fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Dags att implementera nya verktyg för högre kvalitet!

Framtidssäkra vår samverkan inom Teknikcollege Södra Vätterbygden

För att kunna ta nästa steg i vårt utvecklingsarbete inom Teknikcollege Södra Vätterbygdens fyra kommuner var vi många från vår region som besökte Teknikcolleges Rikskonferens i Skövde. Det var en spridningskonferens kring ESF-projektet SKM, status kvalitet och matchning, och ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan företagsrepresentanter, politiker, intresseorganisationer och personer som runt om i landet engagerar sig i Teknikcollege. Exempelvis genom företagens engagemang i våra lokala och regionala styrgrupper, samt processledare, lärare, SYV och skolledare. Nu ser vi framåt!

Lunchseminariet i samband med vårt granskningsmöte med Industrirådet väckte motivation och nytt engagemang för vårt fortsatta arbete i Södra Vätterbygden. För att kunna ta nästa steg i vårt utvecklingsarbete var vi många från vår region som besökte Teknikcolleges Rikskonferens i Skövde i november. Det var en spridningskonferens kring ESF-projektet SKM, status kvalitet och matchning, och ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan företagsrepresentanter, politiker, intresseorganisationer och personer som runt om i landet engagerar sig i Teknikcollege. Konferensen hade temat Så framtidssäkrar vi industrilandet Sverige. För att ni alla runt om i regionen ska få med er sådant som spreds på konferensen kan ni använda denna artikel på era arbetsplatser.

Vi som besökte Rikskonferensen hade förmånen att bland annat lyssna till Elin Häggberg, Jonas Hagelqvist från IKEM, representanter från Industrirådet och vårt nationella kansli, Gabriel Lund från Kinnarps och regional ordförande i värdregionen Skaraborg. Hur kan vi inte bara prata utmaningar som kompetensförsörjning utan åstadkomma förändringar i realiteten nationellt och i vår Teknikcollege region?

Jonas inleder med reflektionen att om man besöker en industri i Sverige så är den ofta världsledande i sin bransch. En enorm transformation i branschen väntar dock. Vad kommer att krävas för att lyckas på en global marknad?

   

Nu är det dags att skörda frukterna av utvecklingsarbetet SKM, Status kvalitet och matchning. Det har varit ett hårt arbete och stort engagemang under mer än två år för att skapa olika mervärde för att hjälpa alla våra elever att vara bättre rustade för arbetsmarknaden. För att kunna implementera dessa olika verktyg krävs en vilja hos var och en att vara med och påverka och stärka samverkan. Nya digitala verktyg som APL-app, uppdaterad handledarutbildning för samverkansföretagen, VR-utrustning för att öka attraktiviteten för yrken inom industrin, stöd kring PRAO på teknikföretag mm. Andra exempel på mervärden är Teknikcollege arbete kring validering för träffsäker kompetensutveckling och rekrytering och LEAN, det ständiga förbättringsarbetet.

På programmet för dagen fanns sex intressanta seminarier kopplat till både temat Framtidssäkra Industrilandet Sverige och Teknikcollege nationella utvecklingsarbete kring status, kvalitet och matchning (SKM) samt en stor utställningsdel med bl a KomTek Jönköping för inspiration och mingel förutom inspirationsföreläsare.  Ett seminarium handlade om inspiration kring innovation och entreprenörskap i samarbete med Blixtlåset och Ung Företagsamhet. Konferensen gästades också av vårens vinnare i Blixtlåset, numera UF-företaget EJLI Rotation UF från Värnamo. Detta uppmärksammar vi längre fram i en artikel.

 

Elin Häggberg, frilansjournalist och föreläsare som driver bloggen Teknifik inledde med att prata jämställdhet och mångfald inom teknikbranschen.

Mångfald, och jämställdhet, att många olika människor jobbar inom teknik, är ingen principfråga, det är en framtidsfråga.

Det här med jämställdhet är ett problem i teknikbranschen, fortsätter Elin. När det är så svårt att hitta medarbetare när företagen behöver rekrytera rätt kompetenser så är det ju ganska dumt att utgå från hälften av befolkningen istället för alla.

Vad behöver vi göra för att locka fler tjejer till våra utbildningar? Tänka nytt och vara modiga, ifrågasätt! uppmuntrade Elin. Få en diskussion kring utbildningens struktur och organisation, inte få tjejer att passa in i redan uppbyggda strukturer. Ställ annorlunda frågor, frågor som finns i en kontext. Tjejer är ofta intresserade av varför? Varför behövs kylskåpet? Vad har kylskåpet haft för påverkan på samhället? Koppla kylskåpet som innovation till människor, klimatet, framtidsfrågor o s v. Det handlar alltså om att fokusera mindre på tekniken och mer på vad man gör med tekniken, sätta tekniken i en kontext.

 

Teknikcollegeregionen Skaraborg hade del i seminarium och väckte frågor som Vad kan vi mötas kring i regionen? Hur stimulerar vi intresset för teknik och hur kan vi arbeta målinriktat inom olika skolformer? De uppmuntrade till att tänka på att verka i grunduppdraget och även se till ett större sammanhang i en gemensam målbild för Teknikcollege. Vi har en hög tilltro till individers drivkraft när vi utvecklar samverkan inom olika delar av Teknikcollege. Vi behöver vara nyfikna, våga testa och praktiskt förmå att utföra attraktiva aktiviteter som beskrivs i vår nya bok Den röda tekniktråden. Exempel från denna är Ambassadörsutbildning för gymnasieelever och Möjligheternas Värld för årskurs 8 som genomförs i Skaraborg.

Konferensen avslutades med att dela ut tre samverkanspriser. Samverkanspriset i kategorin Årets Handledare gick till Robert Rask på Elitfönster i Vetlanda. Delar av juryns motivering till priset:
Robert arbetar målmedvetet för ett utökat samarbete mellan Elitfönster och skolan och har en hög kompetens kring att möta ungdomar och att elever på APL ska nå goda kunskapsresultat. Robert Rask har säkerställt att ett tiotal medarbetare från Elitfönster årligen genomgår handledarutbildning och att företaget har en strategi för hur handledarna ska växa i uppdraget. Robert har genom detta samarbete bidragit till att Njudungsgymnasiet har mycket hög måluppfyllelse beträffande APL…Robert har ett vinnande sätt i kontakt med skola och handledare och lyckas hitta samverkansmöjligheter på flera sätt som gynnar såväl företaget som skolan och utbildningen. Ytterligare samverkansområden är föreläsare, IndustriBas validering, studieresor och studiebesök som Robert lyckats implementera och gjort till en naturlig del i utbildningen.

Samverkanspriserna syftar till att sprida goda exempel och inspirera till att utveckla arbetet kring strategisk kompetensförsörjning inom Teknikcollege.

Genom samverkan i vår region Södra Vätterbygden har ni på företagen möjlighet att möta framtida medarbetare tidigt under deras utbildning. Det här läsåret har vi i vår Teknikcollege-region 557 studerande på våra tre gymnasieskolor, varav 480 studerande på teknikprogrammet, 53 på Industritekniska programmet och 24 på El- och energiprogrammet med inriktning automation.

Vi kommer nu gå vidare med att arbeta regionalt och lokalt med bl a årshjul för samverkan utifrån den nya regionala målbilden och ny regional handlingsplan. Vår Teknikcollegeregion önskar få en tydligare struktur och organisation kring vår samverkan inom och mellan styrgrupper, företag och utbildningsanordnare genom flera plan. Våra olika styrgrupper är delaktiga i vårt utvecklingsarbete efter återkoppling från Industrirådet i december gällande vår återcertifiering för en ny 3-5 årsperiod för att kunna ge alla elever regelbunden kontakt med arbetslivet och yrken i teknikindustribranschen.

Förslag på frågeställningar att reflektera och samtala kring:

Hur synliggör vi Teknikcollege i regionen?

Hur kan vi göra annorlunda för att locka fler tjejer till våra utbildningar och förändra bilden av våra program? Vad innebär nytänkade för oss i detta sammanhang?

Hur kan vi inspireras av det nya materialet Den röda Tekniktråden?

Hur når vi ut till fler företag? Vilka kontakter har skolorna med företagen idag? Hur ökar vi antalet samverkansföretag för att ge alla våra studerande på Teknikcollege utbildningarna i Södra Vätterbygden möjlighet till regelbunden kontakt med arbetslivet?

Hur kan vi inspireras av de olika samverkanspriserna för att utveckla samverkan inom vår Teknikcollege-region och mellan andra? Vilka kan vi nominera nästa år?

 

 

I länkarna nedan har vi samlat innehåll från rikskonferensen:

 

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.