fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Teknikcolleges handledarutbildning

Digital utbildning i ditt handledarskap

Teknikcolleges handledarutbildning är framtagen för handledning inom producerande företag och är självklart lika användbar för att handleda kollegor som studerande. Kursen ger verktyg för att höja kvaliteten på det arbetsplatsförlagda lärandet och säkra framtida kompetensförsörjning. Under onsdagen kopplade sexton företagsrepresentanter upp sig för att utbildas digitalt inom sin handledarroll.


Skärmklipp från avsnittet Planera för lärande. 

Omhänderta apl-elever och ny arbetskraft med tips och verktyg byggda på erfarenhet 

Att vara handledare kan man vara med eller utan att ha gått en utbildning, men med Teknikcolleges utbildning finns flera viktiga tips för att inte missa viktiga delar i introduktionen av nya. Handledarrollen är viktig och ska funka så bra som möjligt för båda den studerande och handledaren själv.

I utbildningen får handledaren en gemensam grund för hur man ska bemöta exempelvis apl-elever, sommararbetare eller nyanställda. En stor del av utbildningen behandlar introduktionen av den studerande, att man har tänkt rätt och inte glömmer det väsentliga.

För dig som har svårigheter att rekrytera folk är det en bra idé att ta emot apl-elever på praktik. Då får den studerande en viktig och lärorik inblick i ditt företag och en större förståelse för de olika processerna. Något som många unga behöver för att ens förstå hur företagen jobbar i verkligheten; en viktig ingång till att sedan söka sig till jobb inom industri- och tekniksektorn.

I handledarutbildningen lär man sig att vägleda elever och nyanställda på ett ansvarsfullt, säkert och pedagogiskt sätt. En apl-elev är en individ i lärande, vilket är viktigt att understryka och ha förståelse för som handledare. En genomgång av lärandemålen ska helst ha gåtts igenom med ansvarig lärare innan apl-eleven kommer till företaget.

Vem ska gå handledarutbildningen?

Utbildningen är branschspecifik för industrin och riktar sig till handledare som tar emot studerande från tekniskt- och industriellt inriktade utbildningar på olika nivåer. Någon som saknar erfarenhet av handledarrollen kommer få mycket matnyttigt och konkreta exempel på rätt och fel under en introduktionsperiod. Personer med mer erfarenhet kan enkelt ta sina tidigare upplevelser i beaktning och applicera de på utbildningens olika delar och förbättra sitt handledarskap.

Handledarutbildningen innehåller följande moment:

  • Första dagen
  • Arbetsplatskultur och inkludering
  • Arbetsmiljö
  • Planera för lärande
  • Hur lär man sig?
  • Samtal för lärande
  • Utvärdering

 Vill du gå handledarutbildningen?

De allra flesta deltar i en fysisk eller digital utbildning inom sin region. Utbildningen finns även upplagd som en webbaserad version på Tc-portalen.

Från nationellt håll kommer två digitala tillfällen att ges till hösten. Håll därför utkik på vår hemsida när det dyker upp möjlighet att anmäla dig och kanske dina kollegor.

Kontakta Teknikcolleges kansli info@teknikcollege.se för att visa ditt intresse eller processledaren för din region.
Kontaktuppgifter hittar du här www.teknikcollege.se/kontakt.

Mer om Teknikcolleges handledarutbildning

Apl och LIA är avgörande för att eleven ska bli väl förberedd för sitt yrke. Eleven får möjlighet att tillämpa sina kunskaper i praktiken. Undersökningar visar att företagen gärna ställer upp med handledare och att dessa är kunniga, engagerade och fungerar väl i samarbetet med utbildare. Handledarna har dock inte alltid den nödvändiga kunskapen som de borde ha i sin roll.

Teknikcollege handledarutbildning bygger på erfarenheter från handledare, studerande och lärare och kopplar till exempelvis policys från Skolverket och Arbetsmiljöverket. I utbildningen går vi igenom handledningens alla moment. Vad förväntas av dig och vad förväntas av eleven? Efter utbildningen har du de verktyg och moment som gör dig till en bra och självsäker handledare!


Skärmklipp från avsnittet Arbetsplatskultur och inkludering.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.