensionering av gymnasial utbildning, känns detta som en rätt väg att gå. Inom Teknikcollege arbetar vi med att dimensionera utbildningarna och samverkan mellan flera kommuner. Att få fler studerande att välja en utbildning som leder till arbete är viktigt, då alltför många av de som studerar en högskoleförberedande utbildning inte har påbörjat några högre studier fyra år efter sin gymnasieexamen. Många av dessa behöver hitta en annan väg till arbete, ofta via ett yrkesprogram, vilket försenar vägen till arbete. Teknikcollege-certifierade utbildningar  i nära samverkan med lokala attraktiva och relevanta företag inom teknikindustrin ökar den enskildes möjligheter att välja jobb. Ökad samverkan inom Teknikcollege och olika utbildningsanordnare och deras erfarenheter vad gäller utbildningsinnehåll, utbildningskvalitet och utbildningens genomförande etc. i samverkan med lokal/regional teknikindustri. Vuxenutbildningens omfattande kvalitetsarbete med bl a årlig verksamhetsanalys, jämställdhetsarbete mm påminner om Teknikcollege självskattningar och höst-enkäter. Här ser vi i regional styrgrupp potential att ta tillvara den samlade kompetensen inom samverkan och lära av varandras verksamheter och kvalitetsarbete, exempelvis kring regelbundna utbildningsinsatser kring jämställdhet och mångfald och att synliggöra teknikindustrin i stort. Vi kan exempelvis utveckla flexibla samarbeten kring upplägg av undervisning och samordning av APL-perioder. Att utveckla samverkan ger en starkare gemensam röd tråd genom teknikindustrirelevanta utbildningar på alla nivåer samtidigt som det ytterligare stärker kvalitetssäkringen av våra teknikutbildningar gentemot näringslivets behov. Elever som går en industriutbildning har goda möjligheter att komma ut i en anställning efter avslutad utbildning.

Samverkan inom Teknikcollege handlar om ökad attraktionskraft för våra utbildningar inom Teknikcollege. Vi i regional styrgrupp vill att fler barn och ungdomar behåller och utvecklar sitt intresse för teknik i stort och sina entreprenöriella förmågor. Samverkan ger alla aktörer i samverkan flera mervärden, i slutändan mest för eleverna, så att de blir rustade på bästa sätt för deras framtid. Regional styrgrupp vill att de studerande ska vara rätt utbildade och kunna rätt saker som efterfrågas av företagen. Vikten av att synliggöra arbetslivets realiteter och möjligheter på olika sätt i undervisningen kan inte nog betonas. Rekryteringen till utbildningarna ska matcha behovet av kompetens samt attrahera en mångfald av studerande.

Vi återkommer med mer information om vårt samarbete med vuxenutbildningen Jönköpings kommun och Veldi Kompetens längre fram och ser fram emot att utveckla vår samverkan. På ungdomsgymnasiet är det Lärlingsakademin , Bäckadalsgymnasiet i Jönköping och Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd som erbjuder Industritekniska programmet. Övriga Teknikcollge-certifierade utbildningar i Södra Vätterbygden är Teknikprogrammet på Fenix Kunskapscentrum, Bäckadalsgymnasiet och Erik Dahlbergsgymnasiet samt El och energiprogrammet, inriktning automation, på Bäckadalsgymnasiet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.