fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:

Bra tryck hos grafiska nytänkare

Har du hört att papper med tryck är på väg ut. Tänk om. Digitaliseringen har tvingat den grafiska branschen att utmana sig själva. Nya dörrar öppnas för den som är med och håller i taktpinnen. Det har Olle Sterner, vd på malmöföretaget CA Andersson Tryckeri AB, full koll på. Företaget står starkare än någonsin tack vare ständig förändring och kompetensutveckling.

Olle Sterner, vd CA Andersson Tryckeri AB

– Vi jobbar i en otroligt spännande bransch med stark tillväxt. Vår strategi har varit att växa genom förvärv av bra och lönsamma bolag, och den har varit framgångsrik. Det behövs en viss storlek på företaget för att skapa effektiva flöden och utrymme att investera. Vår bransch är kul, den är utvecklande hela tiden. Samtidigt måste vi ständigt se till att vi har rätt medarbetare och kompetens i huset.

Snabbrörlig bransch

Svensk industri är en viktig bas för Sverige. Grafiska branschen är en av flera där det blivit allt svårare att rekrytera rätt medarbetare. En viktig framgångsfaktor att ta ansvar för sin egen kompetensförsörjning, en viktig anledning till att CA Andersson är ett av Teknikcollege Skånes mest engagerade samverkansföretag idag.

– Vi har ett nära samarbete med Universitetsholmens grafiska utbildning. Det är en eftergymnasial vuxenutbildning under 50 veckor som är certifierad enligt Teknikcolleges kriterier. Fyra av fem dagar är utbildningen förlagd på ett företag och när eleverna är klara är de redo att börja jobba direkt. Vi upplever att vuxna elever får en annan motivation när de själva väljer att plugga vidare, och de allra flesta får jobb direkt efter utbildningen, berättar Olle.

Olle Sterner sitter, tillsammans med flera representanter från branschen, med i utbildningsrådet på skolan. De har stort inflytande på utbildningens utformning:

– Utbildningsrådet är vår viktigaste kanal och grundläggande för utbildningen. Tack vare en lyhörd och engagerad skolrepresentant har vi har ett riktigt bra samarbete.

Matchning av behov och utbud

Skolan vet hur stort rekryteringsbehovet är och vilken inriktning kurserna bör ha. Skolan ställer upp med utbildning och vi med praktikplatser. Det är en fin balansgång där vi matchar behovet och utbudet av kompetens och arbetskraft, säger Olle Sterner.

CA Anderson har en lång tradition av att engagera sig skolan och utbildningsfrågorna. De välkomnar till exempel studiebesök med elever i alla åldrar. Kvalitetssäkringen som Teknikcollege bidrar med är en trygghet både för skolan och arbetsgivarna:

– Vi rekryterar ofta direkt från skolan. Vi vet att utbildningen håller hög kvalitet. De vi anställer har oftast praktiserat hos oss tidigare och vi känner dem redan. Vi som företagare måste ju se till att vi har människor på väg in i branschen, och de flesta av våra kollegor känner till Universitetsholmen. Samtidigt kan det vara svårt för mindre företag att engagera sig djupare. Det är kul och utvecklande att vara med och utbilda eleverna, och våra medarbetare förstår att det krävs för att företaget ska må bra.

Mer logiskt att samarbete kring kompetensförsörjning

Ibland behövs medarbetare med längre erfarenhet och specifika kompetenser. Då är det viktigt att ha ett bra personlig nätverk. Samtidigt är det trist att behöva kannibalisera på branschkollegorna. Det känns mer logiskt att samarbeta för att skapa ett bra flöde av ny arbetskraft. Olle tror till exempel att det finns mycket viktig kunskap hos alla nyanlända svenskar:

– Många nyanlända sitter på efterfrågade kompetenser. Det känns angeläget att validera deras yrkeskunskaper så de snabbt kan integreras i verksamheter där behovet finns. Det är viktigt att de snabbt kommer in i språket, resten löser vi på plats. Som företagare kan vi se till att det finns lite extra support för att de ska komma in i sitt nya liv.

Tre snabba: Varför samverkar CA Andersson med Teknikcollege Skåne?
  • Hitta framtida medarbetare
  • Kvalitetssäkrad utbildning
  • Elever anställningsbara direkt efter utbildningen

 


Börja samarbeta med Teknikcollege idag!

Teknikcollege samarbetar med över 3000 teknik- och industriföretag över hela Sverige. Är du också intresserad av att engagera dig och ditt företag i Teknikcollege – anmäl ditt intresse här så kontaktar vi dig!


Om Teknikcollege Skåne

Teknikcollege Skåne matchar skånsk industris framtida kompetensbehov med teknik- och industriutbildningar på gymnasie- och vuxenutbildningsnivå. Med fler än hundra skånska samverkansföretag, industrins parter, Malmö universitet och Lunds tekniska högskola, de offentliga aktörerna och våra certierade utbildningsanordnare är Teknikcollege Skåne en stark aktör för industrins kompetensförsörjning. Teknikcollege finns idag över hela Sverige med 150 certierade skolor och involverar fler än 3000 engagerade samverkansföretag.

Kontakt

Carina Lengbrant Malmberg | E-post | 0725-93 05 86
Processledare Teknikcollege Skåne
www.teknikcollege.se/skane

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.