fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Nytt från #SKM

Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?

Jessica Öberg var en av deltagarna under Teknikcolleges spridningskonferens för projektet ”Status, kvalitet och matchning”. Vi passade på att fråga henne om hur man blir en attraktiv arbetsgivare - ett av fokusområdena inom projektet.

Arbetsgivare inom svensk industri står inför en rejäl utmaning – att hitta och behålla rätt medarbetare. Industrijobben blir visserligen färre nationellt sätt, men växande pensionsavgångar och svårigheterna att motivera unga till att satsa på industriyrken komplicerar ekvationen. Utvecklingen går dessutom så fort att kunskap snabbt blir utdaterad, behovet av ständig kompetensutveckling ökar. Bristen på rätt arbetskraft börjar bli ett allvarligt hot mot både tillväxt och utvecklingsmöjligheter i många företag.

Vad är det då som gör att vissa arbetsgivare alltid verkar ha en generös rekryteringsbas att välja ur? Svaret är ganska enkelt, de är attraktiva arbetsgivare, och det är ingen slump att de blivit det.

Bra ledarskap lockar framtidens medarbetare

Saab utvecklar högteknologisk utrustning och är branschledare inom flera av sina verksamhetsområden. Det är här nästa generation av JAS Gripen utvecklas och äkta innovationer som fjärrstyrda flygledartorn föds. Det ställer extremt höga krav på medarbetarna, men också på arbetsgivaren:

– Vi är alltid på jakt efter framtidens medarbetare, människor som har rätt DNA för oss. Hittar vi bara rätt person kan vi hjälpa till med resten. Sedan anstränger vi oss verkligen för att våra anställda ska stanna kvar. Konkurrensen är stenhård och det är oerhört dyrt att förlora en duktig medarbetare. Därför satsar vi hårt på ett bra ledarskap. Duktiga chefer attraherar och behåller bra medarbetare, och de håller gnistan vid liv i organisationen. Vi arbetar ständigt med att förankra vårt syfte som företag och sätta in varje medarbetare i sitt sammanhang. Alla ska förstå varför de behövs här och känna att de utvecklas och utmanas i sin vardag. De ska också veta att det går att kombinera ett balanserat familjeliv med ett utvecklande arbetsliv. Det är vårt jobb som ledare att skapa den tryggheten. Vi chefer måste vara bra förebilder och brinna för vårt företag, annars gör ingen annan det heller. Vi ska vara en arbetsplats med öppna dörrar, en miljö som inspirerar till samarbete och erbjuder tydliga vägar vidare inom företaget. Och även om en medarbetare väljer att lämna oss vill vi behålla en bra relation. De kanske kommer tillbaka till Saab med nya erfarenheter som gör att vi kan växa i framtiden, säger Jessica Öberg.

Stark företagskultur viktig i alla företag

Saab är Arbogas största privata arbetsgivare. Det är en styrka att vara stor. Medarbetare kan hitta karriärvägar inom företaget och det finns ofta möjlighet att jobba på andra platser i världen, och ändå stanna inom koncernen. Jessica Öberg tror att det är viktigt att skapa en stark kultur och tydligt syfte oavsett om företaget har 10 eller 10 000 anställda:

– Dina medarbetare måste förstå att deras insats är en del av helheten, att det finns ett högre syfte. Lyft fram dem som kan inspirera andra och skapa en företagskultur där alla känner sig stolta över sin insats. Dina anställda är dina viktigaste ambassadörer, både inom och utanför företaget. De allra flesta företag behöver också hitta samarbeten och våga ta initiativ. Fråga andra hur de gjort, gör inte om alla misstag. Vi som är en större spelare i en liten kommun delar gärna med oss av våra erfarenheter till alla som vill engagera sig och bidra till att orten och våra verksamheter utvecklas. Alla tjänar på att vi utvecklas och växer tillsammans.

Engagemang i skolan ger långsiktigt resultat

Ett sätt att öka sin attraktionskraft lokalt är att engagera sig i skolan och de utbildningar ditt företag har behov av. Det är nu ett decennium sedan Saab i Arboga började samverka med Teknikcollege, Arboga kommun och den kommunala skolan Vasagymnasiet. Idag erbjuder skolan Teknikprogrammet Saab Tekniska gymnasium – ett teknikprogram med specifika kurser anpassade för Saab som dessutom är certifierat enligt Teknikcolleges kvalitetskriterier:

– Vi har jobbat långsiktigt och är idag väldigt engagerade i Teknikprogrammet. Det är mest naturligt för oss att arbeta med utbildningar som leder till universitet eller högskola. Nu börjar elever som vi lärt känna här i Arboga komma ut på arbetsmarknaden som färdiga civilingenjörer. Vi har ju inte ensamrätt på dem, men vi känner många av dem och hoppas såklart att några väljer oss som sin arbetsgivare. Vi har också arbetat fram en tydlig röd tekniktråd för Arbogas unga. Vi tycker det är viktigt att de får närma sig teknik på ett lekfullt sätt. Vi har olika aktiviteter från femårsåldern ända fram till att de ska ut i arbetslivet (se faktaruta). Målsättningen är att ge näring åt teknikintresset och motivera eleverna att söka Teknikprogrammet. Vi behöver tidigt väcka intresset hos barn och ungdomar och tillsammans förmedla en ny, positiv bild av industrin. Om vi kan vinna deras intresse kanske de väljer oss i framtiden, berättar Jessica Öberg som är platschef på Saabs anläggning i Arboga.

En stor fördel med att engagera sig i skolan är möjligheten att lära känna och förbereda eleverna inför arbetslivet. Jessica Öberg intygar också att samarbetet ger goda möjligheter att påverka utbildningarnas innehåll och inriktning:

– Samverkan med skolan innebär att vi kan säkerställa vissa kunskaper som man måste ha med sig ut i arbetslivet. I våra Saab-kurser på Teknikprogrammet tar vi upp mer specifika områden som aerodynamik, säkerhet och framtidens kommunikationslösningar. Vi hjälper också till med attitydfrågor och pratar om hur det faktiskt fungerar på en arbetsplats, att vi som arbetsgivare ställer höga krav på våra medarbetare. En viktig fördel som samarbetet med Teknikcollege medför är att vi får en chans att skapa rätt attityd och engagemang hos eleverna, redan i skolan. Det stärker också eleverna och de förstår att de kan delta och bidra när de väl kommer ut i arbetslivet.


Saab Kompetensplanering

Teknik för knattar (Förskola, 5 år): Barnen besöker Saab en vårdag och på ett lekfullt sätt får närma sig teknik vid olika stationer t ex att bygga pappersflygplan. De besöker flygfältet och ser förhoppningsvis ett flygplan landa. Stort fokus på att närma sig teknik på ett lekfullt sätt, att få prova sig fram och lyckas. Ibland får barnen också träffa poliser eller brandmän under besöket.

Drakflygardagarna (Åk 5): Eleverna besöker Saab på våren och får bygga och provflyga drakar. Diskussioner och övningar kring bland annat aerodynamik.

Studiebesök (Åk 8): Eleverna besöker Saab under höstterminen för ett studiebesök. Saab beskriver de olika yrkena inom företaget och även vid detta tillfälle leker vi med tekniken, nu senast fick alla 14-åringar bygga ubåtar av PET-flaskor.

Saabs Tekniska Gymnasium: Saab är mycket delaktig i teknikprogrammet på Vasagymnasiet. Flera delkurser är inriktade mot Saabs verksamhetsområden, t ex säkerhetslösningar, kommunikation och aerodynamik. Gediget program med studiebesök för att bland annat titta på slutmontering av JAS Gripen och centralen för Saabs digitala flygledartorn. Första året på Teknikprogrammet gör alla ett utlandsbesök för att träffa Saab internationellt och praktisera sin engelska. Alla elever har dessutom 4 veckors obligatoriskt sommarjobb på Saab i årskurs 2 och 3. Satsningen har ökat söktrycket och ansökningspoäng. Alla elever är väldigt studiemotiverade och uppmanas studera vidare på universitet eller högskola.

Alumninätverk: Elever på Saabs Tekniska Gymnasium bjuds in till ett gemensamt nätverk. Varje år arrangeras en återträff. Saab upprätthåller kontakten både mellan eleverna, och med Saab, även efter studierna.

Närvaro: Medverkar på olika utbildningsevent, t ex Öppet hus på gymnasiet men också hos närliggande universitet och högskolor.

Sponsring – Natur- och tekniklådor: Boxar med lättsamma experiment som lärarna kan använda i sin undervisning med eleverna.

Sponsring – Ung Företagsamhet: Samarbete för att lyfta entreprenörskapet i skolan, i synnerhet med fokus på tekniska lösningar. Saab behöver intraprenörer, medarbetare som har drivkraft att tänka nytt och genomföra sina idéer – och inte minst hur de sedan går från idé till att göra den till en lönsam produkt, eller lösning, med framgång på marknaden. Saab bidrar med ekonomisk sponsring men också som rådgivare inom entreprenörskap kring olika tekniska lösningar.


Börja samarbeta med Teknikcollege idag!

Teknikcollege samarbetar med över 3000 teknik- och industriföretag över hela Sverige. Är du också intresserad av att engagera dig och ditt företag i Teknikcollege – anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig!

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.