fbpx
HANDBOK

Vem är Teknikcollege till för?

Teknikcollege är till för industrin. För att svenska industri- och teknikföretag ska kunna fortsätta att bidra till sysselsättning och välstånd krävs kompetenta medarbetare, och de utbildas genom Teknikcollege. Vid utbildningens slut har de studerande skaffat sig de kunskaper som behövs för att företagen ska kunna rekrytera dem direkt. Detta hjälper företagen att fortsätta att vara konkurrenskraftiga, på både kort och lång sikt.

Teknikcollege är till för de studerande. En utbildning certifierad av Teknikcollege ger eleverna den kunskap som efterfrågas hos företagen. På så vis blir det lättare att få jobb direkt efter avslutad utbildning eller att fortsätta med högre studier. Teknikcollege är ett effektivt sätt att framtidssäkra karriären.

Teknikcollege är till för utbildningsanordnarna. Genom Teknikcollege får utbildningsanordnare en naturlig närhet till den egna regionens näringsliv. På så vis kan de erbjuda än mer relevanta utbildningar. Genom att erbjuda utbildningar certifierade av Teknikcollege blir skolan också mer attraktiv och lockar fler sökande.Skriv ut

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi skickar ut vårt nyhetsbrev sex gånger per år. Fyll i den e-post nedan och säkerställ att du tar del av det senaste från Teknikcollege och #SKM.


Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som behövs. Läs mer om vår personuppgiftspolicy här.