fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Ambition, ärlighet och transparens förutsättningar för hållbarhetsarbetet

Hållbarhet i fokus under skånsk kvalitetskonferens

Varje år arrangerar Teknikcollege Skåne en kvalitetskonferens. Mötet har blivit ett uppskattat forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande. Hit kommer lärare, rektorer, samverkansföretag och representanter för de offentliga aktörerna. Den stående punkten på agendan är en gemensam genomgång och diskussion kring skolornas egna självskattningar – grunden i Teknikcolleges kvalitetssäkring av teknik-, industri- och elutbildningar.

Årets konferens inleddes med presentationer av fyra lokala styrgruppsordförande. Först ut var Göran Sjöberg från Hörby Bruk. Företaget har en lång tradition av samhällsengagemang, samverkan med skolan är en av dem:

Göran Sjöberg, vd Hörby Bruk

– Det här är ett sätt att trygga vår kompetensförsörjning, och vi har alltid varit ett företag som känt starkt samhällsansvar. Vi har anställt ungdomar via Teknikcollege, ofta har de börjat som sommarjobbare och sedan återvänt efter studier. Vi arbetar mycket med studiebesök, Prao, APL och engagerar oss i flera olika evenemang, till exempel Framtidsnatten, berättade Göran Sjöberg.

Hässleholm representerades av Johan Fischer, delägare i Levinsgruppen och vd för teknikbolaget Automationsteknik:

– Det har varit goda tider ett bra tag nu. Vi får automationsuppdrag inom industrin över hela världen och det finns många möjligheter till spännande karriärer hos oss, men det är svårt att hitta rätt medarbetare. Vi behöver nyanställa hela tiden. Vi är måna om att få in rätt folk och vill skapa en innovativ arbetsmiljö. Nätverket vi får via Teknikcollege, både på gymnasiet och Yrkeshögskolan, är väldig värdefullt för oss. Som samverkansföretag har vi en unik möjlighet att påverka utbildningarna och har en öppen och bra dialog med skolorna, kommunen och andra företag, säger Jonas Fischer.

Sist in i Teknikcollege Skåne är Perstorps tekniska gymnasium, skolan certifierades i höstas. Den startades och drivs av Perstorps AB och har alltid haft starka band till näringslivet:

– 15 kg av varje bil kommer från Perstorp AB. Produktion är igång året runt. Vi behöver alltid personal med rätt kompetens till produktionslinjerna, både vikarier och ordinarie. Tio procent av Perstorps arbetskraft har gått på Perstorps tekniska gymnasium, och hela trettio procent av företagets operatörer kommer från skolan. Det är många duktiga elever som börjat med APL eller som sommarjobbare och sedan skapat sig en framtid inom företaget. Många läser också vidare på tekniska högskolor och kommer tillbaka om somrarna och efter studierna. Tre av lärarna på skolan är anställda på Perstorp, i höst tar vi in 10-12 elever på APL och vi hjälper till med till exempel utlandspraktik för eleverna. Det är värdefullt att få in ungdomarna tidigt i verksamheten. Det kräver också att säkerheten har högsta prioritet. Därför utbildar vi både handledare och elever ordentligt innan vi släpper ut någon i produktionen. Perstorps tekniska gymnasium ligger väldigt nära Teknikcolleges värderingar och nu kändes det naturligt att certifiera sig, inte minst för att bygga ett starkare nätverk inom skolvärlden, säger Jörgen Persson från Perstorp AB.

Industritekniska programmet på Söderslättskolan i Trelleborg stängdes ner under 2018, ansökningarna var för få. En av landets bästa gymnasiala industriutbildningar lades i malpåse. Industrin reagerade starkt och på kort tid skapade en handfull företag en helt ny vuxenutbildning, dessutom har engagemanget lett till att det Industritekniska programmet åter är sökbart till hösten 2020. Lars-Olof Månsson från företaget Sandvik är styrgruppsordförande i Teknikcollege IN Trelleborg:

Lars-Olof Månsson, Sandvik

– Vi var åtta olika företag runt Trelleborg som var med och startade upp Industriakademin Syd (IAS). Vi behöver säkra behovet av kompetens och ville fånga upp dem som gått till exempel samhällsprogrammet. Vi satsade på en vuxenutbildning där kravet var att den sökande var minst 20 år och hade en gymnasieexamen sedan tidigare. Lärarteamet på skolan ansvarar för hela utbildningsupplägget och vi hjälper till med marknadsföring, urvalsprocess, studiebesök och lärlingsplatser. Utbildningen har tre spår som motsvarar företagens behov – Underhåll, CNC-operatör och Svets . En tredjedel av utbildningstiden är på skolan och resten på arbetsplatserna. Idag går elva vuxenelever utbildningen och vi räknar med att de flesta kommer att erbjudas jobb när de är klara. Grundtanken med IAS är att bygga en tydlig koppling mellan företagen och utbildningen. Eleven ska känna att de har en fot inne på arbetsmarknaden och erbjudas praktik, möjlighet till sommarjobb och ett nätverk inom näringslivet. När vi väl agerade tillsammans med skolan och kommunen gick det väldigt fort, från juni till september fick vi allt på plats. Det blir inte alltid bättre bara för att det tar lång tid, säger Lars-Olof Månsson.

Kraftsamlingen har gett en massa olika positiva effekter inom Teknikcollege IN Trelleborg:

– Vi har jobbat så himla tight med företagen och det har gett en massa positiva effekter, vi har lärt känna varandra och det smörjer samarbetet. Arbetet med IAS har också lett till samarbete mellan gymnasieeleverna och yrkvuxeleverna, berättar Pernilla Bergkvist på Söderslättsgymnaiset.

Kvalitetsarbetet pågår för fullt ute på alla skånska Teknikcollege. Nu lanseras också helt nya verktyg för att underlätta och professionalisera den nationella rapporteringen och mätning av kundnöjdhet inom Teknikcollege. Rickard Bäck har varit projektledare för utvecklingsarbetet och presenterade möjligheterna med dem under årets kvalitetskonferens:

– Digitaliseringen av de här funktionerna innebär att vi får helt nya möjligheter att visa Teknikcolleges värde, och den ger oss bättre förutsättningar att påverka viktiga beslutsfattare. Sammanställningen görs nationellt men kan enkelt brytas ner på en region eller enskild skola. Det är viktigt att snabbt kunna ta fram aktuella siffror och nyckeltal, både lokalt och nationellt. Här sammanställs självskattning av skolornas arbete, lokala insatser, elevkartläggning, hur många utbildade handledare det finns och olika förbättringsområden lyfts fram. All information finns sedan tillgängligt i smarta rapporter på vår internwebb TC-portalen. I det lilla hittar vi det stora, säger Rickard Bäck.

Rickard Bäck, Teknikcollege
Rickard Bäck, Teknikcollege

Parallellt med den nationella rapporteringen har undersökningar för kundnöjdhet tagits fram. Varje år kommer samverkansföretag, lärare och elever få möjlighet att utvärdera Teknikcolleges arbete. Det ger också en möjlighet att följa upp kvalitetsarbetet i varje region och skapa förutsättningar för ett ständigt förbättringsarbete.

– Vi tycker vi gör en massa bra saker, men vad tycker de som inte säger något. Vi behöver mäta nöjdheten för Teknikcollegekonceptet. De nationella enkäterna ger riktning och bränsle till handlingsplanen och det är viktigt att vi får in så många respondenter som möjligt. Enkäterna är öppna nu och stängs sista februari 2020. Vi kommer också att erbjuda hjälp att lära sig systemet via skypemöten framöver, berättar Rickard Bäck.

Kvalitetsarbetet inom Teknikcollege täcker många aspekter av utbildningarna, men inte alla. Genom att lyfta blicken från Teknikcolleges åtta kvalitetskriterier påbörjas nu arbetet med att lägga en strategi och ta fram en handlingsplan för hållbarhetsarbetet inom Teknikcollege Skåne. För att sätta igång tankarna välkomnades nästa föredragshållare, Oatlys hållbarhetsspecialist, Anna Åhnberg. Hon gav deltagarna en inblick i hur företaget bedriver sitt eget hållbarhetsarbete och hur de utmanat den traditionella mjölkmarknaden med ett klimatsmart vegetabiliskt alternativ, Oatlys havredryck:

Anna Åhnberg, hållbarhetsspecialist på Oatly

– Hållbarhet handlar om att ge sig ut i det okända. Att våga vara transparent med sina problem och berätta om sina framgångar. Man måste våga göra fel. Det blir aldrig perfekt, men det är alltid bättre än att inte göra någonting alls. Oatly uppfattas som en utmanare. Mjölk är kultur i Sverige och vi utmanar mjölkindustrin, det provocerar. Vår vision är att erbjuda ett alternativ som är mer hållbart än mjölk. För att gå hela vägen har vi till exempel kartlagt alla våra produkters klimatpåverkan, och kommunicerar det till våra kunder. Det är vi först med och då får man räkna med att få kritik också. Vi blottar halsen men vi tycker det är positivt att vara transparenta, vi måste vara det, berättar Anna Åhnberg.

Teknikcolleges samverkansföretag får allt oftare frågor från eleverna kring deras hållbarhetsarbete. En del känner att de inte riktigt kan leva upp till de krav som unga ställer, de har inga bra svar helt enkelt. Hållbarhet är delvis en generationsfråga där unga ställer krav på både skola och arbetsgivare:

Carina Lengbrant Malmberg, processledare Teknikcollege Skåne

– Vi känner att hållbarhetsfrågan har hamnat lite i bakgrunden inom teknik och industri. Vi vill lyfta in det i vårt regionala arbete inom Teknikcollege Skåne. Vi måste göra det för att fortsätta vara relevanta för de som ska söka våra utbildningar. Det gäller oss som arbetar övergripande för hela Skåne såväl som varje enskild skola och samverkansföretag. Samtidigt vet vi att många är väldigt engagerade redan. Vi vill ta reda på vilka initiativ som redan finns och se vad och hur vi kan göra framöver för att bli bättre. Vi har goda möjligheter att påverka flera av FNs hållbarhetsmål, främst då God utbildning, Jämställdhet och inom Hållbar industri och innovation, säger Carina Lengbrant Malmberg som är processledare för Teknikcollege Skåne.

Efter presentationen genomfördes även en workshop kring hållbarhetsfrågorna. Vad gör vi idag och hur kan vi bli ännu bättre i framtiden.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.