fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Skolverksprojekt

Entreprenörskap i grundskolan

Teknikcollege har sedan länge haft många aktiviteter kopplade mot grundskolan. Målgruppen högstadieelever är viktig för att sprida information kring de industrirelevanta utbildningarna eftersom behovet av arbetskraft inom industrin är stort. Inom projektet Entreprenörskap i grundskolan kommer vi att ta fram en entreprenörskapsmodell för årskurs 7–9. Detta kommer att göras i tre Teknikcollegeregioner i samverkan med organisationen Ung Företagsamhet på regionnivå.

Inom Teknikcollege har vi länge genomfört insatser för att öka attraktionskraften för de industrirelevanta utbildningarna. Insatser som vi nu vill ska få spridning och att fler ska få ta del av. Vårt uppdrag är att arbeta utifrån ett samverkansuppdrag vilket leder till att vi arbetar tillsammans med organisationer som har etablerade strukturer för entreprenörskap. Genom att samverka med andra aktörer som har samma mål och syfte kan vi gemensamt skapa den röda tekniktråden som kort sammanfattat innebär att vi arbetar med rätt insatser, i rätt tid, mot rätt målgrupp, i detta fall med fokus på entreprenörskap i grundskolan.

Långsiktighet är ett centralt begrepp och gemensamt för insatserna är att de genomsyras av kvalitet och likvärdighet för alla individer. Genomförandet kommer bli ett pilotprojekt med ett regionalt perspektiv där en modell för entreprenörskap i grundskolans årskurs 7–9 tas fram i samverkan med Ung Företagsamhet i Jönköpings och Norrbottens län. Teknikcollege har ett nära samarbete med Ung Företagsamhet sedan ett antal år tillbaka. Genom att samverka i genomförandet kan vi erbjuda skolorna ett renodlat och tydligt upplägg. Medverkande regioner i piloten är Västra Småland, Södra Vätterbygden och Norrbotten.

Sammanfattning av insats 1

Vårt mål med det här pilotprojektet är att ta fram verktyg och en modell för skolans personal där de får stöttning i entreprenörskap, kvalitativa studiebesök  samt det breda SYV-uppdraget. Att koppla ihop studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap för eleverna är en viktig pusselbit för oss för att ge eleverna ett bredare perspektiv på yrken och arbetsmarknad samtidigt som de får möjlighet att utveckla sig själva. Detta möjliggör en ökad valkompetens bland eleverna och involverar hela skolan i ansvaret för studie- och yrkesvägledningen.

Under insats 1 vill vi erbjuda ett utförande där Ung Företagsamhets läromedel Se Möjligheterna, Möte med en entreprenör och konceptet Framtidskoll kopplas på.

Sammanfattning insats 2

I insats 2 vill vi digitalisera de delar som lämpar sig för digitalisering. Digitalt material kan ibland vara att föredra för att skapa kvalitet och engagemang inför t.ex. ett studiebesök, det kan då handla om t.ex. filmer som beskriver olika yrken och roller på lokala arbetsplatser. Digitalt material kan också vara bra för att inte göra en temadag sårbar för t.ex. sjukdomar. Digitalisering gör det också möjligt för initiativet att växa fortare och spridas snabbare.

Sammanfattning insats 3

För att underlätta spridningen till andra kommuner runt om i Sverige vill vi i insats 3 ta fram ett material som underlättar spridningen av den röda tekniktråden i årskurs 7–9.

Bra att veta

Pilotomgången kommer att börja i Gnosjö och Värnamo kommun i april 2021. Projektet genomförs tack vare finansiering från Skolverket.

Uppdateringar kring projektet hittar ni i nyhetsflödet och på våra sociala kanaler.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.