fbpx

Teknikcollege Teknikcollege Teknikcollege på Instagram Teknikcollege på Twitter Teknikcollege på facebook
Du är här:
Lärarkonferens om samverkan kring gymnasiearbetet

Arbetslivets medverkan i gymnasiearbetet ger ökad kvalitet i utbildning

Många vill hitta former för ett mer strukturerat samarbete mellan utbildningar och företag. Tillsammans arbetar Teknikcollege för att utveckla samarbetet för att skapa olika mervärden mellan våra skolor och mellan våra regioner. Under en digital inspirationseftermiddag och konferens med temat samverkan kring gymnasiearbetet samlades lärare på certifierade teknik- och naturvetenskapliga program från åtta Teknikcollegeregioner i södra Sverige.

Samverkan kring gymnasiearbetet är en del i Teknikcolleges kvalitetsarbete och följs upp i den årliga nationella enkätundersökningen. Under lärarkonferensen var fyra regioner medverkande som föreläsare för att dela sina exempel på samarbete mellan företag och skolan, närmare bestämt kring gymnasiearbetet. Nedan följer en kortare beskrivning av föreläsningarna. För att läsa och inspireras mer, klicka på länkarna efter varje föreläsningsbeskrivning.

Traineeuppdrag på företag – Ållebergsgymnasiet i Falköping

Syftet med trainee är att ska skapa en bättre kontakt mellan gymnasieleverna och företagen. På teknikprogrammet saknas apl vilket gör det svårare för eleverna att träffa företagen, därav fördelen med trainee. Det är också ett sätt att arbeta med kriterium 7, arbetslivets medverkan i utbildningen. För det krävs mycket logistik, att företagen ställer krav och att det finns utrymme i schemat.

Ylva Dverstorp arbetar på Kinnarps i Falköping och sitter även med i lokal styrgrupp. Behovet av studenttrainee uppmärksammades där, då det sågs som en brist att inte teknikprogrammet kunde vara ute hos företagen.

– På Kinnarps har vi tagit emot studenttrainee i flera omgångar i vår produktionsanläggning. Vi har en handledare på plats, som helst ska ha gått Teknikcolleges handledarutbildning. Han eller hon tar fram ett lämpligt uppdrag för eleverna, de elever som sökt har vi intervjuer med och sedan följer en urvalsprocess. Efter val av student sker en introduktion av företaget, rundvandring, säkerhetsgenomgång, genomgång av uppdrag med mera. Därefter följer löpande handledning. När uppdraget är klart skrivs en rapport som presenteras inför de berörda på företaget och som lämnas in till skolan. Eleverna får även feedback av företaget och de uttrycker själva att de fått nya erfarenheter och kunnat bidra med utvecklingsmöjligheter, säger Ylva Dverstorp.


Kinnarps insats i arbetet med gymnasiearbetet.

Att arbeta med trainee som gymnasiearbete ger industrin ett annat ansikte. Det är också en chans för företagen att påverka innehållet i utbildningen och en grund som ger möjligheter i rekryteringen.

– Vi lärde oss också i princip ett helt nytt ämne och fick en insikt över alla moment som behövs från idé till färdig produkt. Det är roligare och mer utvecklande än ett vanligt gymnasiearbete och vi kan göra nytta för Falköpings kommun. Vi har känt att vi bidragit med samma arbete som en anställd skulle ha gjort och fått en inblick i det riktiga arbetslivet, säger Ivar Nyholm, studenttrainee hos Falköpings kommun.

Läs mer om studenttrainee hos företag.

 

Företagsperspektiv på skarpt uppdrag i utbildning – Svensk Kärnbränslehantering Oskarshamn

Kajsa Engholm, kommunikatör på SKB (Svensk Kärnbränslehantering), ansvarar för skolkontakter och är representant i Teknikcollege i region Östra Småland. I sitt uppdrag träffar hon väldigt mycket ungdomar och har haft en hel del gymnasiearbeten och samarbeten med Oscarsgymnasiet.

–  För oss är det en win-win. Genom att ta emot elever som utför sitt gymnasiearbete hos oss bygger både SKB:s och ungdomarnas varumärke, samt genom att dela ut stipendier har det lett till uppmärksamhet från media, något som är väldigt viktigt för SKB. Ungdomarna har också chans att bygga upp sina nätverk och för de som pluggar på Teknikcollege premierar SKB sommarjobb. Flera elever återkommer också under studier längre fram med förfrågningar om examensarbeten, säger Kajsa Engholm.

Om man som skola vill få till ett gymnasiearbete ute på företag tipsar Kajsa Engholm att det är en fördel att man hittar rätt person att samarbeta med, att man har förtroende för varandra och att lärarna känner till det samarbete som redan existerar med företagen i regionen.

Läs mer om det skarpa uppdraget på SKB.

Vår modell för gymnasiearbetet i samverkan med näringslivet – GKC i Gnosjö


Helena Gustavsson, bitr. rektor och Samuel Holmberg, tekniklärare och Tc ansvarig från Gnosjöandans kunskapscentrum (GKC)

På GKC (Gnosjöandans kunskapscentrum) var bakgrunden till en bättre samverkan mellan skola och näringsliv att gymnasiearbetet var för mycket ett ”måste-moment” där det fanns mer teori än praktik. Skolan tyckte detta var synd eftersom eleverna inte använde sig av sina förmågor eller att man inte använde de resurser Gnosjö kommun kunde bidra med.

–  Vi ville ha en tydlig skapandeprocess med teori och praktik tillsammans och ett samarbete mellan olika ämnen. Eleverna får nu möjlighet att visa sina arbeten för företagen så att företagen själva får en större förståelse för vilken nivå ett gymnasiearbete kan vara på och vad eleverna kan, säger Helena Gustavsson.

GKC genomför två typer av samarbeten, ett upplägg där eleverna arbetar för att lösa uppdrag kopplat till företagens egna behov (LEAN, flödesanalys, agera testavdelning mm) och ett där eleverna utformar gymnasiearbetet tillsammans med företaget, men där inte företaget i sig har behov av själva produkten, exempelvis produktutveckling eller webbutveckling. En viktig lärdom är att våga fråga om hjälp och testa, våga tänka utanför boxen och även att våga misslyckas.

I det stora hela har detta ökat kvaliteten och engagemanget hos eleverna. Samarbetet att skapa en helhet med andra ämnen i programarbetslaget har ökat. GKC arbetar för att sprida arbetssättet med till andra program på skolan, exempelvis på ekonomi och industritekniska.

Läs mer om gymnasiearbetet på GKC.

Vi tillverkar en robot som gymnasiearbete – Teknikum i Växjö

Johan Karlström, tekniklärare på Teknikum och fyra elever presenterade sitt gymnasiearbete där de tillsammans med Epic i Växjö kunde få tillgång till avancerade maskiner för att förverkliga sin idé om en autonom paintballrobot.

För att kunna göra ett väl utfört gymnasiearbete är optimalt stöd från skolan viktigt. Att idéen blir godkänd och att dörrarna till tillverkningslokalerna står öppna var något som behövdes för att genomföra projektet.

–  Tekniken i sig är lärorik men själva processen är viktig. Det är viktigt att eleverna får samarbeta utifrån att de kan olika saker och få lära sig hur de ska dela upp arbetet för att hinna klart. Som lärare har jag agerat mer som en projektledare. Jag har försökt agera som ett företag genom att se eleverna som experter på sitt område. Att ha höga förväntningar på dem, ge stöd och ge trygghet till eleverna för att de ska kunna komma vidare och lyckas med uppdraget, säger Johan Karlström och avslutar med att lyfta fram att det är en jättemöjlighet att man får chans till rätt maskiner på företag. Att kunna gå från prototyp till att producera dem i proffsmaskiner är riktigt lärorikt.

Läs mer om robotproduktionen som gymnasiearbete.

 

Vilja till utveckling och möjligheter

Under reflektionsdelen efter de fyra föreläsningarna diskuterade var region för sig vad de vill ta med sig i arbetet med sin samverkan skola-näringsliv. En kortare utvärdering av konferensen gjordes där flera utvecklingsmöjligheter uppmärksammades. Här nedan följer feedbacken illustrerad som ett ordmoln.

 

Denna lärarkonferens var ett initiativ från Teknikcollegeregionerna Höglandet, Gotland, Södra Vätterbygden, Västra Småland, Sydost, Kronoberg, Östra Småland och Skaraborg.


Ta gärna kontakt med din regions processledare för att tillsammans diskutera hur ni skulle kunna utveckla samverkan kring gymnasiearbetet eller andra skarpa uppdrag som ämnesövergripande projekt som motivationshöjande inslag i de Teknikcollegecertifierade utbildningarna.

För mer information, kontakta Teknikcolleges kommunikatör
sara.bondarevsky@teknikcollege.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i din e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.