Lärarkonferens 1 november

Lärare i lärande under digital konferens

1 november 2021 | Örebro län
Under en förmiddag i november samlades lärare från flera delar av landet, främst från TC Örebro län, TC Dalarna och TC Värmland, för en intresseväckande och inspirerande konferens. De drygt 100 deltagarna deltog i workshops och föreläsningar om industrins kompetensbehov och hur man bäst pratar med elever så att de lyssnar. Tack vara den digitala formen gav konferensen chans till fler att vara med från olika delar runt om i Sverige.
Bild
Elin Rydberg

Elin Rydberg, processledare TC Örebro län var lärarkonferensens moderator. 

Samverkan mellan regioner för en större spridning

Samverkan är en viktig nyckel för att komma till rätta med utmaningarna kring industrins kompetensförsörjning. Dels mellan skolan och näringslivet men också mellan de olika Teknikcollegeregionerna i Sverige. Under lärarkonferensen, som sändes från Karlstad Innovation Park, deltog över 100 lärare. Jesper Hedin som är utredare inom kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna inledde dagens program med att ge en uppdaterad bild av industrins kompetensbehov samt blickade framåt kring industrins framtid.

Tre Teknikcollegesregioner arrangerade förmiddagen, varav Ingrid Saksvik, processledare i TC Dalarna har varit med från konferensplaneringens start. 

– Samverkan mellan våra tre regioner har fungerat väldigt bra. Att jobba tillsammans har gett möjligheter att erbjuda ett bredare program än vad de separata regionerna hade haft på egen hand. Dels har vi delat upp arbetet inför konferensen och dels har vi tre tillsammans ett väldigt bra kontaktnät vilket gjorde att vi kunde erbjuda intressanta föreläsningar med bredd i innehållet, säger Ingrid Saksvik.

Fyra workshops på olika teman

De fyra workshoparna innehöll en bredd av ämnen som deltagarna i förhand hade fått välja. En workshop berörde Teknikcollege jobbar med Blixtlåset-modellen. Där framförde tre personer kopplade till TC Dalarna inspiration kring hur man på teknikprogrammet kan integrera innovation och entreprenörskap i lärandet. Den andra workshopen handlade om hur man kan hantera och integrera jämställdhetsfrågan på ingenjörsutbildningar, där exempel togs upp från Byggingenjörsutbildningen vid Örebro universitet. I den tredje workshopen diskuterades materialval för tekniska tillämningar där val av konstruktionsmaterial i databaser öppnar upp för nya möjligheter.

Datorskärm med teamsmöte

I den sista valbara workshopen gick de djupare in på hur man tar emot studerande med särskilda behov på praktik och arbetsplatsförlagt lärande (apl). Rigmor Franzén Gustafsson och Anna-Eva Olsson delade med sig av sina erfarenheter från att tidigare ha arbetat som apl-samordnare och mentor för elever med särskilda behov vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt elever med språknedsättning. De delade med sig av erfarenhetsbaserade råd att tänka på vid planering och mottagande av studerande i en praktiksituation samt konkreta tips på anpassningar man kan göra i både miljön och i sitt eget bemötande.

Som avslut på konferensen höll Josefin Arenius som skrivit boken "När du leder" en dragning om kommunikation och ledarskap med fokus på generationer och kulturer. Hon tog på ett inspirerande sätt upp på hur man bäst kommunicerar med elever så de vill höra vad man säger.

Bra feedback ger chans till en repris nästa år

– Vi hade en positiv upplevelse av att göra detta gemensamt och vill satsa på en uppföljning till nästa år. Vi har fått en del bra tips, feedback och önskemål inför en eventuell fortsättning vilket vi är väldigt tacksamma för. Samtliga lärare som deltog jobbar på någon av våra TC-skolor och det är tack vare deras input som vi kan forma arrangemanget så att deltagarna får ut så mycket som möjligt av det. Vi hoppas kunna genomföra en uppföljare nästa år! Det är också många som anmält sitt intresse att få våra nyhetsbrev så vi har också en möjlighet att hålla kontakten den vägen, säger Ingrid Saksvik.