fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Tema: Framtidssäkra industrilandet Sverige

Det här hände på rikskonferensen

Kompetensförsörjning inom teknik- och industribranschen är en utmaning för många, men det finns också en hel del lösningar att börja jobba med direkt. Konferensens tal och seminarier gav deltagarna praktiska verktyg för att handskas med kompetensbehoven. Temat var en hit och lockade en bred målgrupp bestående av lärare, skolledning, politiker och nyckelpersoner från både små och stora företag. Gemensamt för samtliga var ett stort behov av att bli bättre rustade inför morgondagens prövningar.

Den 21 november 2019 var det dags för årets rikskonferens med över 230 deltagare, denna gång i Skövde och Teknikcollege Skaraborg. Företag, utbildning och politik samlades för att framtidssäkra sina arbetsmarknadsregioner och dela erfarenheter från flera platser i landet. På stora scenen pratade Katarina Borstedt från Northvolt om hur de säkrar upp sin batterifabrik med rätt kompetens. Elin Häggberg från Teknifik exemplifierade ojämställdheten som fortfarande råder inom teknikbranschen och vilka konsekvenser det får för industrins kompetensförsörjning.

Gemensamma utmaningar

Jonas Hagelqvist, från Industrirådet lyfte fram Sveriges gemensamma utmaningar och möjligheter där Teknikcollege är väl positionerat för att fortsätta göra skillnad och bidra till att framtidssäkra industrins kompetensförsörjning.

Svensk industri är världsbäst, men vi står inför stora utmaningar. År 2025 förlorar vi 30 % av dagens kompetens. Vi måste anställa kompetenta medarbetare och där fyller Teknikcollege en väldigt viktig roll, Jonas Hagelqvist vd IKEM och styrelseledamot Teknikcollege Sverige, tillika representant från Industrirådet


Katarina Borstedt, Director of Growth på Northvolt var konferensens huvudtalare.

Katarina Borstedt arbetar som Director of Growth på Northvolt. I hennes arbete ligger uppgiften att hitta rätt kompetens till Northvolts två batterifabriker i Skellefteå och Västerås, där drygt 2500 personer ska rekryteras fram till 2025. Från dag ett har de fokuserat på att se utifrån det nationella utbudet för att hitta de som ska jobba i fabrikerna. De testar förmågor hos individer för att hitta rätt känsla och involverar sig i utbildningen för att hitta kompetensen som behövs.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Teknikindustrin skriker efter kvinnlig arbetskraft, men kvinnor väljer idag tyvärr bort teknik- och industrirelaterade yrken. Frågan kring att attrahera fler kvinnor och ämnena jämställdhet, mångfald och inkludering är prioriterade områden och lyftes bland annat av inspirationsföreläsare Elin Häggberg, teknikbloggare på Teknifik. Elin presenterade olika sätt att tackla utmaningarna och förklarade att företag idag arbetar på ett sätt som undermedvetet utesluter kvinnor vilket i sin tur leder till att de avskräcks från att söka sig till teknikindustrin.

Jämställdhet var ett genomgående tema som frekvent diskuterades under de fullsatta seminarierna. Med extra fokus i seminariet Rätt insatser mot rätt målgrupp. I det seminariet presenterades och uppmärksammades även Teknikcollege nya inspirationsbok Den röda tekniktråden från förskola till högskola.

– Fångar vi upp tjejer redan i grundskolan och förvaltar deras intresse är chansen större att de väljer en teknisk gymnasieinriktning. Utan kvinnor kan vi inte täcka framtidens kompetensbehov och vår nyss framtagna bok att superbra använda sig av som inspiration för attraktion, säger Patrik Laanemets, delprojektledare i Ökad attraktionskraft.

Status, kvalitet och matchning

Teknikcollege stora treåriga projekt SKM (Status, kvalitet och matchning) presenterade leveranser och viktiga insikter. Bland annat 300 utbildade elevambassadörer, 320 påkopplade företag, närmare 100 elever som valideras inom Svensk industrivalidering och enkätsvar från samverkande företag, elever samt lärare. Alla dessa är exempel på hur Teknikcollege bidrar till att kommuner och regioner bättre kan arbeta med sin egna framtidssäkring. Några av nyheterna som tagits fram inom projektet var inspirerande praomaterial för företag, en sammanhållen modell för innovation och entreprenörskap och ett digital apl-stöd.

Årets vinnare i samverkanspriserna

Vinnarna i de tre samverkanspriserna.

Som avslut på dagen presenterades årets tre samverkanspriser inom tre kategorier. Priser som syftar till att lyfta fram riktigt goda exempel på engagemang från lärare, företag och handledare. Stort grattis!

  • Årets samverkansföretag – Holmen Paper, ett samverkansföretag från Tc Östergötland.
  • Årets lärarlag – Industritekniska programmet på Söderslättsgymnasiet i Tc Skåne.
  • Årets handledare – Robert Rask från Elitfönster, ett samverkansföretag i Tc Höglandet.

 

[gdgallery_gallery id_gallery=”13″]

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.