plus size summer http://beautystic.com barbie crochet ball gown patterns free
who inventes sexdolls?
replica watches good experience at any given time is was similar to.
Förstudie och pilot för Teknikcollege Stockholm - Teknikcollege

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Treårig försöksverksamhet

Förstudie och pilot för Teknikcollege Stockholm

Försörjningen av kompetens inom teknik- och tillverkningsbranschen i Stockholms län står inför ett flertal utmaningar. En utmaning är obalans mellan utbud och efterfrågan. Det innebär att industrin söker arbetskraft men få har kvalificerad kompetens och söker sig till passande utbildningar. Efter en förstudie för etablering av Teknikcollege i Stockholms län har det nu beslutats att lansera en försöksverksamhetpilot för ett Teknikcollege Stockholm med start i ett samverkansavtal mellan fem kommuner i länet.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för att företag ska kunna växa och utvecklas och för regioner att skapa en attraktiv arbetsmarknad. I Stockholms län, i likhet med många andra regioner i landet, väljer fler elever högskoleförberedande program istället för yrkesprogram. Det innebär att det finns ett litet utbud av nyutbildad arbetskraft med kompetens som arbetsgivarna inom branschen efterfrågar. I förstudien uppmärksammas bland annat nuläget för företagen med utmaningar såsom glapp mellan efterfrågan och utbud, negativ bild av industrin som arbetsplats och vilka åtaganden som företagen behöver jobba med.

Analysen av nuläget i Stockholms län visar att både företags- och utbildningssidan upplever attraktivitet till yrkesprogram och branschen generellt som en utmaning. Ett av syftena med Teknikcollege är att arbeta för en mer uppdaterad bild av vad teknik och industrin i Sverige innebär, både för elever och anställda. Teknikcollege har därför utarbetade arbetssätt för att arbeta för att öka attraktiviteten och bredda bilden av industrin och tidigt väcka ett intresse för industri- och teknikyrken, även bland de som traditionellt inte har valt att utbilda sig inom industri och teknik.

Finansiering av piloten för Teknikcollege Stockholm är klar, liksom en styrgrupp på plats. Försöksverksamheten kommer att pågå i tre år och kommer därefter att utvärderas. Budskapet som just nu kommuniceras är att fler kommuner ska ansluta och att satsningen innefattar tre spår av utbildning; vux, yrkeshögskoleutbildning och gymnasium. Planer finns även gällande att Lernia förslår ett utbildningsgupplägg, med ambition att den ska starta redan i oktober 2021.

Mer information om medverkande aktörer i pilotverksamheten samt upplägg kommer att kommuniceras under en lansering på onsdag den 14 april mellan 13.00-14.30.

Vill man få ytterligare uppdateringar kring försöksverksamheten Teknikcollege Stockholm följs det enklast i Region Stockholms kanaler.

›› Läs hela förstudien för etablering av Teknikcollege i Stockholms län här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.