fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
"Viktigt med bra mottagande, Tydliga instruktioner på rätt nivå. Vara förberedd och ha en plan."

Givande samtal under Teknikcollege Handledarutbildning i Jönköping.

Så här års planeras det inför kommande sommarperiod och behov av feriearbetare. Under året i övrigt är det ofta många olika förfrågningar bland samverkansföretagen om att kunna ta emot praktikanter från olika teknikutbildningar och även flera nyanställningar att ta hand om på bästa sätt. Genom att vara med på en av Teknikcollege Handledarutbildningar får du konkreta tips på hur du kan bemöta nya människor på bästa sätt och att du genom att planera inför mötet med en ny person undviker fallgropar.

      

I januari och mars genomförde Teknikcollege Södra Vätterbygden handledarutbildning tillsammans med flera av samverkansföretagen i regionen. Förutom ny kunskap får deltagarna tillfälle att byta erfarenheter med andra företag. Som handledare är du en förebild för företaget. Den studerande kommer säker prata vidare om sina erfarenheter hos ert företag under sin praktikperiod. Att vara med och bidra till lärande utvecklar dig som medarbetare och ledare på arbetsplatsen. Att ta emot och handleda olika personer i utbildning höjer din kompetens. Passa därför på att vara med på en utbildningsdag i din region när tillfälle ges. Vikten av att ha en löpande regelbunden dialog med lärare och studerande innan under och efter praktikperioden uppmärksammas också under utbildningen tillsammans med tips kring dokumentation kring de moment den studerande tränar på.

En avslutande övning är att kommunicera den yrkesstolthet deltagarna har och känner till de studerande på praktik. Hur kan man uttrycka yrkesstolthet?  Deltagarna lyfter bl a fram exempel på förmågor som är betydelsefulla i olika yrken: noggrannhet, tålamod, uthållighet, service, ta ansvar rätt kvalitet, att vara social, att leda gruppen mot satta mål, stötta mina medarbetare, leverera i rätt tid, kunna vara flexibel, kunna hålla hög koncentrationsnivå, mycket kommunikation och bra samarbete. Vara målmedveten och förmågan att följa instruktioner.

Några andra reflektioner att gärna ta med sig vidare från övningen är kring kvalitet i yrket: Vad är rätt kvalitet? Göra rätt. Leverera en produkt med rätt kvalitet i rätt tid till rätt kostnad. Vara noga med alla detaljer så helheten blir bra, Ha ett gott samarbete med kolleger och leverantörer, Att gå vidare i arbetslivet, Känna sig trygg. Att göra ett bra jobb för företaget och att leda gruppen mot uppsatta mål. Svårigheter är tid.

Röster från utvärdering:

Vad tar du med dig från utbildningen?                                                   

Konkreta tips om första dagen. Att ställa öppna frågor när det är möjligt.                                           

Vikten av att planera samt vikten i att vara tydlig så att personen i fråga har förstått arbetsuppgifterna.                                                                                                                                  

Att ha utvärderingar där man stämmer av med eleven hur arbetet går och även planera/diskutera hur man ska gå vidare och jobba vidare.                                                                                                                                        

Att vara förberedd när praktikant/elev kommer till oss. Ha ett mail att de ska tycka om att vara här. Känna sig välkomna och att de kan utvecklas. Följa upp och utvärdera.                                                                                                                               

Hur man får samtal med personen, information från skolan, planering, första dagen. Att personen får rätt förutsättningar.                                                                                                                                                                                                 

Första dagen, att man som handledare är förberedd på mötet med människan som kommer. Att planera och vara tydlig på hur tiden hos oss som företag i stora drag ska vara, och det lilla. Att informera inblandade, utbildningsledare, elev, kollegor så att det blir så tydligt som möjligt.                                                                                                          

Viktigt med bra mottagande, Tydliga instruktioner på rätt nivå. Vara förberedd och ha en plan.                                                                                                 

 

Lästips: https://teknikcollege.se/artiklar/nyheter-i-handledarutbildningen/

https://teknikcollege.se/nyheter/apl-ar-en-mojlighet-for-foretagen-att-lara-kanna-sina-framtida-medarbetare/

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.