fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Samverkan skola-arbetsliv-kommuner genom grundskola och gymnasium för industrins framtida kompetensförsörjning

Industrijobb är framtidsjobb!

Snart är det dags för eleverna i årskurs 9 att välja till gymnasiet. Att utvecklas i teknik och plugga för ett roligt, hållbart arbetsliv ger möjligheter. Teknikcollege-certifierade utbildningar ger möjligheter till spännande jobb med världen som arbetsfält. Samtidigt upplever många ungdomar att teknikindustrin som bransch är abstrakt och att intresset för yrken inom industrin är relativt låg. Hur kan vi stärka vårt samarbete för att synliggöra industrin idag för våra ungdomar, deras vårdnadshavare och skolpersonal på grundskolan?

Vid två tillfällen under november och december har vår regionala styrgrupp genom Mikael Axnervik, fabrikschef på Fagerhult och Björn Landén, fabrikschef på Husqvarna, också regional styrgruppsordförande, mött upp studie- och yrkesvägledare genom samtal i mindre grupper om industrin idag och industrins kompetensbehov.

En arbetsgrupp i Teknikcollege Södra Vätterbygdens regionala styrgrupp har i en workshop med Husqvarna och Fagerhult sammanställt nuläget och ”framtidsspanat” kring regionens Kompetensförsörjning inom teknikindustrin. Björn och Mikael sammanfattar i samtal med studie- och yrkesvägledare att yrken ersätts av färdigheter, medarbetare måste vara flexibla och kommer troligen byta yrkesinriktning flera gånger under karriären.60 procent av dem som idag går i grundskolan kommer att ha yrken som inte ens finns än, enl World Economic Forum.

”Genom dessa träffar vill vi ge er studie- och yrkesvägledare en inblick vilka typer av arbeten som vi tror kommer behövas. Under mina 20 år i industrin har jag arbetat i många olika roller och jag brinner för teknik och industri. Jag ser våra behov här på Husqvarna. Efterfrågan på teknikorienterade arbeten ökar. Vi behöver en annan typ av kompetensbehov i industrin redan nu. Det pågår en stor förändring i industrin, det är en snabb teknikutveckling. Vi måste hänga med, annars finns vi inte kvar. Det ställs andra krav på medarbetare, högre kompetenser och fler färdigheter efterfrågas, eftersom man behöver lära sig nya saker hela tiden. Vi ser bl a en stor uppgång inom 3D-printing där företag exempelvis skriver ut egna reservdelar. AI kommer att öka, lära systemet att göra rätt. PLC-programmering behöver förstärkas för att styra sytemen.

Hur säljer vi in det här till våra ungdomar i grundskolan? Att lära sig grunderna i en yrkesutbildning för att sedan komma ut i arbetslivet. Om man börjar som montör kommer man att erbjudas interna specialutbildningar och utvecklas. Under en femårsperiod i arbete kommer man att ta flera steg inom företaget. Att vinna köksbordsdiskussionen är viktigt inför gymnasievalet”, avslutar Björn Landén.

 

”Det händer mycket och det händer snabbt. Det händer här – nu – hos oss i Habo. Vi behöver denna kompetens som vi pratat om idag. Medarbetare som styr en robot genom sin i-pad är en vanlig syn i industrin idag. Vi använder datorer på ett annat sätt och mycket datorkunskap efterfrågas. Vi arbetar i fräscha lokaler och alla investeringar vi gör nu blir uppkopplade. Olika system behöver kunna kommunicera med varandra, integreras och programmeras för att fungera tillsammans. När vi anställer behöver vi hela spannet med en mix av kompetenser, inte bara civilingenjörer och andra ingenjörsutbildningar utan även personer att anställa direkt efter en gymnasieutbildning, antingen från yrkesprogram eller teknikprogrammet alt fyraårig teknisk utbildning. All möjlig teknisk utbildning behövs. Det finns många intressanta yrken i industrin. Det är brist på människor som kan och vill ta till sig ny teknik. Om man har viljan och drivet att lära sig kommer man långt. Interna karriärer inom företag är vanliga. Kan ni hjälpa oss att förmedla detta budskap till ungdomarna är vi tacksamma”, sammanfattar Mikael Axnervik.

Exempel på några yrken med stor efterfrågan i vår region är automationstekniker, underhållstekniker och data scientist. Klassiska industrijobb ersätts eller utvecklas i allt högre grad.  Montörer blir maskinoperatörer/robottekniker. Dagens maskinoperatörer blir mer av en supporttekniker/processtekniker och klassiska produktionstekniker blir mer av automationstekniker. Kvalitetstekniker kommer framöver att samarbeta mer med AI än med människor, dvs lära systemen göra rätt.

Frågan om framtida kompetensbehov har också lyfts i våra lokala styrgrupper under 2020. Det finns en kombination av behov i företagen och yrkesrollerna förändras i olika takt på olika företag. Många företag behöver kunskaper i hantverk som montörer. Operatörer måste kunna mer nu, dessa är svåra att ersätta med automation. Områden där kompetenser efterfrågas är Styr- och reglerteknik, Simuleringstekniker, förebyggande underhåll och 3D printing. Jobben ändras men service av robotar behövs. Företagen inom vår region ligger olika långt fram med automation. Olika baskunskaper viktiga för de studerande att ha med sig från gymnasieutbildningarna.  Förståelse för tekniken bakom exempelvis roboten viktig att ha med sig från utbildning. Vi kommer arbeta vidare med denna fråga om kompetensbehoven i vår region i styrgrupperna.

Några av önskemål från studie- och yrkesvägledarna som vi kommer att följa upp är:

Fler teknikföretag som tar emot PRAO-platser för elever i årskurs 8 och 9, öka samarbetet ev med ett antagningsförfarande, att söka sin PRAO-plats.

Sprida vilka samverkanföretagen är och vad de tillverkar. Länktips.

Länktips till utbildningarna och vart de leder.

Samverkansföretagen kan erbjuda korta filmer om verksamheten och efterfrågade yrken att visa grundskolans elever (ersätta önskade studiebesök så länge pandemin råder.)

Samverkansföretag – Kom ut till skolorna och berätta om jobb och karriärvägar i industrin, skolorna kan bjuda in. Det finns flera vägar att gå. Personliga möten viktiga.

https://www.husqvarnagroup.com/

https://www.fagerhult.com/sv/

Tekn-IQ – Industritekniska Programmet (tekn-iq.se)

https://www.hacktheworld.se/raddaplaneten/resa

Teknikcollege – Gymnasieval(jonkoping.se)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.