fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Kvalitetssäkrat samarbete med utvecklingspotential för både vuxenutbildning och ungdomsgymnasiet

Industritekniska programmet på Fenix Kunskapscentrum flyttar in hos samverkansföretaget AQ Enclosure

Inspirerande lärmiljöer i närhet till lokala företag ger nya möjligheter för Industritekniska programmet på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd att utvecklas och växa, både på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen. I vår region finns betydligt fler företag kopplat till teknikindustrin än riksgenomsnittet. Många företag uttrycker vikten av att rekrytera rätt medarbetare och att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor. För dem är Industritekniska programmet en av flera viktiga utbildningar.

 

Nu flyttar undervisningen på några av yrkesprogrammen på Fenix Kunskapscentrum till nya lokaler hos Teknikcollege samverkansföretag AQ Enclosure i Vaggeryd. Förutom Industritekniska programmet berörs även El- och energiprogrammet och Bygg och anläggningsprogrammet på Fenix Kunskapscentrum av flytten.

”När Fenix startade upp en gång i tiden hade vi en samverkan mellan utbildningen och lokala företag rörande maskiner och annan utrustning. Nu känns det värdefullt att ha ett nära samarbete igen. De studerande förbereds för arbetslivet, genom närheten till företaget AQ. De ser medarbetare i verksamheten dagligen. Våra utbildningar är relevanta för den tekniska och industriella kompetensförsörjningen i regionen. Vuxenutbildningen i Vaggeryds kommun har också startat upp med en grupp elever på industritekniska programmet, efter att ha varit vilande två läsår. Nu när vi kommit på plats i de nya, större lokalerna med gott om plats ser vi till att utveckla vårt samarbete med lokala företag mot nya mål. Det här är det bästa som hänt mig i yrkeslivet, riktigt häftigt”, säger Rolf Claesson, engagerad Teknikcollegelärare på skolan.

Här är några glimtar från de nya lokalerna:

 

 

Leif Sönnichsen, HR-chef på Ekets Uppåkra i Skillingaryd är ny lokal ordförande för Teknikcollege i Vaggeryds kommun. Vi samverkar med skolan för att detta är ett sätt att rekrytera medarbetare i framtiden. Genom Teknikcollege skapar vi förutsättningar att ungdomar blir intresserade av att läsa tekniska utbildningar.” säger Leif.

   

I vår region Södra Vätterbygden finns betydligt fler företag kopplat till teknikindustrin än genomsnittet i Sveriges övriga regioner. Många företag uttrycker vikten av att rekrytera rätt medarbetare och att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningsfrågor. Industritekniska programmet är för dem en av flera viktiga utbildningar. Att ha viss del av utbildningen förlagd till företag, APL, ingår i yrkesprogrammens gymnasieexamen och är en del av yrkesutbildningen. Den är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Teknikcollege Södra Vätterbygden söker därför fler samverkansföretag med engagemang för samarbete skola-arbetsliv och kompetensförsörjningsfrågor. Bland de yrkesverksamma i exempelvis Vaggeryds kommun har ungefär tre gånger så många människor sin anställning inom industrin jämfört med genomsnittet i Sverige.

”Det ska bli roligt och spännande att följa Industritekniska programmet på Fenix framöver. Genom att utveckla samverkan med de lokala och regionala företagen än mer och de andra utbildningsanordnarna i regionen som också erbjuder Teknikcollege-certifierade utbildningar kan vi visa på styrkan och mervärdet i att tillhöra en Teknikcollegeregion. Jag ser gärna att vi gemensamt kan kraftsamlas kring att utveckla möjligheterna för det arbetsplatsförlagda lärandet på yrkesprogrammen och låta de studerande få fortsatta möjligheter till ökad kvalitet i sitt lärande i kontakt med olika medarbetare på företagen. Vi behöver bli bättre på att uttrycka både förväntningar och krav på varandra i denna samverkan. För företagen handlar det om kompetensförsörjning på lång sikt, att visa ungdomar på möjligheter på sitt företag och sin bransch. Vi inom Teknikcollege erbjuder en heldags handledarutbildning till medarbetare på företag som ska handleda studerande. Denna utbildning finns också i en digital version. I vår region är det Rolf Claesson på Fenix Kunskapscentrum som är utbildningsledare. Så snart flytten till de nya lokalerna är färdig bjuder vi tillsammans in vår region till handledarutbildning för Södra Vätterbygdens företag igen”, säger Malin Blomqvist, processledare Teknikcollege Södra Vätterbygden.

Riksföreningen Teknikcollege Sverige arrangerar också digitala handledarutbildningar via Teams under oktober och november månad.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.