fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Styrgruppsarbetet, hur gör man?

Engagemang och närvaro är styrgruppens energikälla

Livsnerven inom Teknikcollege är alla de tusentals engagerade lärare, skolledare, företagare, politiker och handledare som jobbar dagligen med att skapa utbildningar i världsklass. Alla de som tror på idén att samverkan över gränserna, att lyssna och att förändra i takt med omvärlden.

En så stor kraftkälla behöver en organisation som stöttar och styr, som gör att alla blir hörda och får det stöd be behöver för att kunna göra sitt bästa. Styrgrupperna, både regionalt och lokalt, har ett stort ansvar men också stora möjligheter att påverka. Hur skapar man en grupp som faktiskt tar på sig ledartröjan och visar vägen för alla andra. Vi har talat med två regionala styrgruppsordförande, en i Skåne och en i Östra Småland. En gammal industriräv som förstår vikten av tydlighet och struktur, och en som med färska ögon tagit sig an uppgiften genom att kommunicera och lyfta fram andras kompetenser.

Bengt Andersson, regional styrgruppsordförande i Teknikcollege Skåne

Bengt Andersson har en lång bakgrund som chef och ledare, senast som vd för Tetra Pac. Sedan ett par år leder han arbetet i en av Teknikcolleges största regioner, Skåne:

– Det är viktigt att vi har tydliga direktiv från ägarna, att vi har en klar och gemensam målbild. Det ger oss ett ramverk för vad vi i styrelsen ska göra. Sammansättningen av gruppen är också viktig. Styrgruppen bör inte vara för stor. Kanske sju till åtta personer, och de måste vara motiverade personer som att faktiskt är beredda att hugga i och arbeta i styrelsen. Varje möte ska vara väl förberett, både av de som kallar och de som deltar. De tillfällen man ses ska användas till strategiskt arbete. Alla ska vara pålästa så att mötet inte behöver spenderas på att informera alla, det ska vara avklarat innan. Till sist tror jag det är avgörande att man har tydliga ansvarsområden mellan styrelsen och den operativa verksamheten ute i skolorna. Styrelsen ska inte lägga sig i det operativa arbetet utan arbeta långsiktigt och skapa förutsättningar så att alla kan nå de mål som satts upp, säger Bengt Andersson.

Kajsa Engholm, regional styrgruppsordförande i Teknikcollege Östra Småland
Viktigt att vara lyhörd och kommunikativ

Hos Teknikcollege i Östra Småland har Kajsa Engholm precis tagit över som regional ordförande. Hon är inte helt färsk i rollen, tidigare ledde hon arbetet lokalt i Oskarshamn. Hon jobbar som kommunikatör på Svensk Kärnbränslehantering (SKB). Förmågan att kommunicera är något hon har stor nytta av i sin roll som regional styrgruppsordförande:

– Jag har haft uppdrag här på SKB som inkluderat barn och ungdomar i 15 år nu. Jag lärde känna lärarna i Oskarshamn och visste hur allt fungerade. Det var så jag hamnade i den lokala styrgruppen. Det är bra att ta med sig nu när jag jobbar regionalt för sex kommuner sedan årsskiftet. Kontakten med lärarna och eleverna är viktig. Det är visserligen mer strategiska frågor regionalt, men samtidigt viktigt att man kan plocka upp de lokala exemplen. Det är ett sätt att få alla att förstå att Teknikcollege är en jätteviktig plattform för kompetensförsörjningen. Jag är grön här men har en mentor i den avgående ordföranden. Vi backar upp varandra och jag får den hjälp jag behöver. Jag är öppen med både mina styrkor och svagheter, allting löser sig. Jag jobbar ju med kommunikation dagligdags och det handlar ofta om att medvetengöra den person jag har framför mig, att tänka på vem de är. Om någon är otydlig under mötena så det upp till mig att be dem förtydliga så att alla kan hänga med. Är inte alla på spelplan så blir det ingen verkstad, säger Kajsa Engholm.

Rätt personer med starkt engagemang och mandat

En ständigt återkommande utmaning är att vi lever i en föränderlig värld. Folk byter arbetsplats och får nya uppgifter. Det är viktigt att det finns en kärna kvar som kan vara en röst för Teknikcollege, som förstår historien och kan introducera nya personer på ett bra sätt.

– Det behövs rätt personer i styrgrupperna som representerar näringslivets olika grenar. De måste ha mandat att fatta beslut, och vara engagerade och ha gjort sitt jobb. Man behöver lägga prestigen åt sidan och se möjligheterna för att få något gjort. Det räcker inte att bara komma på mötena, man måste jobba däremellan också. Engagemang behöver inte vara kostsam eller tidskrävande. Med rätt människor och engagemang är Teknikcollege en bra plattform där vi kan påverka framtidens medarbetare. Vi gör väldigt mycket bra, men vi måste kommunicera ut det också och visa effekten av vårt arbete. Därför är det viktigt att sätta upp mål, följa upp och utvärdera, säger Kajsa.

Närvaro i skolan lönar sig

Många företag vill ha en konkret dokumentation på hur Teknikcollege arbetar. Ju tydligare organisationen och fördelarna är, desto lättare är det att engagera sig och ta en initial investering. De företag som får ut mest av sitt engagemang är de som är närvarande hos utbildningsanordnarna. Det räcker inte att vara medlem. Det är viktigt att visa upp sig för elever och lärare, att man är intresserad och till exempel erbjuder sommarjobb, PRAO- och APL-platser, uppdrag för gymnasiearbeten och aktivt deltagande i styrgrupper och programråd.

– Vi måste hålla tempot och visa att vi är en stark aktör. Ibland får vi rycka in när de fastnat i den lokala dialogen. Det kan gälla allt från golvbeläggning hos industriprogram, miljöfrågor eller omklädningsrum till flickor. Just nu försöker vi också sätta igång en förstudie för att se om vi ska köra i gång ett arbete kring arbetsmarknadskunskap. Då är det viktigt att regionen ställer sig bakom, och just nu saknar de representation i styrelsen. Det är viktigt att de är med eftersom vi tangerar andra verksamheter i regionen. Det är alltid något som behöver göras. Det är mer jobb än jag trodde men vi har en bra sammansättning och alla jobbar på. Mitt fokus är att vi ska vara tydliga och få saker genomförda för vårt eget bästa. Och då hjälper det att jag trivs bäst när jag har människor som kompletterar mig runt mig, säger Kajsa Engholm.


Temaområde Stärkt regional samordning inom ESF-projektet SKM

Just nu pågår arbetet att ta fram ett rådgivande material för styrgruppsarbetet inom Teknikcollege. Det bygger erfarenheter från tidigare styrgruppsarbete, men också en framtidsvision om hur ledningsarbetet kan utvecklas. Här kommer bland annat styrgruppernas ansvarområde att formuleras och ett ramverk för mötesstruktur tas fram. En annan viktig uppgift är att lyfta Teknikcollege regionalt och även arbeta mer aktivt med till exempel vuxen- och yrkeshögskola för vuxna som blir en allt viktigare nyckel till kompetensförsörjningen inom svensk industri.

Läs mer här >>

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.