fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Industrins parter välkomnar förslag i regeringsutredning kopplat till gymnasial utbildning

Den statliga utredaren Lars Stjernkvist fick i uppdrag av regeringen att inventera hur utbildning bäst kan planeras och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Utredningen föreslår att arbetsmarknadens behov ska i högre grad styra utbudet av gymnasial utbildning.

I dag styr, enligt Stjernkvist, elevernas önskemål vilka utbildningar som erbjuds i gymnasieskolan. Stjernkvists utredning föreslår åtgärder där utbudet av utbildning istället bestäms med hänsyn till både elevernas och arbetsmarknadens behov.

– För industrins parter som står bakom Teknikcollege är detta en efterlängtad diskussion. På det stora hela ligger förslagen i linje med hur vi sedan länge velat organisera gymnasieskolan för både ungdomar och vuxna. I arbetet med Teknikcollege har vi i mångt och mycket gått i förväg och arbetat i den riktning som de förslag som nu föreslås,  säger Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall som sedan i mars också är Teknikcollege ordförande.

Inom Teknikcollege 24 regioner är det industrins behov som styr utbudet av utbildningar. För att ungdomar och vuxna enklare ska hitta jobb behöver deras kompetens svara mot behoven på arbetsmarknaden. Vi samverkar nationellt, regionalt och lokalt med engagerade företag, kommuner och utbildningsanordnare.

Inom Teknikcollege inventeras industrins kompetensbehov mot våra utbildningar för att säkerställa att utbildningarna är relevanta och håller mycket hög klass. Resultatet är attraktiva utbildningar som ger de studerande en ökad attraktionskraft på arbetsmarknaden. De studerande får kunskaper som matchar företagens behov av kompetens. Vår grundprincip är utbildning baserad på status, kvalitet och matchning.

Läs Lars Stjernkvists debattartikel här.

Läs den statliga utredningen här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.